Prisma » Sănătate » Modificări la Legea 95/2006 privind reforma sănătăţii

Modificări la Legea 95/2006 privind reforma sănătăţii

Principalele direcţii

În domeniul medicinei de urgenţă, se introduce posibilitatea ca CPU (compartimentele de primiri urgenţe) să intre în coordonarea UPU-rilor (unităţilor de primiri urgenţe), ceea ce asigură apropierea actului medical de urgenţă de cetăţean, micşorarea transferurilor din zone periferice spre capitala de judeţ, creşterea capacităţii de salvare a vieţii într-un timp cât mai scurt de la producerea evenimentului. Se prevede obligativitatea existenţei defibrilatoarelor, în zone foarte aglomerate, care să asigure intervenţii operative pentru cetăţeni (aşa cum se întâmplă peste tot în Europa).

Dezvoltarea centrelor de permanenţă şi întărirea rolului medicilor de familie în a asigura consultaţii de urgenţă.

Introducerea reţelei spitaliceşti şi de ambulatoriu pentru universităţile de medicină şi farmacie şi facultăţile de medicină.

Gruparea tuturor programelor naţionale de sănătate într-o structură de specialitate a Ministerului Sănătăţii, urmând ca acestea să fie astfel mai bine coordonate şi unitar gestionate (pentru a evita repetarea unor crize precum cea a citostaticelor de la începutul anului).

Reorganizarea şi restructurarea Ministerului Sănătăţii şi a structurilor de specialitate, în sensul posibilităţii creării de structuri organizate pe domenii şi conduse managerial; reorganizarea structurilor şi la nivel de teritoriu pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor şi diminuarea costurilor de funcţionare.

Continuarea procesului de descentralizare prin trecerea unor activităţi de la structurile deconcentrate ale Ministerului Sănătăţii către Consiliile Judeţene şi prin transferarea de unităţi sanitare publice cu paturi către autorităţile administraţiei publice locale.

ANM va prelua activitatea de autorizare a farmaciilor şi inspecţia pe tot lanţul, de la import/ fabricaţie până la vânzarea cu amănuntul în farmacie.

Interzicerea reducerilor de preţ acordate distribuitorilor şi farmaciştilor cu mai mult de 20% din volumul desfacerilor.

Obligaţia de serviciu public pentru deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă, distribuitori şi unităţile de desfacere cu amănuntul.

Desfacerea medicamentelor prin minimum 3 distribuitori. Se separă activitatea de distribuţie de cea de vânzare cu amănuntul.

Modificări care privesc organismele profesionale, la solicitarea acestora

Introducerea cardului profesional pentru medici, ceea ce creează premisele alinierii la normele comunitare.

Revizuirea prevederilor legale şi actualizarea structurilor organismelor profesionale – medici şi medici dentişti, pentru optimizarea activităţii de organism profesional. Presupune şi întărirea rolului de control şi supraveghere a profesiei.

Proiectul pilot privind statutul spitalelor

Se aplică pe 12 spitale pilot, timp de un an.

Urmărim scoaterea spitalelor publice din categoria instituţiilor publice bugetare, flexibilizarea cadrului lor de funcţionare şi încurajarea găsirii de soluţii manageriale pentru o activitate mai eficientă.

Lăsăm posibilitatea de a alege statutul spitalului sub formele prevăzute de lege:

 • regii autonome
 • societăţi comerciale cu capital de stat
 • ONG-uri cu proprietari statul sau comunităţile locale;

Nu se poate schimba forma de organizare şi destinaţia. Ele rămân spitale de stat (cu proprietar administraţiile locale sau Ministerul Sănătăţii).

Toate spitalele publice vor primi statutul de utilitate publică şi vor putea beneficia de fonduri bugetare.

Spitalele vor putea opera după un buget global, spre deosebire de situaţia actuală când trebuie să aştepte rectificarea bugetară.

