Prisma » Justiţie » Modificări importante din 15 Februarie! Intră în vigoare noul cod de procedură civilă

Modificări importante din 15 Februarie! Intră în vigoare noul cod de procedură civilă

Fără a avea pretenţia că schimbările semnalate sunt unicele …relevante!!! …le aducem în prim-plan pe cele semnificative privind modul de desfăşurare a proceselor în faţa instanţelor de judecata:

 1. De departe!!!… cea mai importantă modificare adusă de noul cod de procedura este cea privitoare la mediere, şedinţa de informare fiind obligatorie in majoritatea cauzelor civile.
  Şedinţa de informare presupune participarea ambelor părţi, cu scopul de a le fi prezentate avantajele acestei modalităţi de soluţionare a conflictelor .Informarea,în concordanţă cu prevederile NCPC, este gratuită!!!
 2. Modificarea competentei materiale a Tribunalelor şi a Judecătoriilor in sensul ca procesele si cererile in materie civilă sunt in competenta Judecătoriei daca au o valoare mai mică de 200.000 de lei. In vechiul Cod de Procedura Civila erau de competenta Judecătoriei cererile in materie civila al caror obiect avea o valoare de până la 500 000 lei.
 3. Obligativitatea asistării de un avocat in recurs (art. 83 alin. 3 Noul Cod de Procedura Civila), in recurs partea este obligata sa fie repre-zentata de un avocat sub sancţiunea nulităţii. Aceiaşi prevedere pentru persoanele juridice.
 4. Eliminarea procedurii investirii cu formula executorie, încheierea de încuviinţare a executării silite urmând sa convină in partea finala formula executorie (art. 656 alin. 7 NCPC). Aceasta modificare reduce in mod considerabil timpul de punere in executare a hotărârii!!!
 5. Obligativitatea pârâtului sa depună întâmpinarea in termen de 25 de zile de la comunicarea cererii de chemare in judecata (art. 201 alin. 1 NCPC).
 6. În cazul în care părţile au avocaţi sau consilieri juridici actele se pot comunica direct intre aceştia!! (art. 169 NCPC)
 7. În cel mult 10 zile de la primirea întâmpinării, reclamantul este obligat sa formuleze răspunsul la întâmpinare.
 8. lista de şedinţă va conţine şi intervalele orare orientative fixate pentru strigarea cauzei, pentru asigurarea confidenţialităţii si evitarea aglomerării. (art. 215 alin1 NCPC)
 9. Procesele începute înainte de 15 februarie 2013 vor fi judecate potrivit Codului de procedură in vigoare la data pornirii lor (vechiul cod de procedură civilă)
 10. Modificări ale relaţiei chiriaş – proprietar. In cazul închirierii de imobile, daca in contract nu s-a stabilit o durata anume, chiriaşul poate pleca din respectivul loc numai după un termen de preaviz!!… “care nu poate fi mai mic decât sfertul intervalului de timp pentru care s-a stabilit plata chiriei”. Proprietarul poate denunţa unilateral contractul de închiriere, prin notificare, “cu respectarea unui termen de preaviz care nu poate fi mai mic de 60 de zile, daca intervalul de timp pentru care s-a stabilit plata chiriei este de o luna sau mai mare de 15 zile…”.

Mediator A. Ciurel

Spread the love


Scrieti un comentariu