Prisma » Educaţie » Tabăra naţională de icoane pictate, măşti tradiţionale şi artă textilă

Tabăra naţională de icoane pictate, măşti tradiţionale şi artă textilă

Joi, 1 august 2013, începând cu ora 12:00 va avea loc deschiderea festivă a Taberei naţionale de icoane pictate, măşti tradiţionale şi artă textilă la Centrul de agrement Râul Alb.

Organizatorii acestui proiect sunt Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Caraş-Severin, Ministerul Tineretului şi Sportului, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş-Severin.

La Tabăra naţională de icoane pictate (pe lemn şi pe sticlă), măşti tradiţionale veneţiene şi artă textilă participă 85 de tineri selectaţi la nivel naţional pe baza unui formular de candidatură. La termenul limită de înscriere am primit 167 de aplicaţii din toată ţara. Criteriile de selecţie au fost: prezentarea de către aplicanţi a motivaţiei, aşteptările personale, capacitatea de multiplicare, informare şi formare, distribuţia geografică, originalitate. Activităţile se vor desfăşura pe parcursul a 6 zile, în perioada 30 iulie – 5 august 2013 la Râul Alb.

Proiectul urmăreşte valorificarea tradiţiilor, obiceiurilor şi meşteşugurilor populare, ca o alternativă de educaţie nonformală, formare, dezvoltare şi susţinere a unor abilităţi şi deprinderi a tinerilor.

Tabăra naţională se adresează tinerilor care au interes de cunoaştere în tematica tradiţiilor, obiceiurilor şi meşteşugurilor, care au înclinaţii şi abilităţi de îndemânare în domeniul artelor plastice, sau sunt interesaţi să-şi experimenteze cunoştinţele şi deprinderile practice privind realizarea de obiecte decorative. Activitatea în cadrul taberei naţionale va fi împărţită pe ateliere, cu un orar bine stabilit şi pe grupe, în funcţie de nivelul îndemânării, al cunoştinţelor dar şi funcţie de opţiunile participanţilor. Pe par-cursul perioadei de derulare a taberei, participanţii vor produce fiecare cel puţin trei obiecte decorative: icoană pictată, mască, tablou pictat, obiect decorat cu tehnica şerveţelului, brăţară, cercei, etc. Pentru tinerii selectaţi organizatorii asigură cheltuielile de cazare şi masă, pun la dispoziţie în mod profesionist atât servicii de educaţie nonformală în cadrul workshop-urilor cât şi animatori care se vor ocupa zilnic de participanţi. Tinerii vor percepe astfel necesitatea educaţiei nonformale, complementare, dezvoltându-şi un comportament responsabil, având oportunitatea de a-şi descoperi înclinaţiile, aptitudinile fie ele de îndemânare sau creativitate, crescând totodată încrederea în capacităţile de exprimare, determinând o reconsiderare a valorilor reale, printr-o educaţie pentru dezvoltare personală.

Spread the love


Scrieti un comentariu