Prisma » Educaţie » Noua reţea EURES – Consiliul dă undă verde

Noua reţea EURES – Consiliul dă undă verde

La 2 decembrie 2015, Comitetul Reprezentanţilor Permanenţi a aprobat un acord la care s-a ajuns cu Parlamentul European pentru reinstituirea şi reorganizarea reţelei EURES existente. (EURES – servicii europene pentru ocuparea forţei de muncă)

Noua reţea EURES este consolidată şi modernizată. Portalul acesteia devine un instrument de mobilitate actualizat pe baza celor mai recente tehnologii IT, accesibil pentru toţi.

Obiectivul reţelei

Obiectivul EURES este de a facilita libera circulaţie a lucrătorilor în UE, facilitând astfel o piaţă mai integrată a forţei de muncă din Uniune. Toţi cetăţenii UE pot beneficia de întreaga gamă de servicii furnizate. Se acordă o atenţie specială accesibilităţii serviciilor de către persoanele cu handicap.

Reţeaua EURES îmbunătăţită oferă asistenţă lucrătorilor pentru a depăşi barierele din calea mobilităţii, sporeşte accesul la posibilităţi de angajare pe întreg teritoriul UE şi facilitează crearea de locuri de muncă. Aceasta contribuie la lupta împotriva şomajului ajutând la o mai bună corelare între cerere şi ofertă pe piaţa muncii.

Participarea la EURES este extinsă

Pentru a asigura cele mai bune servicii posibile pentru toţi lucrătorii şi angajatorii, gama membrilor şi partenerilor EURES a fost extinsă. Organizaţiile private de ocupare a forţei de muncă se pot alătura reţelei, iar posturile vacante ale acestora vor fi publicate pe portalul web împreună cu cele publice. Organizaţiile cu scop lucrativ trebuie să furnizeze toate serviciile, cum ar fi oferte de locuri de muncă, CV-uri, pe portal, precum şi servicii de sprijin pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă şi angajatori, cu excepţia cazului în care acestea pot justifica în faţa autorităţilor naţionale că nu sunt în măsură să ofere toate cele trei servicii. Organizaţiile nonprofit pot alege între cele trei opţiuni. Serviciile publice de ocupare a forţei de muncă vor oferi, de asemenea, toate serviciile şi, în plus, vor garanta că toţi utilizatorii care nu deţin competenţe digitale pot avea, de asemenea, acces offline la informaţii.

În reţea sunt implicate, de asemenea: sindicatele, organizaţiile patronatelor şi alţi actori relevanţi de pe piaţa forţei de muncă. Reprezentanţii partenerilor sociali sunt implicaţi la nivelul UE, dar şi la nivel naţional şi la nivel transfrontalier.

Publicarea ofertelor de locuri de muncă, a cererilor de locuri de muncă şi a CV-urilor

Portalul EURES va reuni toate ofertele de locuri de muncă, cererile de locuri de muncă şi CV-urile disponibile în mod public, sporind astfel transparenţa informaţiilor disponibile. Acestea includ, de asemenea, ofertele de stagii şi de ucenicii care se bazează pe un raport de muncă.

Pentru a asigura calitatea şi pentru a proteja minorii, statele membre pot exclude stagiile şi uceniciile care au în principal un caracter educaţional.

Dimensiunea transfrontalieră

EURES are, de asemenea, un rol important de jucat în furnizarea unor informaţii şi servicii specifice în beneficiul angajatorilor şi al lucrătorilor frontalieri din regiunile transfrontaliere din Europa. Structuri de asistenţă specifice vor contribui la furnizarea de servicii pentru lucrătorii frontalieri şi vor facilita, astfel, mobilitatea în aceste regiuni transfrontaliere.

Consiliul UE, 02.12.2015Scrieti un comentariu