Prisma » Executiv » Guvernul a prelungit până în 2020 programul de termoficare

Guvernul a prelungit până în 2020 programul de termoficare

Perioada de implementare a Programului guvernamental “Termoficare 2006-2015 – căldură şi confort” va fi prelungită până în anul 2020, a decis Guvernul printr-o Hotărâre aprobată în şedinţa din 22 iulie.

Decizia a fost luată având în vedere necesarul de investiţii în infrastructura de producere, transport şi distribuţie a energiei termice. De asemenea, a fost luat în considerare faptul că, din suma totală de 2,120 de miliarde de lei, prevăzută iniţial prin HG nr. 462/2006 pentru finanţarea programului, s-au alocat, până în prezent, aproximativ 420 de milioane de lei. Restul sumei, circa 1,7 miliarde de lei, va fi alocată pentru finanţarea programului în perioada 2015-2020. Actul normativ adoptat de Guvern răspunde solicitărilor adresate Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice de către Asociaţia Municipiilor din România, Asociaţia Profesională COGEN România (care reuneşte producători şi distribuitori din 20 de localităţi), precum şi Asociaţia Române pentru Promovarea Eficienţei Energetice. Programul guvernamental are următoarele obiective:

  • modernizarea, retehnologizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor;
  • eficientizarea, creşterea accesibilităţii şi îmbunătăţirea calităţii serviciului public de alimentare cu energie termică a localităţilor;
  • promovarea surselor de producere a energiei în cogenerare de înaltă eficienţă, pe baza cererii de energie termică utilă, diminuarea consumului de resurse energetice fosile şi îndeplinirea angajamentelor României privind eficienţa energetică şi resursele regenerabile.

În cadrul programului sunt cofinanţate de la bugetul de stat lucrări de investiţii realizate de unităţile administrativ-teritoriale în care furnizarea energiei termice către populaţie se realizează în sistem centralizat.Scrieti un comentariu