Prisma » Justiţie » ANRP – soluţionarea cererilor de restituire în baza Legii nr. 165/2013

ANRP – soluţionarea cererilor de restituire în baza Legii nr. 165/2013

CEDO consideră că Legea nr. 165/2013 permite soluţionarea adecvată a cererilor de restituire

Curtea Europeană a Drepturilor Omului apreciază că Legea nr.165/2013 este funcţională şi respectă dreptul la proprietate, se arată într-un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe.

Redăm integral comunicatul MAE din 29.04.2014.

„Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO sau Curtea) a confirmat într-o hotărâre pronunţată astăzi caracterul efectiv al prevederilor noii legislaţii în materia restituirii proprietăţilor, legislaţie care oferă posibilitatea de soluţionare adecvată a cererilor de reparaţie, pentru majoritatea situaţiilor incidente în cauzele aflate pe rolul său (hotărârea Preda şi alţii împotriva României).

Analizând garanţiile oferite de noua legislaţie (dispoziţii de procedură clare şi previzibile, însoţite de termene imperative şi de un control jurisdicţional efectiv), CEDO a concluzionat că aceasta oferă în principiu un cadru efectiv şi accesibil, de natură să garanteze respectarea dreptului de proprietate în materia restituirii proprietăţilor într-o serie largă de situaţii.

Curtea a estimat că sistemul de eşalonare a despăgubirilor instituit de noua lege se încadrează în marja largă de apreciere de care se bucură statele în alegerea soluţiilor economice, mai ales atunci când acestea trebuie să păstreze echilibrul bugetar între venituri şi cheltuieli.

Cât priveşte termenele instituite, chiar dacă a constatat că ele pot conduce la finalizarea procesului de restituire peste un număr mare de ani, CEDO a considerat că această situaţie excepţională este inerentă, având în vedere complexitatea factuală şi juridică ce priveşte chestiunea restituirii bunurilor naţionalizate.

În consecinţă, CEDO a respins pentru neepuizarea căilor interne de atac o serie de cauze-tip privind coexistenţa mai multor titluri de proprietate asupra aceluiaşi teren; anularea unui titlu de proprietate în absenţa oricărei despăgubiri; emiterea unei decizii definitive care confirmă dreptul la despăgubiri, dar nu stabileşte cuantumul acestora; neplata despăgubirilor stabilite printr-o decizie definitivă; nesoluţionarea unei cereri de restituire. Totodată, şi-a rezervat dreptul de a analiza eventuale cereri viitoare similare, în funcţie de rezultatele obţinute în cadrul aplicării noii legislaţii din materia restituirii proprietăţilor.

În ceea ce priveşte situaţia specifică în care coexistă mai multe titluri de proprietate asupra aceleiaşi clădiri, Curtea a constatat că noua legislaţie nu a introdus nicio dispoziţie de natură procedurală sau materială de natură să clarifice această situaţie şi să furnizeze un remediu adecvat.

În concluzie, prin hotărârea Preda şi alţii împotriva României, CEDO a estimat că noua legislaţie adoptată în materia restituirii proprietăţilor naţionalizate oferă, în principiu, posibilitatea de soluţionare adecvată a cererilor de reparaţie”.


A.N.R.P. a publicat raportul activităţii pe luna aprilie

Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor a publicat pe site-ul propriu raportul de activitate pentru luna aprilie.

În această perioadă, Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor a analizat 403 de dosare de Legea 10/2001 şi de fond funciar, fiind emise 37 titluri de despăgubire, în cuantum de 31.951.110 lei, şi 106 decizii de compensare, în cuantum de 41.175.785 puncte. Totodată, au fost emise 196 de decizii prin care s-au invalidat propunerile autorităţilor învestite de lege pentru acordarea de măsuri compensatorii.

Consilierii Autorităţii au răspuns la aproape 2.100 de petiţii, au primit în audienţă peste 1.000 de persoane şi au oferit consiliere telefonică pentru alţi 1.000 de titulari de dosare.

În acelaşi timp, instituţia a formulat peste 2.200 de acte procedurale (recursuri, întâmpinări, contestaţii la executare).

Pentru mai multe informaţii, raportul de activitate pentru luna aprilie poate fi consultat pe pagina de internet a instituţiei.

Spread the love


Scrieti un comentariu