Arhiva pentru categoria ‘Executiv’:

Creşterea valabilităţii paşaportului simplu electronic şi clarificarea situaţiilor în care poate fi solicitat un paşaport simplu temporar

Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, care prevede o serie de modificări legislative privind creşterea valabilităţii paşaportului simplu electronic şi clarificarea situaţiilor în care poate fi solicitat un paşaport simplu temporar.

Prin proiectul de lege, propunem dublarea termenului de valabilitate a paşaportului simplu electronic de la 5 la 10 ani pentru persoanele cu vârsta de peste 25 de ani. Opţiunea a ţinut cont de faptul că după această vârstă, schimbările de fizionomie sunt mai puţin accentuate.

Continuare…

Modificări privind înmatricularea vehiculelor utilizate pe drumurile publice

Guvernul a aprobat Ordonanţa pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

Actul normativ transpune în legislaţia naţională unele prevederi din Directiva 2014/46/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 de modificare a Directivei 1999/37/CE a Consiliului privind documentele de înmatriculare pentru vehicule.

Continuare…

Proceduri pentru ridicarea vehiculelor parcate neregulamentar

Ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar se va realiza conform unor reguli stabilite de Guvern printr-o hotărâre adoptată în şedinţa din 15 decembrie.

Executivul a modificat şi completat Regulamentul de aplicare a OuG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, astfel încât să fie rezolvate problemele create de vidul procedural al aplicării acestei măsuri tehnico-administrative. Procedura instituită de Guvern nu vizează un rol punitiv al măsurii (acest lucru intrând în sfera răspunderii contravenţionale) şi, totodată, propune un set de reguli procedurale care să descurajeze apariţia practicilor abuzive şi deturnarea scopului măsurii într-unul comercial.

Continuare…

Guvernul a aprobat modificarea legislaţiei privind asociaţiile de proprietari şi condominiul

Guvernul a adoptat, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), Legea privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor. Legea propune o nouă abordare a gestiunii locuirii colective, fiind aplicabilă tuturor imobilelor formate din teren cu una sau mai multe construcţii, în care există proprietăţi individuale reprezentate de locuinţe şi/sau spaţii cu altă destinaţie, după caz şi cote-părţi indivize de proprietate comună. Astfel, condominiul este abordat în sensul larg al termenului, fie că este cazul locuinţelor situate în imobile colective, fie că este vorba de locuinţe individuale situate în curţi comune sau alte forme de proprietăţi concret delimitate.

Continuare…

Proiectele de lege privind bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2016, adoptate de Guvern

Guvernul a adoptat proiectele de lege privind bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2016. Cele două proiecte de lege vor fi transmise Parlamentului, cu solicitarea să fie dezbătute şi adoptate în procedură de urgenţă.

Veniturile bugetului general consolidat sunt estimate la 231,1 miliarde lei, reprezentând 31% din PIB, cheltuielile bugetului general consolidat sunt estimate la 252 de miliarde lei, reprezentând 33,8% din PIB. Deficitul bugetar (cash) pe anul 2016 se estimează la 2,8% din PIB, ceea ce corespunde unui deficit ESA de 2,95% din PIB şi unui deficit structural de 2,73% din PIB.

Continuare…

Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic

Guvernul a aprobat organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog Civic.

Ministerul a fost înfiinţat în scopul constituirii şi promovării unui cadru riguros şi organizat de consultări publice cu societatea civilă. Pentru aceasta, ministerul elaborează şi urmăreşte punerea în aplicare a politicilor naţionale în domeniul dialogului civic, consultării publice, transparenţei şi guvernării deschise. De asemenea, ministerul asigură instituţionalizarea unor mecanisme eficiente pentru garantarea unei guvernări deschise, participative, responsabile şi eficiente prin promovarea transparenţei şi a dialogului constant cu societatea civilă organizată, cu cetăţenii şi cu toţi actorii publici interesaţi.

Continuare…

Componenţa noului executiv

În urma votului de încredere acordat de Parlament programului şi miniştrilor noului Guvern (389 de voturi pentru, 115 împotrivă) şi după depunerea jurământului de învestitură în faţa Preşedintelui României de către întreaga echipă guvernamentală, Dacian Cioloş a preluat, în 17 noiembrie, mandatul de Prim-Ministru de la Premierul interimar Sorin Cîmpeanu.

Continuare…

Noi reglementări privind protecţia consumatorilor

Guvernul a adoptat, în şedinţa din 26 august, două Ordonanţe prin care se instituie noi reglementări în privinţa protecţiei consumatorilor.

Continuare…

Guvernul a prelungit până în 2020 programul de termoficare

Perioada de implementare a Programului guvernamental “Termoficare 2006-2015 – căldură şi confort” va fi prelungită până în anul 2020, a decis Guvernul printr-o Hotărâre aprobată în şedinţa din 22 iulie.

Continuare…

Normele metodologice privind decontarea cheltuielilor de navetă a cadrelor didactice

Guvernul a aprobat, printr-o Hotărâre, normele metodologice privind decontarea cheltuielilor cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat pentru naveta la şi de la locul de muncă.

Decontarea cheltuielilor pentru navetă la şi de la locul de muncă este destinată cadrelor didactice şi personalului didactic auxiliar care nu dispun de locuinţă în localitatea unde au postul.

Continuare…