Prisma » Legislativ » Anunţ important pentru titularii de dosare aprobate înainte de apariţia Legii nr. 165/2013

Anunţ important pentru titularii de dosare aprobate înainte de apariţia Legii nr. 165/2013

În luna octombrie 2013, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor va începe emiterea titlurilor de plată pentru dosarele aprobate înainte de apariţia Legii nr. 165/2013. Înştiinţările de plată şi titlurile de plată vor fi trimise începând cu perioada următoare de către A.N.R.P., prin poştă. Pentru ca aceste documente să ajungă în posesia titularilor dosarelor, persoanele care şi-au schimbat domiciliul în ultimii ani sunt rugate să transmită Autorităţii, prin poştă, copii ale actelor de identitate cu noua adresă. De asemenea, moştenitorii celor îndreptăţiţi la despăgubiri care nu au trimis până acum copii ale certificatelor de moştenitor şi acte de identitate din care să reiasă domiciliul, trebuie să depună cât mai repede aceste documente.

Plata despăgubirilor pentru dosarele aprobate înainte de adoptarea Legii nr. 165/2013 se va face începând cu 1 ianuarie 2014, în termen de 5 ani. Titlul de plată emis de A.N.R.P. se plăteşte de către Ministerul Finanţelor. Modalitatea concretă privind intrarea în posesia primei tranşe urmează a fi stabilită de Ministerul Finanţelor.

IMPORTANT: A.N.R.P. nu va emite titluri de plată pentru dosarele în care persoanele îndreptăţite au executat silit Autoritatea până când nu va exista o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă în cazul acestor dosare de executare.

Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor

Spread the love


Scrieti un comentariu