Prisma » Social » Accesul persoanelor adoptate la informaţiile referitoare la propriul trecut

Accesul persoanelor adoptate la informaţiile referitoare la propriul trecut

Executivul a aprobat metodologia privind solu-ţionarea cererilor persoanelor adoptate de a avea acces la informaţiile referitoare la propriul trecut.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA) sprijină persoana adoptată să-şi cunoască originile şi propriul trecut şi furnizează părinţilor fireşti şi rudelor biologice ale acesteia informaţii vizând persoana adoptată, se prevede într-un act normativ adoptat de Executiv în şedinţa din 30 iunie.

Este vorba despre o hotărâre de guvern pentru aprobarea metodologiei privind contactarea părinţilor fireşti sau a rudelor biologice, accesul adoptatului la informaţii vizând originile sale şi propriul trecut, precum şi accesul părinţilor fireşti sau al rudelor biologice ale persoanelor adoptate la informaţii referitoare la persoana adoptată.

Actul normativ stabileşte modalităţile concrete de exercitare a dreptului persoanei adoptate de a-şi cunoaşte originile şi propriul trecut, respectiv indicarea modului în care se concretizează sprijinul acordat acestora.

Este vorba, de exemplu, despre obţinerea de informaţii care atestă realizarea adopţiei, informaţii privind identitatea părinţilor fireşti, locul naşterii, numele şi prenumele anterioare adopţiei, istoricul personal, respectiv social, familial, medical şi traseul instituţional.

De asemenea, persoana adoptată beneficiază de sprijin pentru căutarea părinţilor fireşti sau a rudelor biologice, facilitarea contactării părinţilor fireşti sau a rudelor biologice, organizarea şi pregătirea întâlnirii cu părinţii fireşti sau rudele biologice.

Părinţii fireşti, precum şi rudele biologice ale unui copil care se află în procedură de adopţie, ori pentru care s-a finalizat o procedură de adopţie şi care îşi exprimă disponibilitatea de a fi căutaţi în scopul facilitării punerii în legătură cu adoptatul la solicitarea acestuia pot notifica acest aspect direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului în a cărei rază administrativ teritorială domiciliază. Notificarea se realizează în scris, se păstrează la dosarul adoptatului şi se transmite în copie la ANPDCA.

Informaţiile care atestă adopţia pot fi furnizate de către ANPDCA numai persoanelor care au dobândit capacitate deplină de exerciţiu.

ANPDCA solicită informaţii şi documente necesare soluţionării cererilor formulate de către persoana adoptată sau părinţii fireşti şi rudele biologice, de la orice persoană juridică publică sau privată, acestea având obligaţia de a le pune la dispoziţie în termen de 30 de zile de la data înregistrării solicitării.

Totodată, actul normativ reglementează expres şi faptul că adoptatul sau, după caz, adoptatorul/familia adoptatoare pot refuza atât transmiterea de informaţii, cât şi punerea în legătură cu părinţii fireşti sau rudele biologice şi pot reveni oricând asupra acestui refuz.

Informaţii suplimentare:

Potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, persoana adoptată poate solicita şi obţine informaţii referitoare la confirmarea adopţiei, locul naşterii, traseul instituţional şi istoricul personal. Identitatea părinţilor fireşti sau a rudelor biologice este dezvăluită adoptatului după dobândirea de către acesta a capacităţii depline de exerciţiu în baza unei sentinţe judecătoreşti de autorizare a accesului la informaţiile vizând identitatea părinţilor fireşti şi a rudelor biologice. În cazul în care adoptatul este minor, dezvăluirea acestor informaţii se poate face numai pentru motive medicale.

Spread the love


Scrieti un comentariu