Arhiva pentru categoria ‘Mediu’:

Îmbunătăţirea calităţii apei şi reducerea deşeurilor din plastic

Deputaţii europeni au sprijinit planurile de îmbunăţire a încrederii consumatorilor în apa de la robinet, care este mult mai ieftină şi mai curată pentru mediul înconjurător.

Legislaţia înăspreşte limita maximă pentru anumiţi poluanţi, cum ar fi plumbul (trebuie redusă la jumătate), bacteriile nocive, dar introduce şi capitole noi pentru anumiţi perturbatorii endocrini. Legea introduce şi monitorizarea nivelului de microplastice, o preocupare emergentă. Continuare…

Comisia Europeană înregistrează iniţiativa intitulată „End the Cage Age”

Obiectivele declarate ale propunerii de iniţiativă cetăţenească vizează încetarea „tratamentului inuman aplicat animalelor de fermă” ţinute în cuşti. Organizatorii solicită Comisiei să propună legi prin care să interzică utilizarea de: cuşti pentru găini ouătoare, iepuri, puicuţe, pui de carne pentru reproducere, găini ouătoare pentru reproducere, prepeliţe, raţe şi gâşte; boxe de fătare pentru scroafe; boxe pentru scroafe şi boxe individuale pentru viţei, dacă acestea nu sunt deja interzise.

Continuare…

Protejarea albinelor şi combaterea importurilor de miere contrafăcută în Europa

Albinele joacă un rol esenţial pentru mediu, dar sunt importante şi pentru economie. Parlamentul European doreşte măsuri pentru a le proteja şi pentru a combate importurile de miere contrafăcută.

Continuare…

Înăsprire a normelor pentru autoturisme mai sigure şi mai puţin poluante

Parlamentul European, Consiliul şi Comisia au ajuns la un acord politic pentru a spori în mod semnificativ nivelul de calitate şi independenţa procedurilor de omologare de tip şi de încercare a autovehiculelor, pentru a intensifica controalele autovehiculelor care sunt deja pe piaţa UE şi pentru a consolida sistemul global printr-o supraveghere mai strictă la nivel european.

Continuare…

Undă verde pentru noi norme europene privind agricultura ecologică

La 28 iunie 2017, preşedinţia malteză şi Parlamentul European au ajuns la un acord preliminar cu privire la o revizuire generală a normelor UE existente privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice.

Regulamentul convenit stabileşte norme mai moderne şi uniforme la nivelul UE cu scopul de a încuraja dezvoltarea durabilă a producţiei ecologice în UE. Noile norme vizează, de asemenea, asigurarea unei concurenţe echitabile pentru agricultori şi operatori, prevenirea fraudei şi a practicilor neloiale şi îmbunătăţirea încrederii consumatorilor în produsele ecologice.

Continuare…

Stimularea utilizării îngrăşămintelor organice şi a celor pe bază de deşeuri

Comisia prezintă primul rezultat concret al pachetului privind economia circulară, cu noi norme privind îngrăşămintele organice şi cele pe bază de deşeuri în UE.

Reutilizarea materiilor prime care sunt în prezent eliminate ca deşeuri este unul dintre principiile-cheie ale pachetului privind economia circulară, adoptat în decembrie 2015. În 17 martie, Comisia a propus un regulament care va îmbunătăţi semnificativ accesul pe piaţa unică a UE al îngrăşămintelor organice şi al celor pe bază de deşeuri, creând pentru acestea aceleaşi condiţii de concurenţă ca şi pentru îngrăşămintele neecologice tradiţionale. Acest lucru va crea noi oportunităţi de piaţă pentru întreprinderile inovatoare, reducând în acelaşi timp deşeurile, consumul de energie şi daunele aduse mediului.

Continuare…

Comisia Europeană înăspreşte normele pentru autovehicule mai sigure şi mai curate

Comisia Europeană a prezentat propuneri legislative pentru a se asigura că producătorii de autovehicule respectă cu stricteţe cerinţele UE în materie de siguranţă, protecţia mediului şi producţie.

Comisia propune o revizuire majoră a aşa-numitului cadru de omologare „de tip al UE”. În cadrul normelor curente, doar autorităţile naţionale sunt responsabile pentru atestarea faptului că un vehicul îndeplineşte toate cerinţele pentru a putea fi plasat pe piaţă şi pentru supravegherea conformităţii producătorilor cu legislaţia UE. Propunerile prezentate vor conferi un caracter mai independent procedurilor de încercare a vehiculelor şi vor întări supravegherea vehiculelor aflate deja în circulaţie. O mai amplă supraveghere la nivel european va consolida sistemul în ansamblu.

Continuare…

Transformarea deşeurilor alimentare în hrană pentru animale

Se estimează că cererea mondială de alimente va creşte cu 70% până în 2050, în timp ce o creştere accentuată a utilizării biomasei va pune, de asemenea, presiune asupra agriculturii.

UE investeşte peste 4 miliarde EUR în cercetare şi inovare pentru a se realiza o bioeconomie europeană în care resursele noastre biologice regenerabile să fie utilizate la maximum. Agricultura este un sector esenţial care asigură producţia de alimente şi gestionarea sustenabilă a resurselor naturale şi care susţine dezvoltarea zonelor rurale.

Continuare…

Cultivarea organismelor modificate genetic în UE

Regulile UE privind cultivarea organismelor modificate genetic sunt printre cele mai stricte. Culturile OMG sunt aprobate numai după o evaluare in detaliu a riscurilor. Cu toate acestea, ca urmare a cererii unor state membre de a avea mai multe posibilităţi pentru restricţionarea culturilor OMG pe propriile teritorii, Comisia Europeană a propus modificări la regulile UE. Pe 3 septembrie, deputaţii europeni de la comisia pentru mediu au discutat poziţia Consiliului.

Continuare…

Reutilizarea apei în Europa – tu ce părere ai?

Reutilizarea apei nu este o practică răspândită pe scară largă în Europa. Majoritatea apei reziduale provenite de la staţiilor de tratare a apelor urbane este pur şi simplu vărsată înapoi în râuri şi lacuri. Însă creşterea gradului de reutilizare a apelor ne-ar permite să rezolvăm, de exemplu, problema penuriei de apă şi a secetei, reducând totodată riscul de contaminare cu ape reziduale şi costurile aferente tratării acestor ape. Reutilizarea apei are, de asemenea, un impact mai redus asupra mediului decât obţinerea acesteia din alte surse, cum ar fi transferurile interregionale de apă sau desalinizarea.

Continuare…