Arhiva pentru categoria ‘Educaţie’:

Metodologia de evaluare a studiilor universitare de doctorat

Ministerul Educaţiei Naţionale a aprobat Metodologia de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în evaluare.

Ministerul Educaţiei Naţionale a reglementat – prin ordin – metodologia de evaluare a studiilor universitare de doctorat. De asemenea, prin intermediul acestui document, au fost stabilite sistemele de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în acreditarea şi evaluarea periodicăatât a domeniilor de studii universitare de doctorat, cât şi a şcolilor doctorale şi a insti-tuţiilor organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD).

Continuare…

Ucenicia la locul de muncă

Guvernul a modificat, printr-o hotărâre, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin H.G. nr. 855/2013.

Actul normativ reglementează punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 164/2017, prin care a fost modificată Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă.

Continuare…

Procedurile privind şcolarizarea românilor de pretutindeni

în învăţământul preuniversitar şi superior de stat din România în anul de învăţământ 2017-2018

Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul pentru Românii de Pretutindeni au aprobat, prin ordin comun, metodologiile ce reglementează procedurile de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul preuniversitar şi superior de stat din România în anul de învăţământ 2017-2018.

Continuare…

Registrul Matricol Unic, instrument de transparenţă în învăţământul superior românesc

55 de instituţii de învăţământ superior, dintre care 38 de universităţi din sectorul public, au importat în Registrul Matricol Unic (RMU), până la ora actuală, date referitoare la peste 70.000 de studenţi din anul I de studii din ciclurile de licenţă şi master. Procesul de raportare este în plină desfăşurare, termenul de finalizare a acestuia fiind 30 septembrie, dată-limită pentru actualizarea informaţiilor privind şcolaritatea studenţilor, conform reglementărilor la nivel naţional pentru raportările oficiale anuale ale MENCS şi Institutului Naţional de Statistică.

Continuare…

Strategia Naţională pentru Învăţământul Terţiar 2015-2020

Guvernul a aprobat, printr-o Hotărâre, Strategia Naţională pentru Învăţământul Terţiar 2015-2020, potrivit căreia, pe termen mediu şi lung, învăţământul terţiar va constitui motorul creşterii economice, va contribui la creşterea productivităţii şi va promova coeziunea socială, punând astfel fundamentele unei economii bazate pe cunoaştere.

Continuare…

Noua metodologie de înscriere şi înregistrare a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS)

Modificările şi actualizările incluse în noua metodologie răspund atât solicitărilor angajatorilor, cât şi cerinţelor europene în domeniu, dar au şi rolul de a reduce decalajul dintre competenţele absolvenţilor de învăţământ superior şi nevoile pieţei muncii.

Continuare…

Informaţii din învăţământ

Ministrul educaţiei a precizat că nimeni nu se poate înscrie la facultate şi nu poate dobândi statutul de student, nicăieri pe teritoriul României, fără diplomă de Bacalaureat sau adeverinţă care să ateste susţinerea şi absolvirea examenelor de Bacalaureat. Sintagma de «colegiu», care apare în Ordonanţa de Urgenţă, are acelaşi sens cu acela de «şcoală postliceală», cu diferenţa că această formă de învăţământ poate fi organizată şi de universităţi. Continuare…

Taberele Ministerului Tineretului şi Sportului îşi deschid porţile!

Ministerul Tineretului şi Sportului, prin Direcţia Tabere şi Agrement, dă startul tuturor programelor de tabără odată cu începutul vacanţei de vară. Peste 50.000 de copii şi tineri sunt aşteptaţi în cele 60 de locaţii proprii! Pe lângă taberele de odihnă, accesibile oricui, se vor desfăşura şi programe cu caracter gratuit. Taberele sociale pentru copiii instituţionalizaţi se vor dedica unui număr de 4.600 de doritori, iar în taberele pentru copiii cu dizabilităţi vor participa până la 1.600 de persoane.

Continuare…

Măsurile şi priorităţile noului an şcolar 2013-2014

Ministrul Educaţiei Naţionale, Remus Pricopie, a prezentat marţi, 10 septembrie, în faţa membrilor Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă şi sport a Camerei Deputaţilor şi a reprezentanţilor Grupului minorităţilor naţionale din Parlamentul României, noutăţile privitoare la anul şcolar 2013-2014.

Ministrul a adus la cunoştinţa parlamentarilor modificările legate de calculul mediei de admitere în învăţământul liceal, respectiv scăderea ponderii mediei generale a celor patru ani de liceu, la 25%, în favoarea mediei primite la Evaluarea Naţională la finalul clasei a VIII-a la 75%.

Continuare…

Reforma manualelor şcolare

Pentru că în spaţiul public au apărut unele întrebări în legătură cu introducerea manualelor digitale, doresc să fac următoarele precizări:

Continuare…