Prisma » Mediu » Înăsprire a normelor pentru autoturisme mai sigure şi mai puţin poluante

Înăsprire a normelor pentru autoturisme mai sigure şi mai puţin poluante

Parlamentul European, Consiliul şi Comisia au ajuns la un acord politic pentru a spori în mod semnificativ nivelul de calitate şi independenţa procedurilor de omologare de tip şi de încercare a autovehiculelor, pentru a intensifica controalele autovehiculelor care sunt deja pe piaţa UE şi pentru a consolida sistemul global printr-o supraveghere mai strictă la nivel european.

Colegiuitorii UE au ajuns la un acord privind propunerea Comisiei din ianuarie 2016 de revizuire completă a cadrului UE pentru „omologarea de tip”, şi anume a normelor care certifică faptul că un autovehicul îndeplineşte toate cerinţele pentru a fi introdus pe piaţă şi a normelor privind verificarea riguroasă a respectării continue de către producători a legislaţiei UE.

Principalele elemente ale noilor norme sunt:

1. Sporirea nivelului de calitate şi a independenţei procedurilor de omologare de tip şi de încercare a autovehiculelor înainte de introducerea lor pe piaţă:

  • Serviciile tehnice vor fi auditate în mod regulat şi independent, pe baza unor criterii de performanţă stricte, pentru a-şi obţine şi menţine desemnarea de către statul membru cu privire la încercarea şi controlul noilor modele de automobile. Comisia şi alte state membre vor putea să conteste o desemnare atunci când descoperă neconformităţi.
  • Autorităţile naţionale de omologare de tip vor face obiectul auditurilor Comisiei pentru a se asigura aplicarea şi respectarea în mod riguros a normelor relevante pe întreg teritoriul UE.
  • Propunerea Comisiei de modificare a sistemului de remunerare pentru ca serviciile tehnice să nu fie plătite direct de către producător nu a fost menţinută.

2. Sporirea numărului de controale ale autovehiculelor care sunt deja pe piaţa UE:

  • În timp ce actualele norme de omologare de tip vizează în principal controalele ex ante ale prototipurilor luate din linia de producţie, în viitor, statele membre vor trebui să efectueze în mod regulat controale prin sondaj asupra autovehiculelor aflate deja pe piaţă şi să pună rezultatele la dispoziţia publicului.
  • Toate statele membre vor fi capabile de acum încolo să ia imediat măsuri de siguranţă împotriva vehiculelor neconforme de pe teritoriul lor fără să aştepte ca autoritatea care a eliberat omologarea de tip să ia măsuri, cum se întâmplă în prezent.

3. Supraveghere europeană:

  • În viitor, Comisia va efectua controale pe piaţă independent de statele membre şi va avea posibilitatea de a lansa retrageri de pe piaţă la nivelul UE. Comisia va avea competenţa de a contesta desemnarea serviciilor tehnice şi de a impune sancţiuni administrative pentru producători sau serviciile tehnice de până la 30.000 EUR per autovehicul neconform.
  • Comisia va conduce un nou forum privind aplicarea legislaţiei cu scopul de a asigura o interpretare mai uniformă a legislaţiei relevante a UE, o transparenţă totală în legătură cu cazurile de neconformitate, precum şi o supraveghere mai eficace şi mai coordonată a pieţei de către statele membre.

Noul regulament menţine interdicţia actuală privind dispozitivele de manipulare pe care autorităţile naţionale au obligaţia permanentă de a o supraveghea şi de a-i asigura aplicarea, dar face un pas înainte. În viitor, producătorii de autovehicule vor avea obligaţia să ofere acces la protocoalele de software ale autovehiculului. Această măsură este strâns legată de pachetul privind emisiile în condiţii reale de trafic, ceea ce va face foarte dificilă eludarea cerinţelor privind emisiile, şi include o obligaţie pentru producători de a-şi face publică strategia privind reducerea emisiilor, aşa cum se întâmplă în SUA.

Regulamentul privind omologarea de tip completează un număr de alte iniţiative importante ale Comisiei pentru o mobilitate curată, inclusiv noile încercări îmbunătăţite privind emisiile autovehiculelor care au devenit obligatorii la 1 septembrie 2017 şi propunerile de noi obiective pentru emisiile de CO2 cu scopul de a contribui la accelerarea trecerii la vehicule cu emisii scăzute şi cu emisii zero.

Etapele următoare

Acordul politic preliminar la care au ajuns Parlamentul European, Consiliul şi Comisia prin negocieri tripartite este, în prezent, supus aprobării oficiale a Parlamentului European şi a Consiliului. Regulamentul va fi apoi direct aplicabil în toate statele membre şi va deveni obligatoriu la 1 septembrie 2020.

IP/17/5131, 07.12.2017

Spread the love


Scrieti un comentariu