Prisma » Social » Comisia sprijină statele membre în lupta împotriva căsătoriilor de convenienţă

Comisia sprijină statele membre în lupta împotriva căsătoriilor de convenienţă

Comisia Europeană a publicat un ghid pentru a ajuta statele membre ale UE să ia măsuri împotriva căsătoriilor de convenienţă între cetăţeni UE şi resortisanţi ai ţărilor terţe, în contextul legislaţiei UE privind libera circulaţie. Comisia a redactat acest ghid în strânsă colaborare cu statele membre, după ce unele state membre i-au solicitat sprijinul pentru a face faţă acestui fenomen. Ghidul îşi propune să ofere sprijin autorităţilor naţionale pentru combaterea eficace a căsătoriilor de convenienţă, garantând, în acelaşi timp, dreptul la liberă circulaţie al cetăţenilor UE. Noile orientări publicate vor contribui, de asemenea, la asigurarea faptului că autorităţile naţionale abordează acest fenomen – a cărui amploare variază considerabil de la un stat membru la altul, – pe baza aceloraşi elemente de fapt şi de drept pe întreg teritoriul Uniunii.

Ghidul Comisiei abordează următoarele elemente:

  • orientări operaţionale privind desfăşurarea anchetelor referitoare la presupusele căsătorii de convenienţă;
  • tehnici de anchetă eficace elaborate de autorităţile naţionale şi informaţii privind modul în care Europol, Eurojust şi Comisia Europeană pot oferi asistenţă autorităţilor naţionale;
  • consiliere privind aplicarea unui mecanism de protecţie dublă („double-lock”) pentru a reduce la minimum pericolul de eroare în ceea ce priveşte aprecierea unei căsătorii ca fiind reală sau de convenienţă;
  • o prezentare generală a normelor pe care autorităţile naţionale trebuie să le ia în considerare atunci când acţionează pentru a preveni sau pentru a combate abuzurile şi detalii cu privire la ceea ce înseamnă în practică aceste norme.

Context

Având în vedere faptul că peste 14 milioane de cetăţeni ai UE sunt rezidenţi într-un alt stat membru decât cel de origine, libera circulaţie – altfel spus posibilitatea de a trăi, a munci sau a studia oriunde în Uniunea Europeană – este dreptul UE cel mai preţuit de europeni. Lucrătorii din UE beneficiază de acest drept încă de la crearea Uniunii Europene, principiul fiind consacrat în primul tratat european, semnat la Roma, în 1957.

În 2012, Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne a convenit asupra necesităţii redactării unui ghid pentru combaterea căsătoriilor de convenienţă între cetăţeni UE şi resortisanţi ai unor ţări terţe, în contextul legislaţiei UE privind libera circulaţie, în încercarea de a combate imigraţia neregulamentară. La 25 noiembrie 2013, Comisia a definit cinci acţiuni pentru a contribui la punerea în aplicare a normelor UE în materie de liberă circulaţie în statele membre ale UE. Una dintre acţiunile concrete menite să ofere sprijin autorităţilor naţionale a fost elaborarea, împreună cu statele membre, a unui ghid privind soluţionarea problemei căsătoriilor de convenienţă.

Normele UE în materie de liberă circulaţie prevăd o serie de garanţii care permit statelor membre să prevină abuzurile.

Comisia Europeană – IP/14/1049 26/09/2014

Spread the love


Scrieti un comentariu