Arhiva pentru categoria ‘Sănătate’:

Contractul-cadru pe anul 2018 a fost aprobat de Guvern

Contractul-cadru pe anul 2018 a fost aprobat prin Hotărâre de Guvern în cadrul şedinţei executivului din 21 martie şi urmează să intre în vigoare pe data de 1 aprilie a.c., după publicarea în Monitorul Oficial.

Faţă de Contractul-cadru pe anul 2017 (a cărui aplicabilitate a fost prelungită şi pentru trimestrul I al anului 2018), noul act normativ cuprinde o serie de prevederi care vizează creşterea accesului persoanelor asigurate la medicamente şi servicii medicale, debirocratizarea şi transparentizarea activităţii furnizorilor de servicii medicale, dar şi disciplina contractuală a acestora.

Continuare…

Măsuri în domeniul sănătăţii

Guvernul a modificat şi completat Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii în sensul punerii sale în concordanţă cu prevederile Codului fiscal şi pentru crearea cadrului legal suplimentării Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS), în vederea asigurării accesului pacienţilor la serviciile de sănătate.

Continuare…

Bilete de tratament balnear pentru anul 2016

Guvernul a stabilit, prin Hotărâre de Guvern, atât numărul biletelor de tratament balnear acordate prin unităţile de tratament balnear care aparţin Casei Naţionale de Pensii Publice, pentru anul 2016, cât şi faptul că, pe lângă acestea, se vor contracta locuri la tratament balnear şi cu alţi operatori economici interesaţi. De asemenea, actul normativ reglementează modul de acordare, distribuire şi decontare a acestora.

Continuare…

Ministerul Sănătăţii lansează Sistemul Naţional Integrat al marilor urgenţe, destinat pacientului critic

“În prezent, costurile foarte ridicate ale îngrijirii pacienţilor sunt acoperite doar parţial de Casele de Asigurări de Sănătate. Acesta este motivul pentru care Ministerul Sănătăţii a pus la punct un pachet de cinci Acţiuni Prioritare, menite să acopere deficitul de finanţare şi să asigure un tratament adecvat al pacientului de-a lungul întregului circuit: pre şi intraspital”, a declarat Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii.

Continuare…

Program de completare şi perfecţionare a formării iniţiale pentru asistenţii medicali generalişti din România

Aproximativ 60.000 de asistenţi medicali generalişti din România, absolvenţi ai învăţământului postliceal şi ai învăţământului superior anterior datei de 1 ianuarie 2007, pot participa, începând din această toamnă, la programul de completare şi perfecţionare a formării iniţiale în vederea îndeplinirii cerinţelor minime de formare prevăzute de directivele europene în vigoare.

Continuare…

Informare MS cu privire la campania de vaccinare antigripală

Conform analizelor efectuate de specialiştii INSP, campania de vaccinare antigripală nu a fost demarată întrucât activitatea virozelor respiratorii a fost una de intensitate joasă, fără răspândire geografică, fără a se înregistra probe pozitive de virusuri gripale, populaţia nefiind afectată.

Continuare…

Modificări la Legea 95/2006 privind reforma sănătăţii

Principalele direcţii

În domeniul medicinei de urgenţă, se introduce posibilitatea ca CPU (compartimentele de primiri urgenţe) să intre în coordonarea UPU-rilor (unităţilor de primiri urgenţe), ceea ce asigură apropierea actului medical de urgenţă de cetăţean, micşorarea transferurilor din zone periferice spre capitala de judeţ, creşterea capacităţii de salvare a vieţii într-un timp cât mai scurt de la producerea evenimentului. Se prevede obligativitatea existenţei defibrilatoarelor, în zone foarte aglomerate, care să asigure intervenţii operative pentru cetăţeni (aşa cum se întâmplă peste tot în Europa).

Continuare…

Situaţia drogurilor în România în anul 2012

Sinteza cuprinde principalele tendinţe şi evoluţii ale fenomenului drogurilor în România, înregistrate în anul 2012. Din cauza decalării termenului de raportare, o parte din datele furnizate de parteneri nu au putut fi colectate, analizate şi prezentate în această lucrare. Acestea vor fi însă incluse în Raportul Naţional privind situaţia drogurilor din România din 2013, care va fi lansat în a doua jumătate a acestui an Deşi se înregistrează creşteri uşoare faţă de anul anterior, atât pentru admiterile la tratament, cât şi pentru urgenţele medicale, acestea sunt de natură să indice o continuare a caracteristicilor fenomenului la nivelurile observate în anul anterior.

Continuare…

Problema medicamentelor oncologice ieftine

Ministerul Sănătăţii face următoarele precizări cu privire la aprovizionarea medicamentelor oncologice ieftine, care nu mai prezintă interes pentru distribuitori şi producători:

Fondurile necesare pentru asigurarea medicamentelor oncologice specifice, necesare tratamentului bolnavilor cu afecţiuni oncologice sunt asigurate în cadrul Programului naţional de oncologie. Continuare…

Programul de vizite în unităţile sanitare publice

Spitalele sunt obligate să respecte reglementările Ministerului Sănătăţii privind programul de vizite al aparţinătorilor pacienţilor internaţi în unităţile sanitare publice.

Ministrul Sănătăţii a atras atenţia managerilor din spitale că trebuie să respecte actul normativ care transpune în fapt legislaţia europeană şi, a declarat că, a cerut directorului executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Constanţa să îşi prezinte demisia pentru managementul defectuos cu care a gestionat situaţia în spitalele din judeţ.

Continuare…