Prisma » Sănătate » Monitorizarea calităţii apei potabile în mediul public, distribuită prin sistemul centralizat şi instalaţii individuale de folosinţă publică

Monitorizarea calităţii apei potabile în mediul public, distribuită prin sistemul centralizat şi instalaţii individuale de folosinţă publică

Direcţia de Sănătate Publică asigură supravegherea şi controlul monitorizării calităţii apei potabile în scopul verificării faptului că apa distribuită consumatorului se conformează la cerinţele de calitate şi nu creează riscuri pentru sănătatea publică.

Monitorizarea calităţii apei potabile se efectuează conform normelor sanitare în vigoare: Legea 458/ 2002 completată şi modificată de Ordonanţa 22/2017 şi H.G. 974/2004 completată şi modificată de HG. 342/2013, în care se stipulează modul cum se va face monitorizarea calităţii apei atât de către producător – distribuitor, cât şi de către D.S.P.-uri.

Monitorizarea înseamnă supravegherea calităţii apei prin urmărirea permanentă a unor parametrii de calitate a apei cum sunt: indicatori microbiologici, indicatori chimici şi parametrii indicatori atât la plecare de la staţia de tratare cât şi la consumator (puncte de recoltare stabilite aleatoriu).

Monitorizarea se efectuează în funcţie de cantitatea de apă distribuită şi de numărul de locuitori care sunt alimentaţi din sursa respectivă.

În judeţul Caraş-Severin în mediul urban toate localităţile dispun de alimentare cu apă în sistem centralizat:

 • surse de apă de suprafaţă (lacuri, baraje) Reşiţa, Caransebeş, Oţelu Roşu, Anina (Buhui) şi Băile Herculane;
 • surse de apă de profunzime Bocşa, Oraviţa, Anina (Maial), Moldova Nouă.

În cursul anului 2018 (03.01-30.04.2018) DSP CS prin Serviciul de supraveghere a factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă, în localităţile din mediul urban a efectuat un număr de 28 de acţiuni cu recoltarea a 47 probe de apă cu 176 determinări fizico-chimice şi microbiologice, probe corespunzătoare.

Pentru judeţul Caraş-Severin în mediul urban, producătorul – distribuitorul de apă este SC AQUACARAŞ SA.

Producătorul – distribuitorul de apă efectuează monitorizarea operaţională prin laboratorul propriu, iar monitorizarea de audit prin laboratorul DSP CS conform programului stabilit cu această instituţie.

În mediul rural, o parte beneficiază de apă potabilă în sistem centralizat prin cişmele stradale şi prin racord al imobilului. În general sistemele de aprovizionare cu apă, până în anul 2018 în mediul rural, au fost realizate fără staţii de epurare şi sisteme de canalizare, ceea ce nu a permis racordul cetăţeanului la reţeaua de apă a comunei.

Conform legislaţiei în vigoare cu privire la apa potabilă, toţi producătorii – distribuitorii de apă, trebuie să efectueze monitorizarea calităţii apei prin contracte încheiate cu laboratoare acreditate de Ministerul Sănătăţii conform legislaţiei în vigoare, iar costurile de prelevare şi analiză a probelor de apă vor fi suportate de către deţinătorii surselor de apă.

La începutul acestui an prin adresa nr. 2235/09.03.2018 s-a revenit cu această informare către toate primăriile, pentru a demara această monitorizare a calităţii apei în mediul rural, atât pentru localităţile care dispun de sistem centralizat, cât şi pentru localităţile care dispun doar de fântâni publice.

Direcţia de Sănătate Publică în perioada 03.01-30.04.2018 a vizat programul de monitorizare operaţională pentru următorii producători /distribuitori de apă potabilă, pentru următoarele alimentări cu apă potabilă: Vîrciorova-Bolvaşniţa (comuna Bolvaşniţa), Doclin, Biniş, Tirol (comuna Doclin), Dalboşeţ, Şopotul Vechi (comuna Dalboşeţ), Ezeriş, Soceni (comuna Ezeriş), Var, Obreja, Iaz-Ciuta (comuna Obreja), Eftimie Murgu (SC Rudăria EM SRL), Berzovia-Gherteniş, Fizeş (comuna Berzovia), Caraşova-Iabalcea (comuna Caraşova), Copăcele-Ohaba Mîtnic(comuna Copăcele), Ciclova Română, Sacu şi Coronini. Au fost întocmite 17 programe de monitorizare de audit pentru următoarele alimentări cu apă potabilă: Zăgujeni (comuna Constantin Daicoviciu), Sacu (comuna Sacu), Berzovia-Gherteniş, Fizeş (comuna Berzovia), Ezeriş, Soceni (comuna Ezeriş), Caraşova-Iabalcea (comuna Caraşova), Var (comuna Obreja), Eftimie Murgu (SC Rudăria EM SRL), Dalboşeţ, Şopotu Vechi (comuna Dalboşeţ), Vermeş (comuna Vermeş), Doclin, Biniş, Tirol (comuna Doclin), Vîrciorova-Bolvaşniţa (comuna Bolvaşniţa), Sasca Montană-Sasca Română (comuna Sasca Montană).

