justiţie Archives - Prisma justiţie Archives - Prisma

Posturi etichetate ‘justiţie’

O recunoaştere reciprocă mai eficace a ordinelor de indisponibilizare şi de confiscare

Consiliul a adoptat un regulament privind recunoaşterea reciprocă a ordinelor de indisponibilizare şi de confiscare. Obiectivul noilor norme este de a asigura indisponibilizarea şi confiscarea efective ale activelor provenite din săvârşirea de infracţiuni în întreaga UE. Prin abordarea finanţării activităţilor infracţionale, inclusiv a actelor de terorism, noile norme vor contribui la o UE mai sigură.

Regulamentul va intra în vigoare la 24 de luni de la data publicării în Jurnalul Oficial al UE.

Printre elementele caracteristice ale noilor norme se numără:

Continuare…

Prezumţia de nevinovăţie este un drept fundamental şi trebuie respectată în practică peste tot în Europa

Noile norme UE care garantează că orice persoană acuzată sau suspectată de o infracţiune este nevinovată până când se va dovedi vinovată (ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat) se aplică de la data de 1 aprilie.

De asemenea, regulile vor proteja mai bine dreptul persoanelor de a păstra tăcerea şi dreptul de a fi prezenţi la procesul lor. Aceasta va asigura că persoanele din întreaga UE beneficiază întotdeauna de aceste drepturi procedurale, care până la data menţionată nu au fost protejate în acelaşi mod în fiecare stat membru.

Continuare…

A.N.R.P. – Stadiul de soluţionare a dosarelor la data de 11.12.2017

Dosarele constituite în temeiul legilor fondului funciar

Ca urmare a hotărârilor luate la nivelul comisiilor judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate în temeiul legislaţiei fondului funciar, la Secretariatul Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor (C.N.C.I.) au fost înregistrate 30.550 dosare constituite în temeiul legilor fondului funciar. Dintre acestea, au fost soluţionate până în prezent 22.304 dosare.

Continuare…

Soluţionarea rapidă a litigiilor transfrontaliere sub 5.000 euro

O nouă procedură de soluţionare rapidă a litigiilor transfrontaliere de mică valoare a intrat în vigoare vineri, 14 iulie. Graţie acesteia, consumatorii şi companiile, în special IMM-urile,vor putea să soluţioneze mai rapid şi mai puţin costisitor litigiile care depăşesc graniţele naţionale. Astfel, dacă un client cumpără online o pereche de schiuri, de exemplu, din altă ţară europeană, iar vânzătorul nu i le livrează, dar nici nu vrea să îi restituie suma plătită, se poate apela la această procedură.

Continuare…

Documentele din arhiva SIPA

Documentele din arhiva SIPA vor fi inventariate, declasificate sau trecute la un alt nivel de clasificare sau de secretizare, după care vor fi predate instituţiilor abilitate.

Guvernul a aprobat, printr-o hotărâre, constituirea unei Comisii care va inventaria, declasifica sau, acolo unde va fi cazul, va trece la un alt nivel de clasificare sau de secretizare documentele din arhiva DGPA, după care le va preda instituţiilor cu competenţe în domeniu. Activitatea comisiei se va desfăşura pe o perioadă de maxim 3 ani, cu respectarea prevederilor legale privind protecţia informaţiilor clasificate şi a datelor cu caracter personal.

Continuare…

Detenţia preventivă

Comitetul European pentru Prevenirea Torturii (CPT) îndeamnă cele 47 de state membre ale Consiliului Europei să utilizeze detenţia preventivă doar ca o măsură de ultimă instanţă şi să ofere deţinuţilor din arest preventiv condiţii de detenţie adecvate.

În raportul său anual publicat în 20 aprilie, CPT subliniază necesitatea ca statele membre să asigure, în măsura posibilului, utilizarea unor măsuri alternative de detenţie preventivă, cum ar fi suspendarea provizorie a detenţiei, cauţiunea, arestul la domiciliu, monitorizarea electronică, ridicarea paşapoartelor şi supravegherea judiciară.

Continuare…

Un nou instrument pentru denunţarea anonimă a neregulilor

Comisia Europeană a lansat un nou instrument care permite cetăţenilor să îi semnaleze mai uşor existenţa unor carteluri secrete şi a unor alte încălcări ale normelor antitrust, păstrându-şi totodată anonimatul.

De acum înainte, cetăţenii pot să contribuie în mod anonim la lupta împotriva cartelurilor şi a altor practici anticoncurenţiale, printre care se numără înţelegerile asupra preţurilor sau a ofertelor prezentate în cadrul procedurilor de achiziţii publice, nepermiterea intrării pe piaţă a unor produse ori excluderea neloială a competitorilor. Continuare…

ANRP – stadiul de soluţionare a dosarelor la data de 09.02.2017

Dosarele constituite în temeiul legilor fondului funciar

Ca urmare a hotărârilor luate la nivelul comisiilor judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate în temeiul legislaţiei fondului funciar, la Secretariatul Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor (C.N.C.I.) au fost înregistrate 29.986 dosare constituite în temeiul legilor fondului funciar. Dintre acestea, au fost soluţionate până în prezent 20.779 dosare.

Continuare…

Noile norme ale UE garantează asistenţa judiciară în cadrul procedurilor penale

În 13 octombrie, noile norme privind asistenţa judiciară propuse de Comisie în 2013 au trecut de etapa finală.

Consiliul a adoptat Directiva privind asistenţa judiciară provizorie pentru persoanele suspectate sau acuzate care sunt private de libertate şi asistenţa judiciară în cadrul procedurilor aferente mandatului european de arestare. Prin „asistenţă judiciară” se înţelege sprijinul financiar sau judiciar primit de o persoană suspectată sau acuzată, care nu dispune de resursele necesare pentru a acoperi cheltuielile de judecată. Noile norme vor garanta dreptul la asistenţă judiciară şi acordarea uniformă a acesteia pe teritoriul UE. Persoanele suspectate sau acuzate ar trebui să beneficieze de asistenţă judiciară încă din primele etape ale procedurilor penale. Această asistenţă va fi acordată în baza unor criterii clar definite în directivă.

Continuare…

UE îşi consolidează arsenalul juridic împotriva ISIL/Da’esh şi Al-Qaida

La 20 septembrie 2016, Consiliul a adoptat un cadru juridic care, pentru prima dată, va permite UE să aplice în mod autonom sancţiuni împotriva ISIL/Da’esh şi Al-Qaida, precum şi a persoanelor şi entităţilor asociate sau care le acordă sprijin. Până în prezent, sancţiunile puteau fi aplicate doar persoanelor şi entităţilor care figurează pe lista Naţiunilor Unite sau de către statele membre acţionând individual.

Continuare…