Prisma » Mediu » Comisia Europeană înăspreşte normele pentru autovehicule mai sigure şi mai curate

Comisia Europeană înăspreşte normele pentru autovehicule mai sigure şi mai curate

Comisia Europeană a prezentat propuneri legislative pentru a se asigura că producătorii de autovehicule respectă cu stricteţe cerinţele UE în materie de siguranţă, protecţia mediului şi producţie.

Comisia propune o revizuire majoră a aşa-numitului cadru de omologare „de tip al UE”. În cadrul normelor curente, doar autorităţile naţionale sunt responsabile pentru atestarea faptului că un vehicul îndeplineşte toate cerinţele pentru a putea fi plasat pe piaţă şi pentru supravegherea conformităţii producătorilor cu legislaţia UE. Propunerile prezentate vor conferi un caracter mai independent procedurilor de încercare a vehiculelor şi vor întări supravegherea vehiculelor aflate deja în circulaţie. O mai amplă supraveghere la nivel european va consolida sistemul în ansamblu.

Comisia revizuia deja cadrul omologării „de tip al UE” pentru autovehicule înainte de dezvăluirile făcute de grupul Volkswagen. Între timp, a stabilit că este nevoie de reforme mai ambiţioase pentru a preveni repetarea cazurilor de neconformitate. Propunerea de regulament privind omologarea şi supravegherea pieţei autovehiculelor vine în completarea eforturilor depuse pentru a introduce încercări mai stricte privind emisiile (testarea emisiilor în condiţii reale de trafic).

Actualul sistem de omologare de tip se bazează pe încredere reciprocă: odată ce un autovehicul este certificat într-un stat membru, acesta poate circula liber pe întreg teritoriul UE. Chiar dacă UE stabileşte cadrul juridic, autorităţile naţionale sunt pe deplin responsabile pentru verificarea conformităţii producătorilor de automobile. Proiectul de regulament privind omologarea şi supravegherea pieţei autovehiculelor păstrează principiul recunoaşterii reciproce, care stă la baza pieţei unice a UE, însă urmăreşte să corecteze deficienţele sistemului.

Propunerea de regulament va contribui la atingerea a trei obiective:

  • Consolidarea caracterului independent şi a calităţii procedurilor de încercare care permit introducerea unui autovehicul pe piaţă: Majoritatea statelor membre desemnează servicii tehnice, care sunt plătite direct de către producătorii de automobile, pentru încercarea şi inspecţia conformităţii vehiculului cu cerinţele UE în materie de omologare de tip. Comisia propune modificarea sistemului de remunerare pentru a evita legăturile financiare între serviciile tehnice şi producători, care ar putea conduce la un conflict de interese şi ar putea compromite caracterul independent al procedurii de încercare. Propunerea mai are în vedere şi criterii de performanţă mai stricte pentru aceste servicii tehnice, care ar trebui auditate în mod regulat şi independent în vederea obţinerii şi păstrării desemnării. Autorităţile naţionale competente vor face obiectul unor evaluări inter pares pentru a se asigura că normele relevante sunt implementate şi aplicate în mod riguros pe întreg teritoriul UE.
  • Introducerea unui sistem eficient de supraveghere a pieţei pentru a controla conformitatea vehiculelor aflate deja în circulaţie: Normele actuale privesc în principal controalele ex ante, însă în viitor, statele membre şi Comisia vor efectua controale prin sondaj ale vehiculelor aflate deja pe piaţă. Acest lucru va permite detectarea neconformităţilor într-un stadiu incipient şi va garanta că se iau rapid măsuri corective substanţiale împotriva vehiculelor care au fost depistate ca fiind neconforme şi/sau ca prezentând un risc major pentru siguranţă sau mediu. Toate statele membre ar trebui să fie capabile să ia măsuri de salvgardare împotriva vehiculelor neconforme pe teritoriul lor fără să aştepte ca autoritatea care a eliberat omologarea de tip să ia măsuri. Statele membre vor trebui să analizeze periodic modul de funcţionare al activităţilor lor de supraveghere a pieţei şi să pună rezultatele la dispoziţia publicului larg.
  • Consolidarea sistemului de omologare de tip cu o mai amplă supraveghere la nivel european: Comisia va fi abilitată să suspende, să restricţioneze sau să retragă desemnarea serviciilor tehnice ale căror performanţe sunt insuficiente şi care se dovedesc prea laxiste în ceea ce priveşte aplicarea normelor. În viitor, Comisia va fi în măsură să efectueze încercările de verificare ex-post (prin intermediul Centrului său comun de cercetare) şi, dacă este necesar, va iniţia retrageri de pe piaţă. Permiţând Comisiei să impună sancţiuni financiare, propunerea va descuraja producătorii şi serviciile tehnice să permită introducerea vehiculelor neconforme pe piaţă. De asemenea, Comisia va prezida un forum care va elabora strategii comune de verificare a conformităţii împreună cu statele membre şi va organiza audituri comune ale serviciilor tehnice, precum şi evaluări inter pares ale autorităţilor de omologare de tip.

Propunerea Comisiei menţine interdicţia în vigoare privind dispozitivele de invalidare, pe care autorităţile naţionale au obligaţia permanentă să o controleze şi să o pună în aplicare, însă merge puţin mai departe în această direcţie. În temeiul proiectului de regulament, producătorul va trebui să ofere accesul la protocoalele sistemelor informatice ale vehiculului. Această măsură completează pachetul privind emisiile în condiţii reale de trafic, ceea ce va face foarte dificilă eludarea cerinţelor privind emisiile şi include o obligaţie pentru producători de a-şi face publică strategia privind reducerea emisiilor, aşa cum se întâmplă în SUA.

Etapele următoare

Proiectul de regulament va fi acum transmis Parlamentului European şi Consiliului pentru adoptare. Odată adoptat, acesta va fi direct aplicabil. Regulamentul va abroga şi va înlocui Directiva 2007/46/CE („directiva-cadru”).

IP/16/167, 27.01.2017

Spread the love


Scrieti un comentariu