Prisma » Executiv » Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic

Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic

Guvernul a aprobat organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog Civic.

Ministerul a fost înfiinţat în scopul constituirii şi promovării unui cadru riguros şi organizat de consultări publice cu societatea civilă. Pentru aceasta, ministerul elaborează şi urmăreşte punerea în aplicare a politicilor naţionale în domeniul dialogului civic, consultării publice, transparenţei şi guvernării deschise. De asemenea, ministerul asigură instituţionalizarea unor mecanisme eficiente pentru garantarea unei guvernări deschise, participative, responsabile şi eficiente prin promovarea transparenţei şi a dialogului constant cu societatea civilă organizată, cu cetăţenii şi cu toţi actorii publici interesaţi.

Principiile după care se ghidează activitatea ministerului sunt următoarele:

  • Stabilitatea şi predictibilitatea în domeniul consultării publice şi al dialogului civic;
  • Folosirea eficientă a fondurilor publice
  • Transparenţa activităţii în toate domeniile sale de activitate
  • Colaborarea cu societatea civilă şi cetăţenii.
Spread the love


Scrieti un comentariu