Prisma » Justiţie » Preocupări pentru evaluarea stadiului aplicării legii restituirilor

Preocupări pentru evaluarea stadiului aplicării legii restituirilor

În data de 5 septembrie 2013, la sediul A.N.R.P., reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, ai ministerelor de Finanţe, Afacerilor Interne, Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Mediului şi Schimbărilor Climatice, Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ai Agenţiei Domeniului Statului, Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Romsilva au discutat despre stadiul aplicării Legii nr. 165/2013, la trei luni de la intrarea în vigoare a acesteia.

În etapa actuală, o bună parte din acţiunile prevăzute de noua lege cade în sarcina autorităţilor publice locale, motiv pentru care conducerea A.N.R.P. a solicitat tuturor instituţiilor guvernamentale să acorde sprijinul necesar desfăşurării activităţii comisiilor locale. Au fost stabilite măsuri prin care să se asigure o informare operativă şi corectă în legătură cu funcţionarea comisiilor de inventariere a terenurilor. Cu acest prilej, s-a dorit şi identificarea unor soluţii pentru problemele apărute în aplicarea legii, fiind evocată posibilitatea de a se interveni legislativ pentru îmbunătăţirea cadrului legal.

Instituţiilor participante li s-a solicitat de către Autoritate să atragă atenţia reprezentanţilor lor în teritoriu cu privire la unele termene stabilite de lege pentru îndeplinirea unor proceduri. S-a luat în discuţie posibilitatea organizării, în perioada următoare, a unei întâlniri cu prefecţii şi alţi specialişti de la nivelul judeţelor, cu scopul fundamentării unui mod de lucru unitar la nivel naţional.

Reuniuni precum cea din 5 septembrie vor avea loc periodic, dar nu sunt excluse şi întâlniri punctuale cu reprezentanţi ai unor instituţii sau judeţe.Scrieti un comentariu