sănătate - Prisma

Posturi etichetate ‘sănătate’

Măsuri în domeniul sănătăţii

Guvernul a modificat şi completat Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii în sensul punerii sale în concordanţă cu prevederile Codului fiscal şi pentru crearea cadrului legal suplimentării Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS), în vederea asigurării accesului pacienţilor la serviciile de sănătate.

Continuare…

Susţinerea utilizării fertilizatorilor organici şi siguri în UE

Conform propunerii legislative adoptate marţi, 24 octombrie, de Parlament, fertilizatorii inovatori produşi din materiale organice şi reciclate ar putea fi comercializaţi mai uşor în UE. Regulile UE existente privind fertilizatorii se referă mai ales la cei convenţionali, extraşi din mine sau produşi chimic, adesea mari consumatori de energie şi generatori de CO2. Regulile naţionale diferite sunt obstacole pentru producătorii de fertilizatori organici să îşi comercializeze produsele pe piaţa unică UE.

Noua propunere legislativă:

Continuare…

Îngrijirea medicală la domiciliu

Informare privind situaţia finanţării serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu acordate de către furnizorii acreditaţi aflaţi în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Caraş-Severin. Bugetul alocat pentru anul 2017.

Având în vedere prevederile H.G. nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, medicmanetelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017, precum şi prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii şi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a H.G.161/2016, serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu se acordă de către furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu, persoane fizice sau juridice autorizate şi evaluate în condiţiile legii pentru acordarea acestor tipuri de servicii, alţii decât medicii de familie, furnizori care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate pentru servicii de îngrijiri medicale la domiciliu.

Continuare…

Reducerea consumului de antibiotice pentru animale

Parlamentul European a spus în votul din 10 martie că pentru a lupta împotriva rezistenţei tot mai mari a antibioticelor actuale la bacterii, ar trebui restricţionată utilizarea medicamentelor antimicrobiale existente, altele noi urmând a fi dezvoltate. Textul votat privind propunerea de actualizare a legislaţiei UE privind medicamentele veterinare mai susţine şi interzicerea tratamentelor colective şi preventive ale animalelor, susţinând măsuri de stimulare a cercetării pentru noi medicamente.

Continuare…

Bilete de tratament balnear pentru anul 2016

Guvernul a stabilit, prin Hotărâre de Guvern, atât numărul biletelor de tratament balnear acordate prin unităţile de tratament balnear care aparţin Casei Naţionale de Pensii Publice, pentru anul 2016, cât şi faptul că, pe lângă acestea, se vor contracta locuri la tratament balnear şi cu alţi operatori economici interesaţi. De asemenea, actul normativ reglementează modul de acordare, distribuire şi decontare a acestora.

Continuare…

Atitudinea europenilor faţă de tutun

O anchetă Eurobarometru arată că, în UE, consumul de tutun a scăzut cu 2% faţă de 2012, dar că 26% dintre europeni sunt încă fumători.

În preajma Zilei mondiale fără tutun, care a avut loc duminică, 31 mai, Comisia a publicat o anchetă Eurobarometru privind atitudinile europenilor faţă de tutun. Ancheta indică o tendinţă descendentă a consumului de tutun în întreaga Europă. Continuare…

Servicii de sănătate mai sigure

Rezoluţia votată în PE propune măsuri de îmbunătăţire a siguranţei pacienţilor, inclusiv prin combaterea rezistenţei tot mai mari la antibioticele umane şi veterinare, utilizând tratamentele disponibile în mod mai responsabil şi promovând inovaţia. Deputaţii au subliniat că 8-12% din pacienţii din spitalele UE suferă de efecte adverse, cum ar fi infecţiile asociate asistenţei medicale, care duc la 37000 de decese pe an şi reprezintă o povară grea pe bugetele limitate ale serviciilor de sănătate.

Continuare…

Autorizarea utilizării organismelor modificate genetic (OMG) ca produse alimentare şi ca furaje

Mai multă libertate de decizie pentru statele membre cu privire la utilizarea OMG-urilor ca produse alimentare sau ca furaje.

Comisia Europeană a prezentat rezultatele reexaminării procesului decizional în ceea ce priveşte autorizarea utilizării organismelor modificate genetic (OMG) ca produse alimentare şi ca furaje.

Continuare…

„Întoarcerea la apă! Echilibru şi Sănătate”

Asociaţia Pro Turism Herculane a continuat campania pentru promovarea staţiunii cu un nou eveniment. Conferinţa Naţională „Întoarcerea la apă! Echilibru şi Sănătate”, aflată la a III-a ediţie, a reunit hotelieri, investitori, specialişti în medicină, operatori de turism şi autorităţi publice pentru găsirea celor mai optime soluţii de dezvoltare a zonei.

În cadrul conferinţei, participanţii au pus în discuţie promovarea potenţialului natural şi la nivel internaţional, considerând că staţiunea îşi merită locul pe podiumul staţiunilor de top din Europa. Cu atât mai mult cu cât studiile arată că turismul balnear se află în creştere la nivel european.

Continuare…

eCall: sistem de apeluri de urgenţă în caz de accidente rutiere

La 2 martie 2015, Consiliul a adoptat poziţia sa privind cerinţele de omologare de tip pentru echiparea cu dispozitive eCall a autovehiculelor noi. Sistemul eCall la nivelul UE este conceput pentru a accelera serviciile de urgenţă în caz de accidente rutiere.

Vehiculele noi vor trebui să fie echipate cu dispozitive fără fir care să declanşeze automat transmiterea unui semnal de urgenţă la numărul pentru apeluri de urgenţă 112. Sistemul eCall va contribui la reducerea numărului de răniri şi decese în accidentele rutiere din Uniune. Se preconizează că acesta va reduce la jumătate timpii de răspuns în caz de urgenţă, ducând la salvarea de vieţi şi la tratarea cu promptitudine a persoanelor rănite.

Continuare…