Prisma » Educaţie » UVT, decisă a se implica în salvarea învăţământului superior reşiţean

UVT, decisă a se implica în salvarea învăţământului superior reşiţean

Universitatea Eftimie Murgu Resita

Experienţa ţărilor şi societăţilor dezvoltate are întotdeauna un numitor comun: educaţia de calitate. Aducând această realitate la scară naţională, putem şi aici să constatăm că oraşele şi regiunile cele mai dezvoltate (Bucureşti, Timişoara, Cluj-Napoca, Iaşi, etc.) se regăsesc în jurul unor comunităţi academice puternice. Universitatea de Vest din Timişoara – cea mai mare instituţie de învăţământ superior din vestul ţării, o universitate puternică, de tradiţie, care oferă o paletă largă de domenii de studiu, care acoperă multe zone de angajabilitate, o universitate care a făcut, naţional şi internaţional, dovada recunoaşterii diplomelor sale şi a competenţelor dobândite de absolvenţii săi, o universitate care îşi asumă rolul de partener activ pentru instituţiile statului, pentru mediul socio-economic, o universitate care este deschisă propunerilor şi feedback-ului angajatorilor şi stakeholder-ilor, este extrem de atentă la politicile de dezvoltare din regiunea unde activează.

La solicitarea conducerii Universităţii Eftimie Murgu din Reşiţa, singura instituţie de învăţământ superior din judeţul Caraş-Severin, conducerea Universităţii de Vest din Timişoara a analizat posibilitatea şi oportunitatea fuziunii prin absorbţie a celor două instituţii de învăţământ superior. Cele două universităţi au ajuns la acest moment ca urmare a unor discuţii ce au avut loc pe perioada verii, într-un demers care va fi agreat şi de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice în situaţia în care va exista un consens între cele două instituţii.

Asumându-şi, ca de fiecare dată, nu numai rolul de instituţie de formare a unor specialişti pe domeniile sale de competenţă, ci şi de instituţie vitală pentru regiunea de vest a ţării, instituţie care participă activ la marile provocări socio-economice regionale şi naţionale, conştientă de rolul său în societatea românească, UVT nu a rămas indiferentă la pericolul ca unul din judeţele cu cel mai mare potenţial de dezvoltare din România să rămână, peste noapte, fără posibilitatea de a desfăşura activităţi în învăţământul superior. Ne referim, aici, la Universitatea Eftimie Murgu din Reşiţa, instituţie care se confruntă atât cu probleme de imagine, fiind de notorietate şi punctate ca atare în presa locală, regională şi naţională abaterile de la etica şi deontologia profesională a mai multor cadre didactice, cât şi cu mari dificultăţi financiare care pun sub un serios semn al întrebării existenţa universităţii.

Astfel, în mod oficial, în şedinţa comună a Consiliului de Administraţie şi a Senatului UVT din data de 7 septembrie 2015, s-a hotărât demararea negocierilor pentru absorbţia de către UVT a UEMR. Totodată, a fost numită şi comisia care va reprezenta UVT în acest demers. Mandatul acestei comisii este de a armoniza termenele şi procedurile şi de a întocmi acordul de fuziune prin absorbţie, acord ce urmează apoi a fi aprobat de către senatele celor două universităţi şi înaintat ministerului de resort.

Spread the love


Scrieti un comentariu