Prisma » Educaţie » Ucenicia la locul de muncă

Ucenicia la locul de muncă

Guvernul a modificat, printr-o hotărâre, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin H.G. nr. 855/2013.

Actul normativ reglementează punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 164/2017, prin care a fost modificată Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă.

Hotărârea adoptată modifică durata minimă a programului de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, exprimată în ore de pregătire teoretică şi practică, pe niveluri de calificare. Aceste niveluri de calificare au fost modificate prin Legea nr. 164/2017 şi acum ucenicia este organizată pentru nivelurile de calificare 2, 3 şi 4, astfel: 360 de ore pentru nivelul 2, 720 de ore pentru nivelul 3 şi 1.080 de ore pentru nivelul 4.

De asemenea, se prevede că finanţarea formării prin ucenicie la locul de muncă, din fonduri europene structurale şi de investiţii, se realizează conform Ghidului solicitantului şi a regulilor de eligibilitate, în vigoare la data încheierii contractului de ucenicie, cu respectarea condiţiilor finanţatorului.

Informaţii suplimentare

Prin Legea nr. 164/2017 au fost aduse o serie de modificări Legii nr. 279/2005, printre care:

  • stabilirea duratei contractului de ucenicie în funcţie de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul, astfel:
    – 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2;
    – 24 de luni, în cazul unei calificări de nivel 3;
    – 36 de luni pentru o calificare de nivel 4.
  • organizarea uceniciei la locul de muncă pentru nivelurile de calificare 2, 3 şi 4, stabilite conform Cadrului naţional al calificărilor, aprobat prin H.G. nr. 918/2013;
  • finanţarea formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă din fonduri europene structurale şi de investiţii şi fonduri publice naţionale aprobate în bugetul asigurărilor pentru şomaj;
  • majorarea sumelor de bani acordate angajatorului care încheie un contract de ucenicie, la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a acestuia, la 1.125 lei/lună, din bugetul asigurărilor de şomaj, în limita fondurilor alocate (până acum angajatorul putea solicita 60% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare, prevăzut de Legea nr. 76/2002).


Scrieti un comentariu