Arhiva pentru categoria ‘Justiţie’:

A.N.R.P. – Stadiul de soluţionare a dosarelor la data de 11.12.2017

Dosarele constituite în temeiul legilor fondului funciar

Ca urmare a hotărârilor luate la nivelul comisiilor judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate în temeiul legislaţiei fondului funciar, la Secretariatul Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor (C.N.C.I.) au fost înregistrate 30.550 dosare constituite în temeiul legilor fondului funciar. Dintre acestea, au fost soluţionate până în prezent 22.304 dosare.

Continuare…

Documentele din arhiva SIPA

Documentele din arhiva SIPA vor fi inventariate, declasificate sau trecute la un alt nivel de clasificare sau de secretizare, după care vor fi predate instituţiilor abilitate.

Guvernul a aprobat, printr-o hotărâre, constituirea unei Comisii care va inventaria, declasifica sau, acolo unde va fi cazul, va trece la un alt nivel de clasificare sau de secretizare documentele din arhiva DGPA, după care le va preda instituţiilor cu competenţe în domeniu. Activitatea comisiei se va desfăşura pe o perioadă de maxim 3 ani, cu respectarea prevederilor legale privind protecţia informaţiilor clasificate şi a datelor cu caracter personal.

Continuare…

ANRP – stadiul de soluţionare a dosarelor la data de 09.02.2017

Dosarele constituite în temeiul legilor fondului funciar

Ca urmare a hotărârilor luate la nivelul comisiilor judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate în temeiul legislaţiei fondului funciar, la Secretariatul Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor (C.N.C.I.) au fost înregistrate 29.986 dosare constituite în temeiul legilor fondului funciar. Dintre acestea, au fost soluţionate până în prezent 20.779 dosare.

Continuare…

Stadiul de soluţionare a dosarelor la data de 03.06.2016

Dosarele constituite în temeiul legilor fondului funciar

Ca urmare a hotărârilor luate la nivelul comisiilor judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate în temeiul legislaţiei fondului funciar, la Secretariatul Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor (C.N.C.I.) au fost înregistrate 29.851 dosare constituite în temeiul legilor fondului funciar. Dintre acestea, au fost soluţionate până în prezent 18.961 de dosare. Alte 3.908 de dosare au trecut de etapa analizării şi, pe măsura completării lor cu documentele solicitate, vor fi introduse pe ordinea de zi a C.N.C.I. în vederea emiterii deciziei de compensare/validare parţială/invalidare. 3.200 de dosare au fost returnate de Secretariat autorităţilor locale, fie înainte de apariţia Legii nr. 165/2013, pentru completarea documentaţiei, fie după apariţia Legii nr. 165/2013, la cererea titularilor de dosare, pentru a beneficia de restituirea în natură.

Continuare…

Guvernul a stabilit prelungirea Strategiei Naţionale Anticorupţie până la 31 decembrie 2017

Guvernul a stabilit, printr-un Memorandum, prelungirea perioadei de aplicare a Strategiei Naţionale Anticorupţie 2012-2015 cu încă doi ani, respectiv până la 31 decembrie 2017.

În acest sens, Ministerul Justiţiei va elabora, până în decembrie 2015, un proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea HG nr. 215/2012, act normativ prin care a fost aprobată Strategia Naţională Anticorupţie pentru perioada 2012-2015. Noul proiect de Hotărâre va include aspecte privind:

Continuare…

Comunicat de presă referitor la lansarea oficială a Portalului legislativ

Ministerul Justiţiei anunţă lansarea oficială a Portalului legislativ, o aplicaţie electronică de legislaţie naţională care va permite accesul gratuit al cetăţenilor şi al instituţiilor publice şi private, atât de pe teritoriul României, cât şi din spaţiul comunitar, la o bază de date legislativă naţională, gestionată de Ministerul Justiţiei.

Continuare…

ANRP – soluţionarea cererilor de restituire în baza Legii nr. 165/2013

CEDO consideră că Legea nr. 165/2013 permite soluţionarea adecvată a cererilor de restituire

Curtea Europeană a Drepturilor Omului apreciază că Legea nr.165/2013 este funcţională şi respectă dreptul la proprietate, se arată într-un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe.

Redăm integral comunicatul MAE din 29.04.2014.

„Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO sau Curtea) a confirmat într-o hotărâre pronunţată astăzi caracterul efectiv al prevederilor noii legislaţii în materia restituirii proprietăţilor, legislaţie care oferă posibilitatea de soluţionare adecvată a cererilor de reparaţie, pentru majoritatea situaţiilor incidente în cauzele aflate pe rolul său (hotărârea Preda şi alţii împotriva României).

Continuare…

Pachetul reformei penale

La data de 1 februarie 2014 intră în vigoare un pachet de şapte legi în materie penală şi procesual penală – pachetul reformei penale, a cărui elaborare şi adoptare a constituit o continuare firească a efortului societăţii româneşti de reformare, început prin adoptarea şi implementarea noilor coduri civil şi de procedură civilă.

Continuare…

Preocupări pentru evaluarea stadiului aplicării legii restituirilor

În data de 5 septembrie 2013, la sediul A.N.R.P., reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, ai ministerelor de Finanţe, Afacerilor Interne, Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Mediului şi Schimbărilor Climatice, Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ai Agenţiei Domeniului Statului, Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Romsilva au discutat despre stadiul aplicării Legii nr. 165/2013, la trei luni de la intrarea în vigoare a acesteia.

Continuare…

Modificări importante din 15 Februarie! Intră în vigoare noul cod de procedură civilă

Fără a avea pretenţia că schimbările semnalate sunt unicele …relevante!!! …le aducem în prim-plan pe cele semnificative privind modul de desfăşurare a proceselor în faţa instanţelor de judecata:

Continuare…