Prisma » Mediu » Îmbunătăţirea calităţii apei şi reducerea deşeurilor din plastic

Îmbunătăţirea calităţii apei şi reducerea deşeurilor din plastic

Deputaţii europeni au sprijinit planurile de îmbunăţire a încrederii consumatorilor în apa de la robinet, care este mult mai ieftină şi mai curată pentru mediul înconjurător.

Legislaţia înăspreşte limita maximă pentru anumiţi poluanţi, cum ar fi plumbul (trebuie redusă la jumătate), bacteriile nocive, dar introduce şi capitole noi pentru anumiţi perturbatorii endocrini. Legea introduce şi monitorizarea nivelului de microplastice, o preocupare emergentă.

Accesul la apă

Statele membre ar trebui să ia măsuri pentru îmbunătăţirea accesului universal la apă curată în Uniunea Europeană, să îmbunătăţească accesul la apă în oraşe şi spaţii publice prin instalarea de noi fântâni cu apă gratuită, acolo unde este fezabil din punct de vedere tehnic şi proporţional. Deputaţii europeni militează pentru ca apa de la robinet să fie servită gratuit, sau doar în schimbul unei mici taxe de serviciu, în restaurante, cantine şi servicii de catering.

Dreptul la apă

Ca urmare a rezoluţiei ce vizează iniţiativa cetăţenească Right2Water (Dreptul la apă), deputaţii europeni au reiterat solicitarea, ca statele membre să îşi focalizeze atenţia şi pe grupurile vulnerabile din societate, în special din perspectiva accesului la apă. De asemenea, statele ar trebui sa ii informeze cu exactitate despre modul in care se pot conecta la reţeaua de distribuţie şi la soluţiile alterna-tive de a avea acces la aceste resurse de apă.

Următorii paşi

Raportul a fost adoptat cu 300 voturi pentru, 98 împotrivă şi 274 abţineri. Parlamentul va demara negocierile cu Consiliul, de îndată ce miniştrii UE îşi vor exprima poziţia pe subiect.

Context

Obiectivul acestei iniţiative este de a spori increderea cetăţenilor în rezerva de apă şi de a creşte consumul apei de la robinet, care ar putea contribui la reducerea deşeurilor şi a utilizării recipientelor din plastic.

Conform Comisiei Europene, reducerea consumului de apă imbuliată ar ajuta gospodăriile UE să economisească în total 600 de milioane de euro în fiecare an. Dacă s-ar îmbunătăţi încrederea în apa de la robinet, cetăţenii ar putea contribui, de asemenea, şi la reducerea deşeurilor de plastic din apa îmbuteliată, inclusiv a gunoiului marin. Sticlele din plastic sunt printre cele mai răspândite articole din plastic de unică folosinţă de pe plajele din Europa. Prin actualizarea Directivei privind Apa Potabilă, Comisia face un pas legislativ important pentru implementarea Strategiei UE pentru Plastic, prezentată la data de 16 ianuarie 2018.

REF.: IPR16523 23.10.2018

Spread the love


Scrieti un comentariu