Prisma » Educaţie » Recunoaşterea competenţelor dobândite în afara cadrului şcolar şi universitar

Recunoaşterea competenţelor dobândite în afara cadrului şcolar şi universitar

În cadrul strategiei sale pentru crearea de locuri de muncă şi creştere economică, Comisia Europeană a lansat o iniţiativă pentru a impulsiona recunoaşterea aptitudinilor şi competenţelor dobândite în afara cadrului şcolar şi universitar. Propunerea Comisiei are drept scop sporirea posibilităţilor de angajare în special pentru tinerii şomeri şi persoanele cu puţine calificări formale, cum ar fi lucrătorii în vârstă şi cei slab calificaţi. Propunerea urmăreşte, de asemenea, îmbunătăţirea accesului la învăţământul superior, în special al studenţilor adulţi.

Prin recomandarea sa, Comisia îndeamnă statele membre să stabilească sisteme naţionale pentru validarea învăţării non-formale şi informale până în 2015. Acest lucru ar permite cetăţenilor să obţină o calificare integrală sau parţială pe baza aptitudinilor şi competenţelor dobândite în afara educaţiei formale. Numai Finlanda, Franţa, Luxemburg şi Ţările de Jos dispun în prezent de sisteme cuprinzătoare pentru validarea învăţării non-formale şi informale.

Propunerea Comisiei a fost elaborată în contextul iniţiativelor Strategiei Europa 2020 „O agendă pentru noi competenţe şi locuri de muncă” şi „Tineretul în mişcare”. Aceasta completează Cadrul european al calificărilor care promovează validarea educaţiei formale.

Propunerea Comisiei pentru noul program Erasmus pentru toţi 2014-2020 prevede finanţare pentru toate sectoarele educaţionale, inclusiv şcoli, învăţământul pentru adulţi, învăţământul superior, educaţia şi formarea profesionale, precum şi învăţarea non-formală şi informală.

Etapele următoare

Propunerea Comisiei va fi discutată de Consiliu şi urmează a fi adoptată de miniştrii educaţiei şi tineretului la 23/24 noiembrie.

Context

„Învăţarea non-formală” are loc într-un mediu formal de educaţie şi nu determină, în general, obţinerea unei calificări sau diplome. De obicei, implică cursuri, ateliere, conferinţe sau seminarii. „Învăţarea informală” se desfăşoară într-o varietate de locuri precum la domiciliu, la locul de muncă, într-o asociaţie şi prin interacţiunea zilnică între oameni; aceasta include învăţarea limbilor străine, a normelor culturale şi a manierelor.

Patru state membre dispun în prezent de sisteme cuprinzătoare pentru validarea învăţării non-formale şi informale:

În Franţa, toate calificările, cu excepţia profesiilor reglementate precum cele de medic, dentist, veterinar şi arhitect, pot fi obţinute prin validarea învăţării non-formale şi informale. Persoanele prezintă detalii cu privire la experienţele lor de învăţare şi aptitudinile/competenţele dobândite. Un juriu format din experţi numiţi de către ministerul de resort poate acorda o calificare totală sau parţială. Un sistem similar există în Luxemburg.

În Ţările de Jos, oamenii pot să prezinte o descriere a experienţei lor unui furnizor recunoscut de „certificate de experienţă” în scopul solicitării de locuri de muncă sau a recunoaşterii formale de către o comisie de examinare. În Finlanda, legislaţia în materie de educaţie permite validarea experienţei în mai multe domenii şi la mai multe niveluri de educaţie.

Comisia Europeană, 5 septembrie 2012

Spread the love


Scrieti un comentariu