Prisma » Mediu » Reutilizarea apei în Europa – tu ce părere ai?

Reutilizarea apei în Europa – tu ce părere ai?

Reutilizarea apei nu este o practică răspândită pe scară largă în Europa. Majoritatea apei reziduale provenite de la staţiilor de tratare a apelor urbane este pur şi simplu vărsată înapoi în râuri şi lacuri. Însă creşterea gradului de reutilizare a apelor ne-ar permite să rezolvăm, de exemplu, problema penuriei de apă şi a secetei, reducând totodată riscul de contaminare cu ape reziduale şi costurile aferente tratării acestor ape. Reutilizarea apei are, de asemenea, un impact mai redus asupra mediului decât obţinerea acesteia din alte surse, cum ar fi transferurile interregionale de apă sau desalinizarea.

În pofida acestor avantaje şi a potenţialului considerabil de dezvoltare în viitor, există mai multe motive pentru care nivelul de reutilizare este atât de scăzut, printre care:

  • lipsa unor standarde comune la nivelul UE în materie de mediu/sănătate pentru reutilizarea apei;
  • obstacole potenţiale în calea liberei circulaţii a produselor agricole irigate cu apă reutilizată;
  • o tarifare a apei şi modele de afaceri inadecvate;
  • un nivel de informare scăzut în rândul părţilor interesate cu privire la beneficiile reutilizării apei;
  • lipsa acceptării acestei practici în rândul publicului;
  • bariere tehnice şi incertitudini ştiinţifice.

Comisia Europeană lansează o consultare publică cu privire la o serie de eventuale măsuri ale UE care ar încuraja reutilizarea apelor reziduale epurate. Dorim să ştim ce cred cetăţenii, părţile interesate, întreprinderile, ONG-urile şi autorităţile publice despre potenţialul reutilizării apei şi despre obstacolele care împiedică o astfel de reutilizare, precum şi ce tipuri de măsuri de reglementare şi de altă natură, adoptate la nivelul UE, ar putea răspunde în mod eficace acestor preocupări şi ar putea spori gradul de reutilizare a apei în condiţii de siguranţă în UE.

Următorii paşi

Consultarea este deschisă până la 7 noiembrie 2014. Rezultatele acesteia vor sta la baza unei evaluări a impactului care va acoperi toate aspectele-cheie ale reutilizării apei, avându-se în vedere întrebuinţările sale în agricultură, în mediul urban, în cel industrial şi în scop recreativ. În 2015, Comisia intenţionează să prezinte o propunere oficială în materie, bazată pe dovezile cuprinse în evaluarea impactului.

Context

Schimbările climatice globale exercită o presiune tot mai mare asupra resurselor de apă dulce ale Europei. Deşi această situaţie este problematică în special în regiunile aride, cu precipitaţii reduse şi o densitate ridicată a populaţiei, şi zonele temperate, în care se practică activităţi agricole, turistice şi industriale intensive sunt susceptibile să fie afectate. Acest lucru duce la creşterea concurenţei pentru resursele de apă între diversele sectoare consumatoare de apă, ceea ce sporeşte îngrijorarea cu privire la existenţa unor resurse suficiente de apă de înaltă calitate rezervate pentru apa potabilă.

Reutilizarea într-o măsură cât mai mare posibil a apei este un obiectiv specific al Planului de salvgardare a resurselor de apă ale Europei, care menţionează posibilitatea adoptării unui regulament care să stabilească standarde comune în ceea ce priveşte reutilizarea apei. Reutilizarea apei se înscrie, de asemenea, printre domeniile prioritare majore ale planului strategic de implementare a parteneriatului european pentru inovare în domeniul apei.

Comisia Europeană – IP/14/904, 05/08/2014

Spread the love


Scrieti un comentariu