Arhiva pentru categoria ‘Educaţie’:

Stagii de ucenicie de lungă durată în străinătate

Comisia Europeană prefinanţează şapte proiecte-pilot care oferă stagii de ucenicie de lungă durată în străinătate.

Scopul acestor proiecte este de a testa stagii experimentale cu o durată de cel puţin 6 luni, pentru a promova stagiile de ucenicie în străinătate cu o durată mai lungă.

Continuare…

Comisia stimulează mobilitatea tineretului în Europa

Comisia Europeană a prezentat o iniţiativă în cadrul programului Erasmus+ care sprijină în continuare dobândirea de competenţe şi mobilitatea tinerilor europeni.

Denumită „Move2Learn, Learn2Move” iniţiativa va permite ca cel puţin 5.000 de cetăţeni tineri să călătorească în altă ţară din UE de o manieră durabilă – în mod individual sau împreună cu colegii de clasă. Această iniţiativă punctuală, care este legată de cea de-a 30-a aniversare a programului Erasmus, este în concordanţă cu două priorităţi centrale ale Comisiei: de a se concentra din nou asupra tineretului Europei şi de a facilita mobilitatea cetăţenilor UE, în special mobilitatea cu emisii scăzute.

Continuare…

Noua reţea EURES – Consiliul dă undă verde

La 2 decembrie 2015, Comitetul Reprezentanţilor Permanenţi a aprobat un acord la care s-a ajuns cu Parlamentul European pentru reinstituirea şi reorganizarea reţelei EURES existente. (EURES – servicii europene pentru ocuparea forţei de muncă)

Noua reţea EURES este consolidată şi modernizată. Portalul acesteia devine un instrument de mobilitate actualizat pe baza celor mai recente tehnologii IT, accesibil pentru toţi.

Obiectivul reţelei

Continuare…

Programe de ucenicie

Combaterea şomajului în rândul tinerilor este o prioritate de vârf pentru Comisia Europeană. Programele de ucenicie de bună calitate îi ajută pe tineri să dobândească abilităţile şi competenţele cheie necesare pentru a avea succes pe piaţa forţei de muncă. În prezent, peste patruzeci de întreprinderi şi alte organizaţii au aderat la Alianţa europeană pentru ucenicii, coordonată de Comisia Europeană, şi s-au angajat să ofere ucenicii mai numeroase şi de mai bună calitate pentru tineri. În total, întreprinderile vor pune la dispoziţia tinerilor 140.000 de ucenicii şi oportunităţi de formare. Comisia Europeană s-a angajat să consolideze oferta de ucenicii, precum şi calitatea şi imaginea acestora.

Continuare…

Deficitul de informaţii, o piedică în calea învăţământului superior în multe ţări ale UE

Prea puţine ţări folosesc informaţiile pe care le colectează privind învăţământul superior pentru a-şi îmbunătăţi universităţile şi oportunităţile pe care le oferă studenţilor, arată ultimul raport Eurydice. Raportul Modernisation of Higher Education in Europe: Access, Retention and Employability (Modernizarea învăţământului superior în Europa: acces, păstrarea în structura de învăţământ şi capacitatea de inserţie profesională) analizează măsurile pe care guvernele şi instituţiile de învăţământ superior le adoptă pentru a extinde accesul la învăţământul superior, a majora numărul de studenţi care îşi termină studiile (păstrarea în structura de învăţământ) şi a oferi studenţilor orientări privind intrarea pe piaţa forţei de muncă (capacitatea de inserţie profesională). Peste 30 de ţări au participat la anchetă – toate statele membre ale UE, cu excepţia Luxemburgului şi a Ţărilor de Jos, la care s-au adăugat Islanda, Liechtenstein, Muntenegru, Norvegia şi Turcia.

Continuare…

A fost publicat Ghidul Erasmus+

Organizaţiile care doresc să solicite finanţare în 2014 în cadrul Erasmus+, noul program al Uniunii Europene pentru educaţie, formare profesională, tineret şi sport, pot începe pregătirea cererilor lor de grant. Programul este deschis organizaţiilor din domeniul educaţiei, formării profesionale, tineretului şi sportului. Ele pot solicita finanţarea online, începând cu sfârşitul lunii ianuarie. Persoanele fizice nu pot solicita direct un grant, ci trebuie să ia legătura cu universitatea, cu colegiul sau cu organizaţia de care aparţin, care se vor solicita grantul.

Continuare…

Europenii au nevoie de mai multe competenţe

Potrivit rezultatelor unui studiu recent, un sfert din adulţii europeni nu au competenţele de bază necesare într-o economie modernă, bazată pe cunoaştere.

Sondajul realizat de UE şi OCDE în 23 de ţări europene arată că un european de vârstă adultă din patru nu are cunoştinţele de bază necesare pentru a utiliza un calculator, iar un adult din cinci are competenţe verbale şi numerice insuficiente.

Continuare…

Deschiderea educaţiei europene

Noua strategie europeană îşi propune să atragă studenţi din lumea întreagă şi să le ofere propriilor absolvenţi competenţele de care au nevoie pentru a face carieră la nivel internaţional.

În condiţiile în care ţări ca India şi China îşi modernizează universităţile şi fac tot posibilul pentru a atrage studenţi străini, Europa trebuie să ia măsuri pentru a rămâne o destinaţie atractivă. Strategia pentru învăţământul superior a Comisiei Europene încurajează derularea de acţiuni pe trei planuri: – schimburile internaţionale de studenţi şi personal universitar – internaţionalizarea şi îmbunătăţirea programelor de studii, inclusiv a învăţământului digital – cooperarea, parteneriatul şi consolidarea capacităţilor.

Continuare…

Undă verde pentru prima iniţiativă cetăţenească europeană găzduită pe serverele Comisiei

După certificarea sistemului său de colectare online de către autorităţile luxemburgheze, Fraternité 2020 a devenit prima iniţiativă cetăţenească europeană care a început să colecteze declaraţii de susţinere pe serverele Comisiei Europene. Fraternité 2020 doreşte „să îmbunătăţească programele de schimb ale UE, precum Erasmus sau Serviciul european de voluntariat, pentru a contribui la o Europă unită, bazată pe solidaritate între cetăţeni” şi a fost prima iniţiativă cetăţenească europeană (ICE) înregistrată de către Comisie.

Continuare…

Recunoaşterea competenţelor dobândite în afara cadrului şcolar şi universitar

În cadrul strategiei sale pentru crearea de locuri de muncă şi creştere economică, Comisia Europeană a lansat o iniţiativă pentru a impulsiona recunoaşterea aptitudinilor şi competenţelor dobândite în afara cadrului şcolar şi universitar. Propunerea Comisiei are drept scop sporirea posibilităţilor de angajare în special pentru tinerii şomeri şi persoanele cu puţine calificări formale, cum ar fi lucrătorii în vârstă şi cei slab calificaţi. Propunerea urmăreşte, de asemenea, îmbunătăţirea accesului la învăţământul superior, în special al studenţilor adulţi.

Continuare…