Prisma » Executiv » DEPABD acceptă extrasul de carte funciară emis online

DEPABD acceptă extrasul de carte funciară emis online

Începând din 16 noiembrie, prezentarea contractului de vânzare-cumpărare, a celui de construire sau a extrasului de carte funciară semnat şi ştampilat, eliberat de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, nu mai este obligatorie pentru obţinerea documentelor de identitate.

Extrasele de carte funciară emise online de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) sunt acceptate de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (DEPABD). Astfel, persoanele care solicită eliberarea actelor de identitate pot depune extrasul de carte funciară obţinut online la toate cele peste 570 de birouri ale DEPABD din ţară, pentru a face dovada adresei de domiciliu.

Demersul, iniţiat de ANCPI şi acceptat de DEPABD, vine în sprijinul cetăţenilor, care nu mai sunt nevoiţi să se deplaseze la sediile oficiilor de cadastru pentru a solicita şi pentru a ridica extrasul de carte funciară pentru informare. DEPABD, aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, s-a alăturat celor 17 instituţii bancare şi nebancare care acceptă extrasul de carte funciară eliberat online.

Persoanele care solicită eliberarea cărţilor de identitate pot depune la dosar extrasul de carte funciară emis online, pe platforma epay.ancpi.ro. Preţul acestuia este de 20 de lei, iar documentul poate fi transmis pe loc dacă actele respective sunt disponibile în format electronic. În situaţia în care cartea funciară nu este introdusă în sistemul electronic, angajaţii oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară fac conversia documentului în format electronic şi îl expediază solicitantului.

În prezent, numărul de imobile înregistrate în sistemul informatic integrat de cadastru şi carte funciară este de aproximativ 12 milioane, reprezentând tot atâtea cărţi funciare. Cifra reprezintă aproape 30% din numărul total estimat de imobile din România.

MDRAP, 16.11.2018

Spread the love


Scrieti un comentariu