justiţie Archives - Page 2 of 4 - Prisma justiţie Archives - Page 2 of 4 - Prisma

Posturi etichetate ‘justiţie’

Memorandum privind justiţia

Adunarea generală a judecătorilor de la Tribunalul Caraş-Severin a adoptat, în data de 15 septembrie 2016, cu majoritate de voturi, memorandumul privind justiţia, memorandum propus de către asociaţiile profesionale ale magistraţilor.

Continuare…

Stadiul de soluţionare a dosarelor la data de 03.06.2016

Dosarele constituite în temeiul legilor fondului funciar

Ca urmare a hotărârilor luate la nivelul comisiilor judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate în temeiul legislaţiei fondului funciar, la Secretariatul Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor (C.N.C.I.) au fost înregistrate 29.851 dosare constituite în temeiul legilor fondului funciar. Dintre acestea, au fost soluţionate până în prezent 18.961 de dosare. Alte 3.908 de dosare au trecut de etapa analizării şi, pe măsura completării lor cu documentele solicitate, vor fi introduse pe ordinea de zi a C.N.C.I. în vederea emiterii deciziei de compensare/validare parţială/invalidare. 3.200 de dosare au fost returnate de Secretariat autorităţilor locale, fie înainte de apariţia Legii nr. 165/2013, pentru completarea documentaţiei, fie după apariţia Legii nr. 165/2013, la cererea titularilor de dosare, pentru a beneficia de restituirea în natură.

Continuare…

Garantarea prezumţiei de nevinovăţie

Miniştrii din statele membre UE au adoptat noi reguli care să garanteze prezumţia de nevinovăţie pentru cineva acuzat sau suspectat de o infracţiune de către organele de poliţie sau justiţie.

Noile reguli se aplică pentru toţi oamenii suspectaţi sau acuzaţi în cadrul procedurilor penale. Ele vor întări următoarele drepturi fundamentale:

Continuare…

O platformă pentru soluţionarea online a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi

Comisia Europeană a lansat o nouă platformă care le va permite consumatorilor şi comercianţilor să-şi rezolve online litigiile având ca obiect produse sau servicii achiziţionate pe internet.

Platforma de soluţionare online a litigiilor (SOL) pune la dispoziţia consumatorilor şi a comercianţilor o modalitate de a rezolva litigii legate de cumpărături efectuate pe internet atât din propria ţară, cât şi din străinătate. Mai exact, litigiile sunt înaintate unor organisme de soluţionare alternativă a litigiilor (entităţi SAL) înregistrate pe platformă. Acestea sunt selectate de statele membre după anumite criterii de calitate şi comunicate apoi Comisiei.

Continuare…

Guvernul a stabilit prelungirea Strategiei Naţionale Anticorupţie până la 31 decembrie 2017

Guvernul a stabilit, printr-un Memorandum, prelungirea perioadei de aplicare a Strategiei Naţionale Anticorupţie 2012-2015 cu încă doi ani, respectiv până la 31 decembrie 2017.

În acest sens, Ministerul Justiţiei va elabora, până în decembrie 2015, un proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea HG nr. 215/2012, act normativ prin care a fost aprobată Strategia Naţională Anticorupţie pentru perioada 2012-2015. Noul proiect de Hotărâre va include aspecte privind:

Continuare…

Raportul privind progresele înregistrate de România în cadrul mecanismului de cooperare şi de verificare

Comisia şi-a publicat în 28 ianuarie analiza privind măsurile întreprinse de România în ultimele douăsprezece luni în domeniul reformei judiciare şi al combaterii corupţiei în cadrul mecanismului de cooperare şi de verificare (MCV). Raportul arată progresele continue înregistrate către îndeplinirea obiectivelor MCV şi indică domeniile în care sunt necesare măsuri suplimentare.

Continuare…

ANRP – soluţionarea cererilor de restituire în baza Legii nr. 165/2013

CEDO consideră că Legea nr. 165/2013 permite soluţionarea adecvată a cererilor de restituire

Curtea Europeană a Drepturilor Omului apreciază că Legea nr.165/2013 este funcţională şi respectă dreptul la proprietate, se arată într-un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe.

Redăm integral comunicatul MAE din 29.04.2014.

„Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO sau Curtea) a confirmat într-o hotărâre pronunţată astăzi caracterul efectiv al prevederilor noii legislaţii în materia restituirii proprietăţilor, legislaţie care oferă posibilitatea de soluţionare adecvată a cererilor de reparaţie, pentru majoritatea situaţiilor incidente în cauzele aflate pe rolul său (hotărârea Preda şi alţii împotriva României).

Continuare…

Pachetul reformei penale

La data de 1 februarie 2014 intră în vigoare un pachet de şapte legi în materie penală şi procesual penală – pachetul reformei penale, a cărui elaborare şi adoptare a constituit o continuare firească a efortului societăţii româneşti de reformare, început prin adoptarea şi implementarea noilor coduri civil şi de procedură civilă.

Continuare…

Raport privind progresele înregistrate de România în cadrul mecanismului de cooperare şi de verificare

De ce întocmeşte Comisia un raport privind progresele înregistrate de România în ceea ce priveşte reforma sistemului judiciar şi combaterea corupţiei? Continuare…

Invitaţie pentru depunere de informaţii, propuneri şi opinii

Comitetul de experţi privind reforma Curţii Europene a Drepturilor Omului din cadrul Consiliului Europei lansează o invitaţie pentru depunerea de informaţii, propuneri şi opinii cu privire la problema reformei pe termen lung a sistemului Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fun-damentale şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Continuare…