Prisma » Educaţie » Stagii de ucenicie de lungă durată în străinătate

Stagii de ucenicie de lungă durată în străinătate

Comisia Europeană prefinanţează şapte proiecte-pilot care oferă stagii de ucenicie de lungă durată în străinătate.

Scopul acestor proiecte este de a testa stagii experimentale cu o durată de cel puţin 6 luni, pentru a promova stagiile de ucenicie în străinătate cu o durată mai lungă.

În jur de 650.000 de cursanţi şi absolvenţi din învăţământul profesional şi tehnic (VET) pot beneficia încă de acum de finanţare Erasmus+ pentru sprijinirea experienţelor de mobilitate în străinătate cu o perioadă cuprinsă între 2 săptămâni şi 12 luni. Cu toate acestea, în pofida beneficiilor oferite de stagiile de lungă durată, mai puţin de 1 % dintre aceştia petrec în străinătate peste 6 luni. Prin urmare, proiectele-pilot lansate anul acesta vor oferi, pentru 238 de ucenici, un stagiu într-o altă ţară din UE pe o perioadă cuprinsă între 6 şi 12 luni, cu scopul de a identifica bunele practici şi obstacolele în calea stagiilor de ucenicie de lungă durată în străinătate. Cele 238 de stagii se adaugă celor 100 de ucenici care sunt în prezent implicaţi în proiecte similare finanţate de Comisie în 2016. În decembrie 2016, în cadrul eforturilor sale generale de îmbunătăţire a mobilităţii pe termen lung a cursanţilor din învăţământul profesional şi tehnic (VET), Comisia a propus, de asemenea, iniţiativa ErasmusPro, care va deveni operaţională în 2018 şi va permite unui număr suplimentar de 50.000 de tineri să petreacă între 3 şi 12 luni într-un alt stat membru.

Atât proiectele-pilot, cât şi ErasmusPro, reprezintă primele etape către un cadru european pentru mobilitatea de lungă durată a ucenicilor. Acest cadru va furniza statelor membre orientări concrete, cu scopul de a le oferi tinerilor şansa de a-şi dezvolta competenţele şi de a-şi îmbunătăţi capacitatea de inserţie profesională, consolidând totodată sentimentul lor de cetăţenie europeană prin acumularea de experienţă într-o altă ţară din UE.

Context

Comisia a oferit deja un sprijin considerabil pentru mobilitatea cursanţilor din învăţământul profesional şi tehnic (Vocational Education and Training – VET). De exemplu, în cadrul programului Erasmus+, în jur de 650.000 de cursanţi VET şi proaspeţi absolvenţi VET vor beneficia de finanţare pentru a le sprijini experienţele de mobilitate în străinătate. Acestea variază de la o perioadă de 2 săptămâni până la 12 luni.

Cu toate acestea, Comisia urmăreşte să sporească oportunităţile de mobilitate de durată mai lungă şi, prin urmare, să faciliteze experienţe mai aprofundate pentru cursanţii VET şi pentru ucenici, pentru a-i ajuta să realizeze o parte mai semnificativă a formării lor profesionale într-o altă ţară europeană.

Prefinanţarea proiectelor-pilot este un exemplu practic în acest sens. Până în prezent, Comisia a lansat două cereri de propuneri de proiecte-pilot (în 2016 şi în 2017). 9 proiecte au primit granturi. Proiectele din acest an sunt conduse de şase state membre (Belgia, Finlanda, Franţa, Germania, Italia şi Spania), însă în aceste parteneriate sunt implicate 21 de state membre. Proiectele oferă stagii de ucenicie într-o gamă largă de profesii şi de sectoare, cum ar fi turism, alimentaţie publică, asistenţă medicală, comerţ şi logistică, IT, marketing, construcţii, industria prelucrătoare (metale, electronice etc.) şi agricultură. Experienţa profesională, personală şi socială câştigată în străinătate va completa şi va îmbogăţi studiile de „acasă” ale ucenicilor.

Cele şapte proiecte-pilot pentru 2017 au ca scop:

  • Evaluarea cererii şi a capacităţii în materie de scheme de mobilitate transnaţională de lungă durată a ucenicilor;
  • Identificarea blocajelor în calea mobilităţii de lungă durată
  • Identificarea şi diseminarea bunelor practici şi a factorilor de succes pentru stagiile de lungă durată destinate ucenicilor.

Proiectele din 2017 se vor desfăşura până la sfârşitul anului 2018 – începutul anului 2019.

Obiectivul de a îmbunătăţi mobilitatea pe termen lung pentru cursanţii VET este şi motivul pentru care Comisia a propus, în decembrie 2016, programul „ErasmusPro”, care face parte din programul Erasmus+, conceput special pentru a sprijini stagiile de lungă durată ale cursanţilor VET în străinătate. ErasmusPro va deveni operaţional în 2018 şi va permite unui număr suplimentar de 50.000 de tineri să petreacă între 3 şi 12 luni într-un alt stat membru.

IP/17/2763, 04.09.2017

Spread the love


Scrieti un comentariu