În cursul anului 2018 (03.01-30.04.2018), Laboratorul de diagnostic şi investigare în sănătate publică a analizat:

 • din sistemele centralizate din mediul rural un număr de 73 probe de apă cu 839 determinări fizico-chimice şi microbiologice din localităţile: Copăcele – Ohaba Mâtnic (4 probe – 1 necoresp), Fizeş (3 probe – coresp), Socol (1 probă – necoresp), Cîmpia (2 probe- necoresp), Zlatiţa (2 probe – necoresp), Bucoşniţa (1 probă – necoresp), Petroşniţa (1 probă – necoresp), Vălişoara (1 probă – necoresp), Goleţ (1 probă – coresp), Berlişte (1 probă – coresp), Doclin (2 probe – 1 necoresp), Tirol(2 probe – coresp), Biniş (2 probe – coresp), Ezeriş (4 probe – 4 necoresp), Mehadia(1 probă – necoresp), Glimboca (2 probe – 1 necoresp), Zorlenţu Mare (3 probe – 2 necoresp), Cornea (1 probă – necoresp), Cuptoare (1 probă – necoresp), Obreja (4 probe – necoresp fier), Iaz-Ciuta (5 probe – necoresp fier), Var (4 probe – 1 necoresp), Grădinari (1 probă – necoresp), Prigor (2 probe – necoresp), Borlovenii Vechi – Pătaş (2 probe – necoresp), Borlovenii Noi (2 probe – 1 necoresp), Eftimie Murgu (3 probe – 2 necoresp ), Armeniş (2 probe – necoresp), Feneş (1 probă – coresp), Dalboşeţ (2 probe- necoresp), Şopotu Vechi(2 probe- necoresp), Prisaca (1 probă- coresp) şi Zăgujeni (2 probe- coresp).
 • de la izvoare şi fântâni publice din mediul rural un număr de 67 probe de apă cu 857 determinări fizico-chimice şi micro-biologice, din localităţile: Ciuchici (11 probe – 11 necoresp), Macovişte (2 probe – 2 necoresp), Petrilova (3 probe – 3 necoresp), Nicolinţ (4 probe – 4 necoresp), Mehadia (1 probă – necoresp), Valea Bolvaşniţa (1 probă – necoresp), Plugova (2 probe – necoresp), Globu Rău (1 probă – necoresp), Răcăşdia (9 probe – 8 necoresp), Vrăniuţ (3 probe – 3 necoresp), Socol (2 probe – 2 necoresp), Baziaş (1 probă – necoresp), Zlatiţa (4 probe – 4 necoresp), Cîmpia (1 probă – necoresp), Pîrneaura (1 probă – necoresp); Glimboca (10 probe – 9 necoresp); Grădinari (2 probe – 1 necoresp), Greoni (2 probe – 2 necoresp), Prigor (3 probe – 3 necoresp), Borlovenii Vechi-Pătaş (3 probe – 3 necoresp), Armeniş (1 probă – coresp).

Localităţile Sasca Montană-Sasca Română, Măureni-Şoşdea, Fizeş, Berzovia-Gherteniş, Vîrciorova, Fîrliug-Dezeşti-Scăiuş, Turnu Ruieni-Zerveşti-Dalci, Caraşova şi Vermeş, şi-au monitorizat calitatea apei potabile (conform legislaţiei sanitare în vigoare) la alte laboratoare înregistrate la M.S.

 • S-a înregistrat un caz de methemoglobinemie acută infantilă.
 • Nu au fost semnalate epidemii hidrice.
 • Nu au fost poluări accidentale a surselor de apă potabilă.

Serviciul Control în Sănătate Publică din cadrul DSP CS, a efectuat în primele 4 luni ale anului 2018 un număr de 11 controale la alimentările cu apă în sistem centralizat în mediul urban, 15 controale la alimentări cu apă în sistem centralizat în mediul rural şi, 15 controale la sursele locale de aprovizionare cu apă (fântâni publice, izvoare, etc) din mediul rural. Au fost aplicate un număr de 8 avertismente, 5 sanc?iuni contraven?ionale în valoare de 22000 lei pentu următoarele deficien?e:

 1. lipsă monitorizare de control a apei distribuite în sistem centralizat;
 2. lipsă monitorizare surse propii de apă (fântâni publice, izvoare, etc)
 3. neinformarea popula?iei asupra calită?ii apei din sursele locale
 4. stoc de rezervă insuficien de produse biocide utilizate la dezinfec?ia apei

Au fost date termene de remediere şi se vor fi efectuate recontroale.

Director executiv, Jr. Miloş Dănilă
Şef Departament în Sănătate Publică, Dr. Borcău Mircea
Întocmit, As.pr. igienă – Inăşăl Gabriela
As. pr. igienă – Dubovan Monica
Inspector sanitar – Iftime Ioan MihaiScrieti un comentariu