Prisma » Mediu » Cultivarea organismelor modificate genetic în UE

Cultivarea organismelor modificate genetic în UE

Regulile UE privind cultivarea organismelor modificate genetic sunt printre cele mai stricte. Culturile OMG sunt aprobate numai după o evaluare in detaliu a riscurilor. Cu toate acestea, ca urmare a cererii unor state membre de a avea mai multe posibilităţi pentru restricţionarea culturilor OMG pe propriile teritorii, Comisia Europeană a propus modificări la regulile UE. Pe 3 septembrie, deputaţii europeni de la comisia pentru mediu au discutat poziţia Consiliului.

Sunt permise culturile OMG în UE?

Da, dar numai după ce au fost autorizate la nivel UE, în urma unei evaluări stricte a riscurilor. Evaluarea este realizată de Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară. După autorizare, ţările UE pot interzice individual cultivarea unui produs OMG pe teritoriul lor. Sunt nevoite să justifice această decizie, arătând că planta poate dăuna oamenilor şi mediului.

În momentul de faţă se cultivă OMG-uri în UE? Au fost interzise de vreun stat membru?

Numai o cultură OMG este permisă în UE: porumbul MON 810 de la Monsanto – rezistent la insecte. Unele ţări (Austria, Bulgaria, Grecia, Germania, Ungaria, Italia, Luxemburg şi Polonia) au adoptat o clauză de salvgardare pentru a interzice această cultură pe teritoriile lor.

De ce doreşte UE să schimbe sistemul actual pentru autorizarea produselor GMO?

Unele state membre au cerut mai multă libertate şi flexibilitate în a restricţiona şi interzice cultivarea OMG-urilor pe teritoriile lor. Comisia a propus modificări la regulile actuale. Acestea sunt în momentul de faţă dezbătute la Consiliu şi Parlament.

Când vor intra în vigoare noile reguli?

În 2011, deputaţii europeni au adoptat o opinie pozitivă în prima lectură cu modificări. După mai mulţi ani, pe 12 iunie 2014, Consiliul a ajuns la un acord politic ce va permite co-legislatorilor să continue discuţiile în a doua lectură, pentru a se ajunge la un text comun. Se estimează că propunerea va fi adoptată în 2015.

PE-REF.: 20140902STO57801

Spread the love


Scrieti un comentariu