Prisma » Justiţie » Prezumţia de nevinovăţie este un drept fundamental şi trebuie respectată în practică peste tot în Europa

Prezumţia de nevinovăţie este un drept fundamental şi trebuie respectată în practică peste tot în Europa

Noile norme UE care garantează că orice persoană acuzată sau suspectată de o infracţiune este nevinovată până când se va dovedi vinovată (ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat) se aplică de la data de 1 aprilie.

De asemenea, regulile vor proteja mai bine dreptul persoanelor de a păstra tăcerea şi dreptul de a fi prezenţi la procesul lor. Aceasta va asigura că persoanele din întreaga UE beneficiază întotdeauna de aceste drepturi procedurale, care până la data menţionată nu au fost protejate în acelaşi mod în fiecare stat membru.

Comisarul european pentru justiţie, consumatori şi egalitatea între sexe a declarat: “9 milioane de persoane se confruntă în fiecare an cu o procedură penală în întreaga UE. Fiecare cetăţean trebuie să aibă întotdeauna parte de un proces echitabil. Invit toate statele membre să pună în aplicare regulile cât mai repede posibil.” Directiva mai garantează că este interzis autorităţilor publice şi deciziilor judiciare să facă orice referinţă publică la vinovăţie înainte ca persoana să fie dovedită vinovată.

Prezumţia de nevinovăţie este un drept universal al omului în temeiul Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului a ONU, articolul 11. Acum devine obligatorie şi pe întreg teritoriul UE.

Spread the love


Scrieti un comentariu