Prisma » Social » Plata unor drepturi salariale pentru personalul din învăţământ

Plata unor drepturi salariale pentru personalul din învăţământ

Guvernul a aprobat alocarea sumei de 254,7 milioane lei pentru finanţarea unor cheltuieli ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat finanţate de la bugetele locale, precum şi ale unităţilor de învăţământ special finanţate din bugetele proprii ale judeţelor.

Astfel, pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, se repartizează pe judeţe suma totală de 248,135 milioane lei. Banii vor fi utilizaţi astfel:

  • 197,613 milioane lei pentru pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale în bani stabilite prin lege şi pentru plata contribuţiilor aferente acestora,
  • 50,522 milioane lei pentru plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat.

De asemenea, pentru unităţile de învăţământ special şi din centrele judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, se repartizează judeţelor suma totală de 6,577 milioane lei din care:

  • 5,083 milioane lei pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale în bani stabilite prin lege şi pentru plata contribuţiilor aferente acestora
  • 1,494 milioane lei pentru plata plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special şi din centrele judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională.

Banii se alocă din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, respectiv a comunelor, oraşelor şi municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti.

Spread the love


Scrieti un comentariu