Prisma » Mediu » Stimularea utilizării îngrăşămintelor organice şi a celor pe bază de deşeuri

Stimularea utilizării îngrăşămintelor organice şi a celor pe bază de deşeuri

Comisia prezintă primul rezultat concret al pachetului privind economia circulară, cu noi norme privind îngrăşămintele organice şi cele pe bază de deşeuri în UE.

Reutilizarea materiilor prime care sunt în prezent eliminate ca deşeuri este unul dintre principiile-cheie ale pachetului privind economia circulară, adoptat în decembrie 2015. În 17 martie, Comisia a propus un regulament care va îmbunătăţi semnificativ accesul pe piaţa unică a UE al îngrăşămintelor organice şi al celor pe bază de deşeuri, creând pentru acestea aceleaşi condiţii de concurenţă ca şi pentru îngrăşămintele neecologice tradiţionale. Acest lucru va crea noi oportunităţi de piaţă pentru întreprinderile inovatoare, reducând în acelaşi timp deşeurile, consumul de energie şi daunele aduse mediului.

Regulamentul stabileşte norme comune privind transformarea biodeşeurilor în materii prime care pot fi utilizate în vederea fabricării de produse fertilizante. Acesta defineşte cerinţele în materie de siguranţă, calitate şi etichetare pe care trebuie să le respecte toate produsele fertilizante pentru a putea fi comercializate liber în întreaga UE. Producătorii vor trebui să demonstreze faptul că produsele lor respectă aceste cerinţe, precum şi limitele pentru contaminanţi organici, contaminanţi microbieni şi impurităţi fizice înainte de aplicarea marcajului CE.

Noile norme se vor aplica tuturor tipurilor de îngrăşăminte pentru a garanta cele mai înalte niveluri de protecţie a solului. Regulamentul introduce limite stricte pentru conţinutul de cadmiu în îngrăşămintele fosfatice. Limitele vor fi reduse de la 60 mg/kg la 40 mg/kg după trei ani şi respectiv la 20 mg/kg după 12 de ani, ceea ce va reduce riscurile pentru sănătatea umană şi pentru mediu.

Având în vedere că unele produse fertilizante nu sunt fabricate sau comercializate transfrontalier în cantităţi mari, Comisia propune armonizarea opţională: în funcţie de strategia lor de afaceri şi de tipul de produs, producătorii pot alege fie să aplice marcajul CE produsului lor, ceea ce îl va face comercializabil liber în cadrul pieţei unice în conformitate cu normele europene comune, fie să îl comercializeze în conformitate cu standardele naţionale bazate pe recunoaşterea reciprocă în cadrul pieţei unice. Astfel se asigură luarea în considerare a principiului unei mai bune reglementări şi a principiului subsidiarităţii.

Istoricul dosarului

Regulamentul actual privind îngrăşămintele, care datează din 2003, asigură libera circulaţie pe piaţa unică în special a îngrăşămintelor neecologice convenţionale, de regulă extrase din mine sau obţinute în urma unor procedee chimice. Aceste procese sunt mari consumatoare de energie şi mari generatoare de CO2. Produsele fertilizante inovatoare fabricate din materii organice se regăsesc în afara domeniului de aplicare al Regulamentului actual privind îngrăşămintele. Accesul acestora la piaţa unică depinde astfel de recunoaşterea reciprocă între statele membre, şi, din cauza normelor naţionale divergente, se dovedeşte adesea dificil.

Regulamentul actual privind îngrăşămintele nu abordează nici problemele de mediu legate de contaminarea cu îngrăşăminte a solului, a apelor interioare, a apelor marine şi, în cele din urmă, a produselor alimentare.

Cercetarea, inovarea şi investiţiile sunt în prezent în curs de dezvoltare rapidă, contribuind la economia circulară prin crearea de locuri de muncă la nivel local şi prin valorificarea materiilor prime secundare, care altfel ar fi eliminate ca deşeuri.

Oportunităţile de piaţă pentru întreprinderile producătoare de îngrăşăminte organice sunt semnificative. În prezent, numai 5 % din biodeşeuri sunt reciclate. Conform estimărilor, dacă s-ar recicla mai multe biodeşeuri, ele ar putea înlocui până la 30 % din îngrăşămintele neecologice. În prezent, UE importă circa 6 milioane de tone de fosfaţi pe an, însă ar putea înlocui până la 30 % din această cantitate prin extracţii din nămolul de epurare, din deşeurile biodegradabile, din făina de carne şi de oase sau din gunoiul de grajd.

Etapele următoare

Proiectul de regulament va fi transmis acum Parlamentului European şi Consiliului pentru adoptare. Odată adoptat, el va fi direct aplicabil, fără a mai fi necesară transpunerea în legislaţia naţională, după o perioadă de tranziţie care să permită întreprinderilor şi autorităţilor publice să se pregătească pentru noile norme.

IP/16/827, 17.03.2016

Spread the love


Scrieti un comentariu