Prisma » Justiţie » A.N.R.P. – Stadiul de soluţionare a dosarelor la data de 11.12.2017

A.N.R.P. – Stadiul de soluţionare a dosarelor la data de 11.12.2017

Dosarele constituite în temeiul legilor fondului funciar

Ca urmare a hotărârilor luate la nivelul comisiilor judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate în temeiul legislaţiei fondului funciar, la Secretariatul Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor (C.N.C.I.) au fost înregistrate 30.550 dosare constituite în temeiul legilor fondului funciar. Dintre acestea, au fost soluţionate până în prezent 22.304 dosare.

Alte 5.015 dosare au trecut de etapa analizării şi, pe măsura completării lor cu documentele solicitate, vor fi introduse pe ordinea de zi a C.N.C.I. în vederea emiterii deciziei de compensare/validare parţială/invalidare. 3.200 dosare au fost returnate de Secretariat autorităţilor locale, fie înainte de apariţia Legii nr. 165/2013, pentru completarea documentaţiei, fie după apariţia Legii nr. 165/2013, la cererea titularilor de dosare, pentru a beneficia de restituirea în natură.

După apariţia Legii nr. 165/2013, dosarele constituite în temeiul legilor fondului funciar au fost lucrate în ordinea strictă a numărului de înregistrare. Până în prezent au fost analizate toate dosarele înregistrate până la data de 01.10.2017.

În dosarele considerate complete, Secretariatul C.N.C.I., compus din consilierii A.N.R.P., a propus/va propune Comisiei acordarea de măsuri compensatorii.

În cazul celorlalte dosare, cu aprobarea C.N.C.I, consilierii au solicitat/vor solicita documente din care să reiasă în mod clar următoarele:

 • calitatea de proprietar asupra imobilului solicitat, la data preluării de către stat;
 • calitatea de moştenitor al autorului de la care a fost preluat imobilul (în cazul în care autorul a decedat);
 • dovada preluării abuzive a imobilului de către stat;
 • amplasamentul imobilului revendicat, pentru a se putea stabili valoarea acestuia conform grilei notariale.

Dosarele constituite în temeiul legii nr. 10/2001

Până la data de 11.12.2017, la Secretariatul C.N.C.I. au fost înregistrate 62.079 dosare, din care 9.050 au fost transmise după data de 20.05.2013. Până în prezent au fost soluţionate 25.140 dosare. În categoria dosarelor soluţionate intră dosarele pentru care Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor (C.C.S.D.) sau Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor (C.N.C.I.) au emis decizii, dosarele returnate entităţilor notificate la cererea titularilor, precum şi dosarele în cazul cărora s-a constatat, după consultarea autorităţilor locale, că au rămas fără obiect.

Începând cu 27.05.2016, dată la care a intrat în vigoare Legea nr. 103/2016, ordinea de soluţionare a dosarelor este cea a înregistrării. Prin excepţie de la această regulă se soluţionează cu prioritate următoarele categorii de dosare:

 • dosarele în care Secretariatul C.N.C.I. a solicitat, până la data intrării în vigoare a Legii nr. 103/2016, documente potrivit art. 21 din Legea nr. 165/2013;
 • dosarele în care, prin hotărâri judecătoreşti irevocabile/definitive, instanţele de judecată s-au pronunţat cu privire la existenţa şi întinderea dreptului, precum şi la calitatea de persoană îndreptăţită;
 • dosarele constituite în baza cererilor formulate de persoane certificate de entităţi desemnate de statul român sau de alte state membre ale Uniunii Europene ca supravieţuitoare ale Holocaustului;
 • dosarele în care propunerile de acordare de despăgubiri au fost formulate de către Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase şi minorităţilor naţionale din România;

Toate dosarele neanalizate până la data de 27.05.2016 şi care fuseseră repartizate în lucru de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor pe alte criterii (selecţie aleatorie, ”caz special”, dosarele între numărul 40.230 şi numărul 43.000) au fost trecute ”în aşteptare”, urmând să fie soluţionate potrivit numărului de înregistrare.

La această dată se află în analiza consilierilor dosarele între numerele 21001/CC – 23000/CC.

Pentru a da posibilitatea persoanelor îndreptăţite să estimeze perioada în care le va fi analizat dosarul, prezentăm în continuare numărul de dosare neanalizate până la numărul 40.000.

 • De la dosarul 21001/CC – la dosarul 23000/CC: 1.010 dosare;
 • De la dosarul 23001/CC – la dosarul 25000/CC: 940 dosare;
 • De la dosarul 25001/CC – la dosarul 30000/CC: 2.721 dosare;
 • De la dosarul 30001/CC- la dosarul 40000/CC: 5363 dosare;

Reamintim faptul că în prezent Direcţia de aplicare a Legii nr. 10/2001 are obligaţia să analizeze minim 700 de dosare pe lună.

În afara dosarelor analizate la ordine, sunt în lucru la Secretariatul C.N.C.I. şi dosare pentru care s-au formulat cereri de analizare cu prioritate de către persoanele cărora li s-au recunoscut existenţa şi întinderea dreptului de proprietate prin hotărâri judecătoreşti şi de către persoanele care au făcut dovada că sunt supravieţuitoare ale Holocaustului.

După intrarea în vigoare a Legii nr. 103/2016 (27.05.2016), au fost înregistrate aproximativ 3.600 de cereri de analizare cu prioritate. Până în prezent au fost soluţionate 1.410 dosare pentru care s-a solicitat analizarea cu prioritate. La data de 11.12.2017, sunt în analiză alte 975 dosare de acest tip, pentru care s-au formulat cereri până la data de 31.05.2017, inclusiv.

Precizăm că analizarea acestor dosare se face de către un serviciu creat special în acest scop, în paralel cu analizarea dosarelor la ordine.Scrieti un comentariu