Prisma » Sănătate » Raport privind vaccinarea antirabică

Raport privind vaccinarea antirabică

la câini, pisici şi vulpi, respectiv obligaţiile proprietarilor de animale, primăriilor şi proprietarilor sau administratorilor fondurilor de vânătoare

Începând cu luna octombrie 2017 a fost demarată campania de vaccinare antirabică a câinilor din gospodăriile populaţiei la nivel naţional, care presupune nu doar imunizarea câinilor, ci şi identificarea şi înregistrarea lor ca parte a strategiei de gestionare a întregii populaţii canine din România. În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 35 din 30 martie 2016, “acţiunea de vaccinare antirabică este obligatorie la toate carnasierele domestice, identificate prin microcipare sau prin alte mijloace în conformitate cu legislaţia în vigoare“

Vaccinarea profilactică antirabică a câinilor, pisicilor, dihorilor domestici, câinilor de stână, animalelor din adăposturi speciale, precum şi a animalelor sălbatice din grădini zoologice, circuri şi alte spaţii în care acestea sunt adăpostite, este obligaţia proprietarilor şi a deţinătorilor de animale, persoane fizice sau juridice, cu respectarea legislaţiei sanitare veterinare în vigoare.

Vaccinarea antirabică a câinilor şi pisicilor în vârsta de peste 3 luni se realizează în campanie, o dată pe an, în perioada octombrie-februarie, dar nu mai târziu de un an de la ultima vaccinare, urmată de vaccinări de completare la animalele care nu au putut fi vaccinate în timpul campaniei.

Scopul este realizarea eficientă a programului de control, supraveghere şi monitorizare a rabiei pentru apărarea sănătăţii publice şi a sănătăţii animale, scăderea răspândirii rabiei în populaţiile de animale domestice şi sălbatice care va duce treptat la eradicarea rabiei în România.

La nivelul judeţului Caraş-Severin au fost vaccinaţi un număr de 19.825 dintr-un total de 22.381 microcipaţi şi un număr de 7367 de pisici din totalul de 8478 pisici,iar campania continuă.

Câinii se identifică exclusiv prin implantarea unui microcip în termen de maximum 90 de zile de la fătare, dar în orice caz înainte de vânzarea, donarea cu titlu gratuit sau scoaterea în spaţii publice a acestora, de către medici veterinari din unităţile medicale veterinare de asistenţă înregistrate în Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică, deţinut de către CMV, precum şi din universităţile care deţin clinici veterinare universitare, înregistraţi ca identificatori şi operatori ai RECS.

În conformitate cu prevederile Ordinului ANSVSA, nr. 1 din 7 ianuarie 2014, art. 7, obligaţiile proprietarilor sunt următoarele:

(1) Proprietarii câinilor au obligaţia să identifice şi să înregistreze animalele în RECS în termen de 90 de zile de la fătare sau înainte de vânzarea, donarea cu titlu gratuit sau scoaterea în spaţii publice a acestora.

(2) Proprietarii de câini cu vârsta mai mare de 90 de zile la data intrării în vigoare a prezentelor norme au obligaţia de a identifica şi înregistra animalele în RECS până la 1 ianuarie 2015 sau înainte de vânzarea, donarea, vaccinarea contra rabiei sau scoaterea în spaţii publice a acestora.

(3) În vederea înregistrării câinilor, proprietarii au obligaţia de a solicita identificatorului şi operatorului RECS identificarea electronică cu microcip aprobat conform prezentelor norme, efectuarea acţiunilor sanitar-veterinare obligatorii conform prevederilor legale, înregistrarea în RECS, eliberarea carnetului de sănătate şi a paşaportului, după caz.

(4) Pentru îndeplinirea cerinţelor prevăzute la alin. (3), proprietarii câinilor au obligaţia să prezinte medicilor veterinari documentele şi informaţiile de identificare necesare.

(5) În cazul deplasării câinilor în spaţiile publice pe teritoriul României, proprietarii acestora au obligaţia de a deţine asupra lor carnetul de sănătate al animalelor, care atestă efectuarea acţiunilor sanitar-veterinare, precum şi identificarea şi înregistrarea în RECS.

(6) În cazul deplasărilor în străinătate, suplimentar faţă de elementele descrise la alin. (5), proprietarii sunt obligaţi să deţină asupra lor şi paşaportul animalului.

(7) Proprietarii de câini au obligaţia de a notifica medicului veterinar de liberă practică utilizator al RECS, în termen de 7 zile, evenimentele referitoare la animal: vânzare, cumpărare, pierdere, dispariţie, furt, donaţie, moartea.

