Prisma » Justiţie » ANRP – stadiul de soluţionare a dosarelor la data de 09.02.2017

ANRP – stadiul de soluţionare a dosarelor la data de 09.02.2017

Dosarele constituite în temeiul legilor fondului funciar

Ca urmare a hotărârilor luate la nivelul comisiilor judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate în temeiul legislaţiei fondului funciar, la Secretariatul Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor (C.N.C.I.) au fost înregistrate 29.986 dosare constituite în temeiul legilor fondului funciar. Dintre acestea, au fost soluţionate până în prezent 20.779 dosare.

Alte 5.947 dosare au trecut de etapa analizării şi, pe măsura completării lor cu documentele solicitate, vor fi introduse pe ordinea de zi a C.N.C.I. în vederea emiterii deciziei de compensare/validare parţială/invalidare. 3.200 dosare au fost returnate de Secretariat autorităţilor locale, fie înainte de apariţia Legii nr. 165/2013, pentru completarea documentaţiei, fie după apariţia Legii nr. 165/2013, la cererea titularilor de dosare, pentru a beneficia de restituirea în natură.

După apariţia Legii nr. 165/2013, dosarele constituite în temeiul legilor fondului funciar se lucrează în ordinea strictă a numărului de înregistrare. Până la data de 09.02.2017, au fost repartizate consilierilor, spre analiză, dosarele înregistrate până la numărul 29.926.

În dosarele considerate complete, Secretariatul C.N.C.I., compus din consilierii A.N.R.P., a propus/va propune Comisiei acordarea de măsuri compensatorii.

În cazul celorlalte dosare, cu aprobarea C.N.C.I, consilierii au solicitat/vor solicita documente din care să reiasă în mod clar următoarele:

 • calitatea de proprietar asupra imobilului solicitat, la data preluării de către stat;
 • calitatea de moştenitor al autorului de la care a fost preluat imobilul (în cazul în care autorul a decedat);
 • dovada preluării abuzive a imobilului de către stat;
 • amplasamentul imobilului revendicat, pentru a se putea stabili valoarea acestuia conform grilei notariale.

Dosarele constituite în temeiul legii nr. 10/2001

Până la data de 09.02.2017, la Secretariatul C.N.C.I. au fost înregistrate 60.924 dosare, din care 7.895 au fost transmise după data de 20.05.2013. Până în prezent, au fost soluţionate 21.843 dosare. În categoria dosarelor soluţionate intră dosarele pentru care Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor (C.C.S.D.) sau Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor (C.N.C.I.) au emis decizii, dosarele returnate entităţilor notificate la cererea titularilor, precum şi dosarele în cazul cărora s-a constatat, după consultarea autorităţilor locale, că au rămas fără obiect.

Începând cu 27.05.2016, dată la care a intrat în vigoare Legea nr. 103/2016, ordinea de soluţionare a dosarelor este cea a înregistrării. Prin excepţie de la această regulă se soluţionează cu prioritate următoarele categorii de dosare:

 • dosarele în care Secretariatul C.N.C.I. a solicitat, până la data intrării în vigoare a Legii nr. 103/2016, documente potrivit art. 21 din Legea nr. 165/2013;
 • dosarele în care deciziile entităţilor învestite cu soluţionarea notificărilor au fost emise în executarea unor hotărâri judecătoreşti irevocabile/definitive, prin care s-a constatat dreptul de proprietate şi întinderea acestuia;
 • dosarele constituite în baza cererilor formulate de persoane certificate de entităţi desemnate de statul român sau de alte state membre ale Uniunii Europene ca supravieţuitoare ale Holocaustului;

Toate dosarele neanalizate până la data de 27.05.2016 şi care fuseseră repartizate în lucru de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor pe alte criterii (selecţie aleatorie, ”caz special”, dosarele între numărul 40.230 şi numărul 43.000) au fost trecute ”în aşteptare”, urmând să fie soluţionate potrivit numărului de înregistrare.

La această dată se află în analiza consilierilor dosarele între numerele 10660/CC-12000/CC.

Pentru a da posibilitatea persoanelor îndreptăţite să estimeze perioada în care le va fi soluţionat dosarul, prezentăm în continuare numărul de dosare neanalizate până la numărul 20.000.

 • De la dosarul 10660/CC – la dosarul 12000/CC: 520 dosare;
 • De la dosarul 12001/CC – la dosarul 15.000/CC: 1.386 dosare;
 • De la dosarul 15001/CC – la dosarul 20000/CC: 2.289 dosare;
 • De la dosarul 20001/CC – la dosarul 30000/CC: 5.635 dosare;

Reamintim faptul că în prezent Direcţia de aplicare a Legii nr. 10/2001 are obligaţia să analizeze minim 700 de dosare pe lună.

În afara dosarelor analizate la ordine, sunt în lucru la Secretariatul C.N.C.I. şi dosare pentru care s-au formulat cereri de tratare cu prioritate, motivat de existenţa unor hotărâri judecătoreşti prin care instanţele au stabilit existenţa şi întinderea dreptului la proprietate, precum şi calitatea de persoane îndreptăţite.

După intrarea în vigoare a Legii nr. 103/2016 (27.05.2016), au fost înregistrate 2.350 de cereri de tratare cu prioritate. Până în prezent, au fost analizate 902 dosare pentru care s-au formulat cereri de tratare cu prioritate până la data de 31.07.2016, inclusiv.

Precizăm că analizarea acestor dosare se face în paralel cu analizarea dosarelor la ordine de către un serviciu creat special în acest scop.

A.N.R.P.Scrieti un comentariu