Prisma » Educaţie » Informaţii din învăţământ

Informaţii din învăţământ

Ministrul educaţiei a precizat că nimeni nu se poate înscrie la facultate şi nu poate dobândi statutul de student, nicăieri pe teritoriul României, fără diplomă de Bacalaureat sau adeverinţă care să ateste susţinerea şi absolvirea examenelor de Bacalaureat. Sintagma de «colegiu», care apare în Ordonanţa de Urgenţă, are acelaşi sens cu acela de «şcoală postliceală», cu diferenţa că această formă de învăţământ poate fi organizată şi de universităţi.


Învăţământul profesional. Ministrul Remus Pricopie a aprobat Ordinul privind modul de aplicare a programelor pentru cultură generală în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani şi programa şcolară pentru Consiliere şi orientare.

Ministrul Educaţiei Naţionale a aprobat ordinul privind aplicarea programelor şcolare în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani şi în învăţământul profesional special. Acesta se va aplica începând cu anul şcolar 2014-2015. De asemenea, prin acelaşi ordin, a fost aprobată programa şcolară pentru „Consiliere şi orientare”, curriculum diferenţiat pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani. Aceasta se adresează claselor a IX-a, a X-a şi a XI-a.

Documentul aduce precizări privind programele şcolare pentru cultură generală care se aplică în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani pentru clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a. De pildă, se stabileşte că în cadrul disciplinei „Limba şi literatura română”, clasa a XI-a, se studiază minimum 5 texte literare – un text dramatic şi patru texte poetice -, prin intermediul cărora elevii vor învăţa despre specificitatea acestora şi contextele utilizării lor.

În ceea ce priveşte programa şcolară „Consiliere şi orientare”, aceasta are în vedere dezvoltarea unor competenţe care se circum-scriu domeniilor de comunicare interpersonală, autocunoaştere şi management personal, planificarea şi dezvoltarea carierei.


Elevii pot beneficia în condiţiile legii de credite oferite de bănci pentru continuarea studiilor şi de suport financiar şi din sursele extrabugetare ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, prevede un proiect pus în dezbatere publică de Ministerul Educaţiei Naţionale.


Elevii nu vor mai putea folosi telefonul mobil în timpul orelor, le va fi interzis să consume sau să comercializeze în şcoli şi în afara acestora: droguri, ţigări, substanţe etnobotanice, băuturi alcoolice şi să participe la jocuri de noroc – arată un proiect de regulament al Ministerului Educaţiei, aflat în dezbatere publică. Astfel, elevii trebuie să aibă atât la şcoală, cât şi în afara ei, o ţinută decentă şi un comportament civilizat. Nu au voie să organizeze şi să ia parte la acţiuni de protest care afectează participarea la programul şcolar şi nici să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ. Tinerii nu pot părăsi incinta şcolii fără avizul unui profesor şi sunt obligaţi să aibă în permanenţă carnetul de elev asupra lor.

Biroul de presă MEN,10.09.2014Scrieti un comentariu