Prisma » Justiţie » O recunoaştere reciprocă mai eficace a ordinelor de indisponibilizare şi de confiscare

O recunoaştere reciprocă mai eficace a ordinelor de indisponibilizare şi de confiscare

Consiliul a adoptat un regulament privind recunoaşterea reciprocă a ordinelor de indisponibilizare şi de confiscare. Obiectivul noilor norme este de a asigura indisponibilizarea şi confiscarea efective ale activelor provenite din săvârşirea de infracţiuni în întreaga UE. Prin abordarea finanţării activităţilor infracţionale, inclusiv a actelor de terorism, noile norme vor contribui la o UE mai sigură.

Regulamentul va intra în vigoare la 24 de luni de la data publicării în Jurnalul Oficial al UE.

Printre elementele caracteristice ale noilor norme se numără:

  • un regulament unic care acoperă ordinele de indisponibilizare şi de confiscare, direct aplicabil în UE. Acesta va rezolva problemele legate de punerea în aplicare a instrumentelor existente, care au dus la un grad insuficient de recunoaştere reciprocă.
  • principiul general al recunoaşterii reciproce, care înseamnă că toate deciziile judiciare în materie penală luate într-o ţară a UE vor fi în mod normal recunoscute şi aplicate în mod direct de un alt stat membru. Regulamentul prevede doar un număr limitat de motive de nerecunoaştere şi de neexecutare.
  • o gamă largă de tipuri de confiscare în materie penală, cum ar fi confiscarea pe baza valorii şi confiscarea care nu se bazează pe o sentinţă de condamnare, inclusiv anumite sisteme de confiscare preventivă, cu condiţia să existe o legătură cu o infracţiune penală.
  • certificate şi proceduri standard pentru a permite acţiuni de indisponibilizare şi de confiscare rapide şi eficace.
  • un termen de 45 de zile pentru recunoaşterea unui ordin de confiscare şi, în cazurile urgente, un termen de 48 de ore pentru recunoaşterea ordinelor de indisponibilizare şi 48 de ore pentru executarea acestora. Aceste termene pot fi prelungite doar în condiţii stricte.
  • dispoziţii care asigură respectarea drepturilor victimelor la despăgubiri şi la restituire în cazurile transfrontaliere.

Context

Noul regulament înlocuieşte deciziile-cadru privind recunoaşterea reciprocă a ordinelor de indisponibilizare şi recunoaşterea reciprocă a ordinelor de confiscare care datau din 2003 şi, respectiv, 2006. Acestea erau considerate depăşite şi nu mai erau aliniate la ultimele norme naţionale şi ale UE în materie de indisponibilizare şi confiscare, generând, prin urmare, lacune care erau exploatate de infractori.

Confiscarea activelor generate de activităţi infracţionale reprezintă un instrument foarte eficient de combatere a infracţionalităţii şi a terorismului. În prezent, se estimează că 98,9 % din profiturile rezultate din activităţi infracţionale nu sunt confiscate şi rămân la dispoziţia infractorilor.

Consiliul UE, 06.11.2018

Spread the love


Scrieti un comentariu