educaţie Archives - Prisma educaţie Archives - Prisma

Posturi etichetate ‘educaţie’

Metodologia de evaluare a studiilor universitare de doctorat

Ministerul Educaţiei Naţionale a aprobat Metodologia de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în evaluare.

Ministerul Educaţiei Naţionale a reglementat – prin ordin – metodologia de evaluare a studiilor universitare de doctorat. De asemenea, prin intermediul acestui document, au fost stabilite sistemele de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în acreditarea şi evaluarea periodicăatât a domeniilor de studii universitare de doctorat, cât şi a şcolilor doctorale şi a insti-tuţiilor organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD).

Continuare…

Stagii de ucenicie de lungă durată în străinătate

Comisia Europeană prefinanţează şapte proiecte-pilot care oferă stagii de ucenicie de lungă durată în străinătate.

Scopul acestor proiecte este de a testa stagii experimentale cu o durată de cel puţin 6 luni, pentru a promova stagiile de ucenicie în străinătate cu o durată mai lungă.

Continuare…

Ucenicia la locul de muncă

Guvernul a modificat, printr-o hotărâre, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin H.G. nr. 855/2013.

Actul normativ reglementează punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 164/2017, prin care a fost modificată Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă.

Continuare…

Procedurile privind şcolarizarea românilor de pretutindeni

în învăţământul preuniversitar şi superior de stat din România în anul de învăţământ 2017-2018

Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul pentru Românii de Pretutindeni au aprobat, prin ordin comun, metodologiile ce reglementează procedurile de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul preuniversitar şi superior de stat din România în anul de învăţământ 2017-2018.

Continuare…

Comisia stimulează mobilitatea tineretului în Europa

Comisia Europeană a prezentat o iniţiativă în cadrul programului Erasmus+ care sprijină în continuare dobândirea de competenţe şi mobilitatea tinerilor europeni.

Denumită „Move2Learn, Learn2Move” iniţiativa va permite ca cel puţin 5.000 de cetăţeni tineri să călătorească în altă ţară din UE de o manieră durabilă – în mod individual sau împreună cu colegii de clasă. Această iniţiativă punctuală, care este legată de cea de-a 30-a aniversare a programului Erasmus, este în concordanţă cu două priorităţi centrale ale Comisiei: de a se concentra din nou asupra tineretului Europei şi de a facilita mobilitatea cetăţenilor UE, în special mobilitatea cu emisii scăzute.

Continuare…

Registrul Matricol Unic, instrument de transparenţă în învăţământul superior românesc

55 de instituţii de învăţământ superior, dintre care 38 de universităţi din sectorul public, au importat în Registrul Matricol Unic (RMU), până la ora actuală, date referitoare la peste 70.000 de studenţi din anul I de studii din ciclurile de licenţă şi master. Procesul de raportare este în plină desfăşurare, termenul de finalizare a acestuia fiind 30 septembrie, dată-limită pentru actualizarea informaţiilor privind şcolaritatea studenţilor, conform reglementărilor la nivel naţional pentru raportările oficiale anuale ale MENCS şi Institutului Naţional de Statistică.

Continuare…

Noua reţea EURES – Consiliul dă undă verde

La 2 decembrie 2015, Comitetul Reprezentanţilor Permanenţi a aprobat un acord la care s-a ajuns cu Parlamentul European pentru reinstituirea şi reorganizarea reţelei EURES existente. (EURES – servicii europene pentru ocuparea forţei de muncă)

Noua reţea EURES este consolidată şi modernizată. Portalul acesteia devine un instrument de mobilitate actualizat pe baza celor mai recente tehnologii IT, accesibil pentru toţi.

Obiectivul reţelei

Continuare…

UVT, decisă a se implica în salvarea învăţământului superior reşiţean

Experienţa ţărilor şi societăţilor dezvoltate are întotdeauna un numitor comun: educaţia de calitate. Aducând această realitate la scară naţională, putem şi aici să constatăm că oraşele şi regiunile cele mai dezvoltate (Bucureşti, Timişoara, Cluj-Napoca, Iaşi, etc.) se regăsesc în jurul unor comunităţi academice puternice. Universitatea de Vest din Timişoara – cea mai mare instituţie de învăţământ superior din vestul ţării, o universitate puternică, de tradiţie, care oferă o paletă largă de domenii de studiu, care acoperă multe zone de angajabilitate, o universitate care a făcut, naţional şi internaţional, dovada recunoaşterii diplomelor sale şi a competenţelor dobândite de absolvenţii săi, o universitate care îşi asumă rolul de partener activ pentru instituţiile statului, pentru mediul socio-economic, o universitate care este deschisă propunerilor şi feedback-ului angajatorilor şi stakeholder-ilor, este extrem de atentă la politicile de dezvoltare din regiunea unde activează.

Continuare…

Strategia Naţională pentru Învăţământul Terţiar 2015-2020

Guvernul a aprobat, printr-o Hotărâre, Strategia Naţională pentru Învăţământul Terţiar 2015-2020, potrivit căreia, pe termen mediu şi lung, învăţământul terţiar va constitui motorul creşterii economice, va contribui la creşterea productivităţii şi va promova coeziunea socială, punând astfel fundamentele unei economii bazate pe cunoaştere.

Continuare…

Programe de ucenicie

Combaterea şomajului în rândul tinerilor este o prioritate de vârf pentru Comisia Europeană. Programele de ucenicie de bună calitate îi ajută pe tineri să dobândească abilităţile şi competenţele cheie necesare pentru a avea succes pe piaţa forţei de muncă. În prezent, peste patruzeci de întreprinderi şi alte organizaţii au aderat la Alianţa europeană pentru ucenicii, coordonată de Comisia Europeană, şi s-au angajat să ofere ucenicii mai numeroase şi de mai bună calitate pentru tineri. În total, întreprinderile vor pune la dispoziţia tinerilor 140.000 de ucenicii şi oportunităţi de formare. Comisia Europeană s-a angajat să consolideze oferta de ucenicii, precum şi calitatea şi imaginea acestora.

Continuare…