Prisma » Economic » Clarificarea normelor referitoare la statutul polenului în miere

Clarificarea normelor referitoare la statutul polenului în miere

Comisia Europeană a adoptat o propunere de modificare a normelor referitoare la miere în vederea clarificării naturii efective a polenului, în urma unei hotărâri preliminare a Curţii Europene de Justiţie. În conformitate cu standardele internaţionale ale OMC, propunerea defineşte polenul ca fiind un constituent natural al mierii, nu un ingredient al acesteia.

Curtea de Justiţie şi-a întemeiat interpretarea pe directiva privind mierea care datează din 2001 şi a calificat polenul ca ingredient al mierii, argumentând că polenul se găseşte în miere mai ales datorită intervenţiei apicultorului. Cu toate acestea, propunerea Comisiei recunoaşte că polenul este un constituent natural şi nu un ingredient al mierii; acesta intră în stup ca urmare a activităţii albinelor şi se regăseşte în miere indiferent dacă apicultorul intervine sau nu. Prin urmare, întrucât polenul este considerat a fi un constituent natural al mierii, normele UE în materie de etichetare, care impun o listă de ingrediente, nu se aplică.

Propunerea Comisiei nu va afecta concluzia Curţii în ceea ce priveşte aplicarea legislaţiei referitoare la OMG-uri în cazul polenului modificat genetic din alimente. În special, propunerea respectivă nu modifică concluzia Curţii potrivit căreia mierea care conţine polen modificat genetic poate fi introdusă pe piaţă numai în cazul în care face obiectul unei autorizaţii eliberate în conformitate cu legislaţia. În plus, vor fi, de asemenea, aplicabile normele în materie de etichetare referitoare la prezenţa OMG-urilor în alimente. De asemenea, propunerea are drept obiectiv alinierea competenţelor de executare conferite Comisiei în Directiva 2001/110/CE privind mierea cu cele introduse prin Tratatul de la Lisabona.

Piaţa europeană a mierii în cifre

UE reprezintă aproximativ 13% (200 000 de tone) din producţia de miere la nivel mondial: Spania este cel mai mare producător de miere (33 000 de tone), urmată de Italia, Ungaria şi România (care produc fiecare aproximativ 22 000 de tone) şi de Portugalia (21 000 de tone). Importurile de miere în UE se ridică la aproximativ 140 000 de tone şi reprezintă 40% din consumul total al UE.

Context

Acest aspect a apărut în contextul unui litigiu privind statutul juridic al mierii, după ce s-a constatat că mierea unui apicultor german conţinea polen de porumb modificat genetic MON 810. Instanţa germană a sesizat Curtea Europeană de Justiţie în acest caz în vederea pronunţării unei hotărâri preliminare.

La 6 septembrie 2011, Curtea Europeană de Justiţie a pronunţat o hotărâre în care a indicat că: a) înţelegerea anterioară a domeniului de aplicare al legislaţiei referitoare la OMG-uri este greşită (această legislaţie era pe deplin aplicabilă polenului modificat genetic din miere) şi că b) polenul din miere trebuie considerat ca fiind un ingredient.

Comisia Europeană, IP/12/992, 21/09/2012

Spread the love


Scrieti un comentariu