Prisma » Executiv » Guvernul a aprobat proiectul Legii Arhivelor

Guvernul a aprobat proiectul Legii Arhivelor

În şedinţa de Guvern din data de 31 octombrie 2018, a fost aprobat proiectul Legii Arhivelor, prin care se abrogă Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 şi se creează un cadru legislativ adaptat realităţilor instituţionale şi tehnologice ale momentului, precum şi reglementărilor şi practicilor europene în domeniul arhivelor.

Prin proiectul de lege se urmăreşte o mai bună gestionare a domeniului arhivistic, conturarea clară a patrimoniului arhivistic protejat de stat, delimitarea responsabilităţilor între sectorul public şi cel privat, consolidarea statutului Arhivelor Naţionale ale României ca autoritate unică în domeniu şi a arhivelor în general, ca element esenţial de identitate şi instrument al bunei guvernări.

Conceptul de Fond Arhivistic Naţional (FAN) este înlocuit cu cel de Patrimoniu Arhivistic Naţional (PAN), ca parte integrantă a Patrimoniului Cultural Naţional Mobil, aflându-se sub protecţia specială a Arhivelor Naţionale (ANR). Responsabilităţile care privesc colectarea, administrarea şi păstrarea documentelor circumscrise PAN sunt împărţite în mod clar între statul român, prin ANR, şi creatorii şi deţinătorii din sectorul public şi privat. Documentele din arhivele private, care nu vor fi incluse în PAN, vor rămâne în responsabilitatea exclusivă a creatorilor şi deţinătorilor acestora. Legea actuală conferă statului responsabilităţi excesive, care privesc FAN în totalitatea sa, şi îl obligă astfel la cheltuieli şi sarcini imposibil de rezolvat. În plus, încurajează în mod indirect creatorii şi deţinătorii de arhivă să se debaraseze de arhivele pe care le au în administrare, soluţie în prezent mai puţin costisitoare decât aceea de a le administra conform prevederilor legale în vigoare.

Prin proiectul aprobat sunt clarificate condiţiile de funcţionare a operatorilor economici prestatori de servicii arhivistice, inclusiv electronice, şi sunt precizate obligaţiile creatorilor şi deţinătorilor de documente, precum şi contravenţiile şi infracţiunile prevăzute pentru nerespectarea acestor obligaţii.

Abandonarea documentelor care fac parte din PAN se va pedepsi cu închisoare de la unu la 5 ani, iar scoaterea în afara ţării a documentelor care fac parte din PAN, fără avizul Arhivelor Naţionale, cu închisoare de la 2 la 7 ani.

De asemenea, este reglementat dreptul de preempţiune al statului român, prin ANR, în situaţiile care vizează înstrăinarea documentelor care fac parte din PAN.

Se introduc reglementări clare cu privire la dreptul de proprietate asupra arhivelor, fiind clarificate condiţiile în care arhivele private pot obţine statutul de „arhivă de interes public”, în funcţie de valoarea documentelor deţinute. Documentele păstrate de Arhivele Naţionale sunt destinate integral accesului public, iar deţinătorii de arhive publice şi arhive private de interes public au obligaţia de a crea condiţiile necesare pentru accesul la arhivele proprii. Sunt precizate taxele percepute de Arhivele Naţionale pentru serviciile prestate persoanelor juridice şi fizice, cuantumul fiind stabilit prin hotărâre a Guvernului.

Noul proiect de Lege a Arhivelor prevede înfiinţarea Consiliului Naţional al Arhivelor, organism interguvernamental, fără personalitate juridică, cu rol consultativ în elaborarea politicilor şi strategiilor naţionale în materie de arhive.

MAI, 31.10.2018

Spread the love


Scrieti un comentariu