Prisma » Economic » Evitarea falimentului prin combaterea plăţilor întârziate

Evitarea falimentului prin combaterea plăţilor întârziate

Insolvenţele generează pierderea a 450.000 de locuri de muncă în UE şi datorii rămase de plătit anuale în valoare de 23,6 miliarde EUR. 57% dintre întreprinderile din Europa susţin că au probleme de lichiditate din cauza plăţilor întârziate, ceea ce reprezintă o creştere de 10% în raport cu anul trecut. În fiecare zi, în întreaga Europă falimentează zeci de întreprinderi mici şi mijlocii (IMM), întrucât facturile emise de ele nu sunt plătite. Pentru a pune capăt în Europa acestei culturi păgubitoare a plăţilor întârziate, Vicepreşedintele Comisiei Europene Antonio Tajani a lansat o campanie de informare în toate cele 27 de state membre ale UE şi în Croaţia, pentru a încuraja încorporarea cu rapiditate a directivei referitoare la plăţile întârziate în legislaţiile naţionale, chiar înainte de termenul absolut, 16 martie 2013. Directiva 2011/7/UE privind combaterea întârzierii în efectuarea plăţilor în tranzacţiile comerciale este instrumentul UE de combatere a plăţilor cu termen scadent depăşit. Campania acordă o importanţă deosebită asigurării faptului că IMM-urile îşi cunosc drepturile conferite prin directivă şi modul de exercitare a acestora.

Campanie de informare pentru a accelera punerea în aplicare a noilor dispoziţii privind plăţile întârziate

IMM-urilor le este foarte greu să-şi apere dreptul de a fi plătite la timp. Plăţile întârziate pot determine costuri mari în termeni de timp şi bani, iar un litigiu poate afecta relaţiile cu clienţii. Directiva pune la dispoziţie un cadru juridic pentru urmărirea datornicilor.

Obiectivul campaniei de informare este de a creşte gradul de conştientizare în rândul principalelor părţi interesate europene, în special IMM-urile şi autorităţile publice, cu privire la noile drepturi conferite prin directivă, susţinând în acelaşi timp şi punerea în aplicare cu anticipaţie. Campania pune la dispoziţie şi un forum pentru schimbul de cele mai bune practici, pentru a ajuta IMM-urile să fie plătite la timp.

Noile reglementări sunt simple:

  • Autorităţile publice trebuie să plătească pt bunurile şi serviciile pe care le achiziţionează în termen de 30 de zile sau, în circumstanţe excepţionale, în termen de 60 de zile.
  • Libertatea contractuală în tranzacţiile comerciale ale întreprinderilor: întreprinderile ar trebui să îşi plătească facturile în termen de 60 de zile, cu excepţia cazului în care ele convin altfel în mod expres şi în cazul în care termenul nu este vădit injust pentru creditor.
  • Întreprinderile au automat dreptul să solicite dobânzi pentru plăţile întârziate şi să poată obţine o sumă minimă fixă de 40 EUR cu titlu de compensaţie pentru costurile de recuperare a sumelor. Ele pot solicita, de asemenea, compensaţii pentru toate costurile de recuperare rezonabile restante.
  • Rata statutară a dobânzii pentru plăţile întârziate este crescută la cel puţin 8 puncte procentuale peste dobânda de referinţă a Băncii Centrale Europene. Autorităţile publice nu sunt autorizate să stabilească o rată a dobânzii pentru plăţi întârziate sub acest prag.
  • Întreprinderile pot contesta mai uşor în instanţele naţionale clauzele şi practicile vădit injuste.
  • Mai multă transparenţă şi o campanie de informare mai intensă: statele membre trebuie să publice ratele dobânzii pentru plăţile întârziate astfel încât toate părţile implicate să fie informate.
  • Statele membre sunt încurajate să instituie coduri de practică privind plăţile la termen.
  • Statele membre pot continua să menţină sau să pună în aplicare legi şi reglementări care sunt mai favorabile creditorului decât dispoziţiile directivei.

Noile măsuri sunt opţionale pentru întreprinderi întrucât ele dobândesc dreptul de a acţiona, dar nu sunt obligate să o facă. În unele circumstanţe, o întreprindere poate să dorească să prelungească termenul de plată cu câteva zile sau săptămâni pentru a păstra relaţii comerciale bune cu un anumit client. Dar noile măsuri sunt obligatorii pentru autorităţile publice. Ele ar trebui să dea exemplu şi să îşi demonstreze fiabilitatea şi eficienţa prin onorarea contractelor în care s-au angajat.

Context

Directiva referitoare la plăţile întârziate a fost concepută pentru a combate plăţile întârziate în cadrul tranzacţiilor comerciale. Legea care a stat la baza ei, Small Business Act (SBA), reflectă voinţa Comisiei de a recunoaşte rolul central al IMM-urilor în economia UE şi a evidenţiat că accesul efectiv la finanţare constituie una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă IMM-urile.

Comisia Europeană, IP/12/1071, 05/10/2012

Spread the love


Scrieti un comentariu