(8) În cazul morţii animalului, proprietarii au obligaţia de a solicita medicilor veterinari de liberă practică, organizaţi în condiţiile legi, utilizatori ai RECS, scoaterea din evidenţă şi consemnarea morţii în carnetul de sănătate.

(9) În cazul vânzării sau donării câinelui, atât vechiul, cât şi noul deţinător al câinelui au obligaţia să solicite utilizatorilor RECS să înregistreze în acest registru schimbarea datelor proprietarului şi noua adresă.

(10) Proprietarii câinilor au obligaţia să achite contravaloarea costurilor legate de identificarea şi înregistrarea în RECS, a serviciilor prestate de către unităţile medicale veterinare de asistenţă sau de clinicile veterinare universitare.

(11) La găsirea unui câine pierdut, persoanele care l-au găsit au obligaţia de a anunţa, după caz şi/sau proximitate, cea mai apropiată secţie de poliţie sau serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân înfiinţat la nivelul unităţii administrativ-teritoriale pe a cărei rază teritorială a fost găsit câinele, în vederea depistării şi anunţării proprietarului.

Câinii neidentificaţi de pe teritoriul unei localitati pot fi considerati ca şi caini fara stapan şi gestionarea lor trebuie sa o realizeze consiliile locale.

Conform ordonantei de urgenta nr. 155 din 21 noiembrie 2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fără stăpân, cu modificarile ulterioare, Consiliile locale ale unităţilor administrativ-teritoriale au obligaţia de a infiinta,în functie de necesitati, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenta, servicii specalizate pentru gestionarea cainilor fără stăpân.

Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân înfiinţate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale vor gestiona baza de date organizată la nivelul acestora.

Consiliile locale ale unităţilor administrativ-teritoriale au obligaţia de a amenaja şi de a suplimenta din fonduri proprii, în funcţie de necesitaţi, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 1, adaposturi pentru cainii fără stăpân.

DSVSA Caraş-Severin, Compartimentul Poliţia Animalelor a instiinţat în fiecare an prin e-mail toate Consiliile Locale cu privire la obligaţiile ce le revin conform ordonantei de urgenta nr. 155 din 21 noiembrie 2001 cu modificarile şi completarile ulterioare.

Pana în prezent doar Consiliile Locale al oraselor Resita,Bocsa şi Oravita detin un adapost unde sunt adunati cainii fara stapan, iar Consiliul Local Băile Herculane are contract cu Asociaţia Pro Pet din loc. Mehadia.

În ceea ce priveste Programul strategic privind supravegherea, controlul şi eradicarea turbării la vulpe în România acesta se desfăşoară pe întreg teritoriu al României pe o perioadă de 10 ani şi se aplică la întregul efectiv de vulpi.

Obiectivele programului sunt următoarele:

  • supravegherea rabiei în populaţia de animale sălbatice din România.
  • controlul rabiei în populaţia de vulpi din România.
  • monitorizarea vaccinării orale în populaţia de vulpi din România.
  • eficienţa vaccinării.

Vaccinarea orală a vulpilor se va desfaşura în doua campanii, de primăvară şi de toamnă, cu ajutorul avioanelor pe suprafeţe întinse sau în zonele greu accesibile, iar în jurul localităţilor manual prin gestionarii fondurilor de vânătoare, cu asistenţă din partea medicilor veterinari oficiali.

În campania de vaccinare a anului 2017, distribuţia aeriană cu momeli vaccinale contra vulpilor s-a desfăşurat de pe aerodromul din Caransebeş, Menţionăm că de pe raza judeţului sau distribuit momeli antirabice şi în judeţele Arad, Hunedoara, Timis, Gorj, Mehedinti, Valcea, Arges, Olt şi Dambovita. Pentru vaccinarea manuală, momelile au fost distribuite Asociaţiei Judeţene a Vănătorilor şi Pescarilor, Direcţiei Silvice, şi Fondu-rilor de Vănătoare Private, care împreuna cu medicii veterinari zonali le-au distribuit în vizuinile din jurul localităţilor, lacurilor, drumurilor publice şi în zonele unde nu s-a putut efectua vaccinarea aeriana.

După minim 45 de zile de la efectuarea vaccinării cu momeli antirabice la vulpi începe acţiunea de vânătoare în scopul prelevării de probe pentru testarea eficienţei vaccinării, acţiune care va fi organizata de gestionarii fondurilor de vânătoare cu notificarea DSVSA Caras-Severin.

Pentru campania de împuşcare 2017 judeţul Caras-Severin a avut un plan de 330 vulpi din care a fost realizat doar 312 vulpi.

Director executiv, Dr. Nicolaie Crista

Spread the love


Scrieti un comentariu