Prisma » Justiţie » Stadiul de soluţionare a dosarelor la data de 03.06.2016

Stadiul de soluţionare a dosarelor la data de 03.06.2016

Dosarele constituite în temeiul legilor fondului funciar

Ca urmare a hotărârilor luate la nivelul comisiilor judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate în temeiul legislaţiei fondului funciar, la Secretariatul Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor (C.N.C.I.) au fost înregistrate 29.851 dosare constituite în temeiul legilor fondului funciar. Dintre acestea, au fost soluţionate până în prezent 18.961 de dosare. Alte 3.908 de dosare au trecut de etapa analizării şi, pe măsura completării lor cu documentele solicitate, vor fi introduse pe ordinea de zi a C.N.C.I. în vederea emiterii deciziei de compensare/validare parţială/invalidare. 3.200 de dosare au fost returnate de Secretariat autorităţilor locale, fie înainte de apariţia Legii nr. 165/2013, pentru completarea documentaţiei, fie după apariţia Legii nr. 165/2013, la cererea titularilor de dosare, pentru a beneficia de restituirea în natură.

După apariţia Legii nr. 165/2013, dosarele constituite în temeiul legilor fondului funciar se lucrează în ordinea strictă a numărului de înregistrare. Până la data de 03.06.2016, au fost repartizate consi-lierilor, spre analiză, dosarele înregistrate până la numărul 27.500.

În dosarele considerate complete, Secretariatul C.N.C.I., compus din consilierii A.N.R.P., a propus/va propune Comisiei acordarea de măsuri compensatorii.

În cazul celorlalte dosare, cu aprobarea C.N.C.I, consilierii au solicitat/vor solicita documente din care să reiasă în mod clar următoarele:

  • calitatea de proprietar asupra imobilului solicitat, la data preluării de către stat;
  • calitatea de moştenitor al autorului de la care a fost preluat imobilul (în cazul în care autorul a decedat);
  • dovada preluării abuzive a imobilului de către stat;
  • amplasamentul imobilului revendicat, pentru a se putea stabili valoarea acestuia conform grilei notariale.

Dosarele constituite în temeiul legii nr. 10/2001

Până la data de 03.06.2016, la Secretariatul C.N.C.I. au fost înregistrate 59.756* de dosare. Până în prezent au fost soluţionate 18.915 de dosare. În categoria dosarelor soluţionate intră dosarele pentru care Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor (C.C.S.D.) sau Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor (C.N.C.I.) au emis decizii, dosarele returnate entităţilor notificate la cererea titularilor, precum şi dosarele în cazul cărora s-a constatat, după consultarea autorităţilor locale, că au rămas fără obiect.

* Faţă de raportările anterioare, au fost eliminate cele 1.356 de poziţii, care nu există decât sub formă de număr în registrul de dosare.

Începând cu 27.05.2016, dată la care a intrat în vigoare Legea nr. 103/2016, ordinea de soluţionare a dosarelor este cea a înregistrării. Prin excepţie de la această regulă se soluţionează cu prioritate următoarele categorii de dosare:

  • dosarele în care Secretariatul C.N.C.I. a solicitat, până la data intrării în vigoare a Legii nr. 103/2016, documente potrivit art. 21 din Legea nr. 165/2013;
  • dosarele în care deciziile entităţilor învestite cu soluţionarea notificărilor au fost emise în executarea unor hotărâri judecătoreşti irevocabile/definitive, prin care s-a constatat dreptul de proprietate şi întinderea acestuia;
  • dosarele constituite în baza cererilor formulate de persoane certificate de entităţi desemnate de statul român sau de alte state membre ale Uniunii Europene ca supravieţuitoare ale Holocaustului;

Toate dosarele neanalizate până la data de 27.05.2016 şi care fuseseră repartizate în lucru de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor pe alte criterii (selecţie aleatorie, ”caz special”, dosarele între numărul 40.230 şi numărul 43.000) au fost trecute ”în aşteptare”, urmând să fie soluţionate potrivit numărului de înregistrare.

La această dată se află în analiza consilierilor dosarele între numerele 3491/CC – 4700/CC.

Pentru a da posibilitatea persoanelor îndreptăţite să estimeze perioada în care le va fi soluţionat dosarul, prezentăm în continuare numărul de dosare încă nesoluţionate până la numărul 20.000.

De la dosarul 3491/CC – la dosarul 4700/CC: 700 dosare nesoluţionate;

De la dosarul 4701/CC – la dosarul 5000/CC: 138 dosare nesoluţionate;

De la dosarul 5001/CC – la dosarul 6000/CC: 536 dosare nesoluţionate;

De la dosarul 6001/CC – la dosarul 7000/CC: 600 dosare nesoluţionate;

De la dosarul 7001/CC – la dosarul 8000/CC: 614 dosare nesoluţionate;

De la dosarul 8001/CC – la dosarul 9000/CC: 532 dosare nesoluţionate;

De la dosarul 9001/CC – la dosarul 10.000/CC: 631 dosare nesoluţionate;

De la dosarul 10.001/CC – la dosarul 15.000/CC: 2.657 dosare nesoluţionate;

De la dosarul 15.001/CC – la dosarul 20.000/CC: 2.894 dosare nesoluţionate;

Reamintim faptul că, în prezent, Direcţia de aplicare a Legii nr. 10/2001 are obligaţia să analizeze minim 700 de dosare pe lună.

A.N.R.P.

Spread the love


Scrieti un comentariu