Prisma » Mediu » Undă verde pentru noi norme europene privind agricultura ecologică

Undă verde pentru noi norme europene privind agricultura ecologică

La 28 iunie 2017, preşedinţia malteză şi Parlamentul European au ajuns la un acord preliminar cu privire la o revizuire generală a normelor UE existente privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice.

Regulamentul convenit stabileşte norme mai moderne şi uniforme la nivelul UE cu scopul de a încuraja dezvoltarea durabilă a producţiei ecologice în UE. Noile norme vizează, de asemenea, asigurarea unei concurenţe echitabile pentru agricultori şi operatori, prevenirea fraudei şi a practicilor neloiale şi îmbunătăţirea încrederii consumatorilor în produsele ecologice.

Mult-aşteptatul acord survine după trei ani de negocieri intense şi va trebui să fie aprobat formal de către Consiliu şi Parlament.

Suprafaţa terenurilor agricole ecologice a crescut de peste două ori în ultimul deceniu şi, în fiecare an, 500 000 de hectare de teren se convertesc la producţia ecologică. Cu toate acestea, cadrul legislativ nu a ţinut pasul cu această extindere a pieţei şi include încă practici diferite şi derogări.

Noile norme:

  • vor face viaţa mai uşoară pentru cei care practică agricultura ecologică prin îmbunătăţirea clarităţii juridice şi prin posibilitatea de a se continua armonizarea şi simplificarea normelor de producţie. O serie de excepţii şi derogări vor fi eliminate treptat, sub rezerva unor rapoarte relevante ale Comisiei.
  • vor spori încrederea consumatorilor prin consolidarea sistemului de control. S-au clarificat măsurile preventive şi de precauţie şi au fost consolidate (de exemplu rolurile şi responsabilităţile diferitelor organisme de control). Noul regulament introduce controale asupra comercianţilor cu amănuntul şi o abordare a controalelor bazată pe riscuri, reducând astfel sarcina administrativă pentru operatori în general şi pentru IMM-uri în special. Controalele specifice pentru agricultura ecologică vor fi completate cu normele recent introduse privind controalele oficiale de-a lungul lanţului agroalimentar.
  • vor face mai echitabilă concurenţa între produsele din UE şi importuri. „Sistemul de conformitate” va deveni regula în ceea ce priveşte recunoaşterea organismelor de control private din ţările terţe. Aceasta înseamnă că organismele respective vor trebui să se conformeze normelor de producţie şi control ale UE atunci când decid dacă un produs care urmează să fie exportat pe piaţa UE este ecologic sau nu. În plus, dezvoltarea unor noi acorduri comerciale cu ţările terţe va permite operatorilor UE să găsească noi oportunităţi de piaţă în afara Europei.
  • vor extinde domeniul de aplicare al normelor ecologice la o listă mai extinsă de produse (de exemplu sare, plută, ceară de albine, maté, frunze de viţă, miezuri de palmier) şi la noi norme de producţie (de exemplu cervide, iepuri şi păsări de curte).
  • vor sprijini micii fermieri prin introducerea unui nou sistem de certificare în grup. Acesta va facilita trecerea micilor fermieri la agricultura ecologică prin reducerea costurilor aferente inspecţiilor şi certificării, precum şi a sarcinii administrative aferente.
  • vor asigura o abordare mai uniformă privind pesticidele. Noul regulament armonizează măsurile de precauţie, consolidând astfel securitatea juridică. În acelaşi timp, el creează flexibilitate în ceea ce priveşte măsurile care trebuie luate în prezenţa unor substanţe neautorizate pentru a ţine seama de situaţiile diferite din diferitele state membre. Aceasta înseamnă că acele ţări care au deja norme naţionale de stabilire a pragurilor pentru substanţe neautorizate vor fi în măsură să le păstreze. La patru ani de la intrarea în vigoare a noilor norme, Comisia va prezenta un raport de evaluare a normelor şi practicilor naţionale în domeniu şi ar putea, de asemenea, să prezinte o propunere legislativă de armonizare în continuare a normelor referitoare la praguri pentru substanţe neautorizate.
  • vor elimina treptat derogările pentru producţie în loturi demarcate în sere. Agricultorii care utilizează loturi demarcate în sere până la 28 iunie 2017 în Danemarca, Suedia şi Finlanda vor putea să păstreze această practică timp de 10 ani. Între timp, Comisia va evalua compatibilitatea acestei practici cu principiile producţiei ecologice şi, ţinând cont de rezultatele acestei analize, Comisia poate prezenta o propunere legislativă.

Etapele următoare

Acordul nu a fost încă aprobat de Comitetul special pentru agricultură al Consiliului (CSA). După o temeinică revizuire juridică şi tehnică a textului şi aprobarea formală de către Consiliu, noul act legislativ va fi transmis Parlamentului European pentru un vot în primă lectură şi Consiliului pentru adoptarea finală.

Noul regulament se va aplica de la 1 iulie 2020.

Consiliul UE, 28.06.2017

Spread the love


Scrieti un comentariu