Prisma » Social » Guvernul a aprobat ratificarea Acordului între România şi Republica Serbia în domeniul securităţii sociale

Guvernul a aprobat ratificarea Acordului între România şi Republica Serbia în domeniul securităţii sociale

Guvernul a aprobat un proiect de lege pentru ratificarea Acordului între România şi Republica Serbia în domeniul securităţii sociale, semnat la Belgrad, la 28 octombrie 2016, document care are ca scop principal recunoaşterea şi totalizarea perioadelor de asigurare socială realizate pe teritoriul ambelor state, determinarea legislaţiei aplicabile în cazul lucrătorilor migranţi, egalitatea de tratament, precum şi exportul prestaţiilor.

Acordul se va aplica legislaţiei din România privind indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, indemnizaţia de maternitate, indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav, indemnizaţia pentru prevenirea îmbolnăvirii şi recuperarea capacităţii de muncă, pensiile acordate în cadrul sistemului public de pensii, prestaţiile în natură în caz de boală şi maternitate, prestaţiile în natură şi în bani în caz de accidente de muncă şi boli profesionale, ajutorul de deces şi alocaţia de stat pentru copii.

Pentru Republica Serbia, Acordul se va aplica legislaţiei privind prestaţiile din asigurări de pensii şi invaliditate, prestaţiile din asigurări de sănătate, prestaţiile în caz de accidente de muncă şi boli profesionale, prestaţiile de maternitate, alocaţiile pentru copii.

Acordul se va aplica tuturor persoanelor care sunt sau au fost supuse legislaţiei unuia sau ambelor state contractante şi persoanelor ale căror drepturi derivă conform legislaţiei aplicabile de la persoanele menţionate mai sus.

Este prevăzut, de asemenea, principiul egalităţii de tratament între persoanele cărora li se aplică Acordul şi cetăţenii unuia dintre statele contractante, în baza legislaţiei acestui stat contractant, precum şi principiul exportului prestaţiilor de securitate socială, cu excepţia alocaţiilor de stat pentru copii, indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, indemnizaţiei sociale pentru pensionari, ajutorului pentru soţul supravieţuitor şi altor prestaţii speciale în bani cu caracter necontributiv acordate conform legislaţiei române, respectiv a cuantumului minim de pensie, indemnizaţiilor pentru maternitate şi alocaţiilor pentru copii acordate conform legislaţiei sârbe.

Documentul semnat de cele două ţări stabileşte că pentru calculul prestaţiilor pentru bătrâneţe, invaliditate şi urmaş se aplică principiul pro rata temporis, acordarea părţii de prestaţie fiind proporţională cu perioada de asigurare realizată conform legislaţiei fiecărui stat contractant.

Este prevăzută totodată posibilitatea totalizării perioadelor de asigurare realizate în baza legislaţiilor celor două state contractante, pentru prestaţiile de boală şi maternitate, în cazul în care legislaţia unui stat contractant condiţionează obţinerea dreptului la prestaţie de realizarea perioadelor de asigurare şi dacă persoana în cauză desfăşoară o activitate pe teritoriul statului contractant unde a fost introdusă cererea.

În cazul pensiilor de bătrâneţe, invaliditate şi de urmaş, este prevăzută posibilitatea totalizării perioadelor de asigurare, în situaţia în care o persoană nu îndeplineşte condiţiile pentru obţinerea unei prestaţii conform legislaţiei unuia dintre cele două state contractante, precum şi posibilitatea totalizării perioadelor de asigurare realizate în baza legislaţiei unui stat terţ cu care ambele state contractante au încheiat acorduri de securitate socială care prevăd totalizarea perioadelor de asigurare.

Principiul totalizării se aplică şi pentru alocaţiile pentru copii, în cazul în care legislaţia unuia dintre statele contractante condiţionează dreptul la prestaţii de realizarea unor perioade de asigurare.

Acordul este încheiat pe o perioadă nedeterminată şi va intra în vigoare în prima zi a celei de a treia luni după terminarea lunii în care a fost transmisă ultima notificare prin care statele contractante se informează reciproc despre îndeplinirea procedurilor legale interne necesare intrării în vigoare.

Ministerul Muncii, 18.08.2017Scrieti un comentariu