Prisma » Justiţie » UE îşi consolidează arsenalul juridic împotriva ISIL/Da’esh şi Al-Qaida

UE îşi consolidează arsenalul juridic împotriva ISIL/Da’esh şi Al-Qaida

La 20 septembrie 2016, Consiliul a adoptat un cadru juridic care, pentru prima dată, va permite UE să aplice în mod autonom sancţiuni împotriva ISIL/Da’esh şi Al-Qaida, precum şi a persoanelor şi entităţilor asociate sau care le acordă sprijin. Până în prezent, sancţiunile puteau fi aplicate doar persoanelor şi entităţilor care figurează pe lista Naţiunilor Unite sau de către statele membre acţionând individual.

UE va fi în măsură să impună o interdicţie de călătorie persoanelor fizice şi o îngheţare a activelor unor persoane şi entităţi care sunt identificate ca fiind asociate cu ISIL (Da’esh)/Al-Qaida. Acest lucru înseamnă că toate activele din UE aparţinând acestora vor fi îngheţate şi că persoanele şi entităţile din UE se vor afla, de asemenea, sub interdicţia de a pune orice fonduri la dispoziţia persoanelor sau entităţilor care figurează pe liste.

Persoanele sau entităţile vizate includ persoanele care au participat la planificarea sau desfăşurarea unor atacuri teroriste sau au furnizat ISIL (Da’esh)/Al-Qaida finanţare, petrol sau arme, sau au beneficiat de instruire în scopuri teroriste din partea acestora. Persoanele sau entităţile ar putea fi adăugate pe listă inclusiv pentru activităţi precum recrutarea; incitarea sau provocarea publică la acte şi activităţi de sprijinire a acestor organizaţii sau implicarea în încălcări grave ale drepturilor omului în afara UE, inclusiv răpiri, violuri, violenţă sexuală, căsătorii forţate şi luarea în sclavie a unor persoane.

De asemenea, UE va fi în măsură să impună măsuri restrictive împotriva persoanelor care se deplasează sau încearcă să se deplaseze atât în afara UE, cât şi înspre UE, cu scopul de a sprijini ISIL (Da’esh)/Al-Qaida sau de a beneficia de instruire din partea acestora. Aceste măsuri îi vor viza în special pe aşa-numiţii „combatanţi străini”. Prin urmare, UE va fi în măsură să adauge pe listă orice persoană care îndeplineşte criteriile – inclusiv resortisanţi ai UE care au sprijinit aceste organizaţii în afara UE şi care ulterior se reîntorc. Interdicţia de călătorie va împiedica persoanele incluse pe listă să intre în orice stat membru al UE. În cazul unui resortisant al UE inclus pe listă, interdicţia de călătorie va împiedica deplasarea acestuia în orice alt stat membru al UE, în afară de statul membru al cărui resortisant este persoana respectivă.

În urma acordului convenit în ceea ce priveşte propunerile de includere pe liste venite din partea statelor membre, persoanele şi entităţile vor fi incluse pe liste printr-o decizie a Consiliului şi un regulament al Consiliului adoptate în unanimitate.

Consiliul UE, 20.09.2016

Spread the love


Scrieti un comentariu