Prisma » Politic » Alegeri locale 2016

Alegeri locale 2016

Stampila votare alegeri

Autoritatea Electorală Permanentă anunţă că în 22 martie 2016, a început perioada electorală aferentă alegerilor locale care vor avea loc la data de 5 iunie 2016, conform Hotărârii Guvernului nr. 52/2016.

Calendarul acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale include următoarele repere:

 • 28 martie 2016: constituirea Biroului Electoral Central (BEC);
 • 28 martie – 6 aprilie 2016: comunicarea către BEC a denumirilor şi semnelor electorale ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale;
 • 11 – 26 aprilie 2016: depunerea candidaturilor;
 • 4 mai: rămânerea definitivă a candidaturilor;
 • 6 mai 2016: aducerea la cunoştinţă publică a numărului circumscripţiilor electorale, a delimitării şi numerotării fiecărei secţii de votare, precum şi sediilor acestora;
 • 6 mai – 4 iunie 2016: campania electorală;
 • 26 mai 2016: tipărirea buletinelor de vot;
 • 5 iunie 2016 (în intervalul 07:00 – 21:00): ziua votării;
 • 6 iunie 2016 (ora 21:00): numărarea voturilor, încheierea proceselor-verbale, întocmirea dosarelor cu rezultatele votării;
 • totalizarea voturilor şi asigurarea publicării rezultatelor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Principalele noutăţi legislative privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale sunt:

 • implementarea sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal (SIMPV), respectiv prezenţa în fiecare secţie de votare a unui operator de calculator;
 • desemnarea prin tragere la sorţi computerizată a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora, din rândul membrilor Corpului experţilor electorali;
 • dreptul cetăţenilor Uniunii Europene cu domiciliul în România de a fi aleşi în funcţia de primar, consilier local sau consilier judeţean;
 • alegerea preşedinţilor şi a vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, precum şi a viceprimarilor prin vot indirect, de către consiliile judeţene, respectiv consiliile locale;
 • rambursarea către competitorii electorali a cheltuielilor privind campania electorală de la bugetul de stat, prin intermediul Autorităţii Electorale Permanente.

Autoritatea Electorală Permanentă, 22.03.2016

Spread the love


Scrieti un comentariu