Vor avea posibilitatea înregistrării ca plătitor de TVA şi deducerii TVA-ului aferent achiziţiilor, având ca efect diminuarea costurilor şi majorarea lichidităţilor.

Vor avea posibilitatea de a contracta împrumuturi financiare, de a calcula şi introduce în costuri amortizarea bunurilor şi de a constitui fond propriu de dezvoltare.

Proiectul pilot privind creşterea veniturilor medicilor şi echipelor medicale

Se aplică în aceleaşi spitale precum proiectul pilot privind statutul spitalelor.

Urmăreşte scoaterea profesiei de medic din categoria personalului bugetar, ceea ce constituie angajament asumat prin Programul de guvernare.

Urmăreşte creşterea veniturilor pentru medici şi echipa medicală în două forme:

 • prin salarizarea pe performanţă (pe baza unor criterii care vor fi descrise în normele de aplicare)
 • prin posibilitatea de a consulta şi trata pacienţi proprii, în regim privat, în spitalul public

Se oferă pacientului posibilitatea alegerii medicului chiar în spitalul public, dacă doreşte acest lucru.

Se oferă medicului posibilitatea de a trata pacienţi proprii în spitalul unde lucrează.

Excepţie fac situaţiile de urgenţă. Medicii cu specialitatea medicină de urgenţă şi ATI nu pot avea pacienţi privaţi.

Procentul paturilor ocupate de pacienţi în regim privat nu poate depăşi 20%.

Consultarea acestora nu se poate face decât în afara orelor de program.

Medicii care optează pentru a avea pacienţi privaţi în spitalul public trebuie să fie angajaţi ai spitalului şi să nu lucreze concomitent şi în mediul privat.

Sumele obţinute în urma plăţilor făcute de către pacienţii privaţi se vor distribui între medic, echipa medicală şi spital (procentele propuse în acest moment sunt 50% pentru medic, 30% echipă, 20% spital).

Răspunderea civilă a personalului medical (malpraxis)

Urmăreşte îmbunătăţirea raporturilor dintre pacient şi medic, transparenţă maximă privind raporturile dintre medic şi pacient în cadrul răspunderii civile în exercitarea profesiei medicale.

Pacientul va avea acces nemijlocit şi gratuit la repararea prejudiciului reclamat în condiţiile unei înţelegeri amiabile.

Stabilirea unor criterii obiective pentru despăgubirea pacienţilor de către asigurator.

Spitalul va fi cofinanţator minor al poliţei de asigurarea a personalului medical.

Se va limita cuantumul despăgubirilor pentru daunele morale.

Se va stabili o procedură obligatorie de soluţionare pe cale amiabilă între pacient, medic şi asigurator, înaintea eventualelor demersuri judiciare. Procedura de înţelegere amiabilă nu poate depăşi 6 luni de la data începerii.

Înregistrarea la MS a unui corp de experţi medicali la care se poate apela.

Introducerea posibilităţii de a apela la mediatori care vor fi plătiţi majoritar de asiguratori.

Legea prevede în poliţele de asigurare clauze de anterioritate – medicul va fi asigurat pentru incidente petrecute cu până la 3 ani înaintea încheierii contractului de asigurare.

Va exista garanţia despăgubirii în cuantumurile prevăzute de lege pentru daune morale sau patrimoniale.

Pachetul de bază

Precizări

Serviciile medicale se vor acorda prin pachetul de servicii medicale de bază, pachetul privind programele naţionale de sănătate si pachetul din asigurări suplimentare private care se va finaliza până la sfârşitul anului.

Introducerea pachetului de bază de servicii sanitare este un angajament politic pe care actualul guvern şi l-a asumat prin Programul de guvernare.

În recentul acord cu FMI, stabilirea pachetului de bază până la 30 septembrie într-o formă care să fie făcută publică este o condiţionalitate structurală.

Pachetul de bază a fost conceput pornind de la dovezi ştiinţifice, de la date statistice care au fost pentru prima dată prelucrate şi utilizate şi în urma unui amplu efort de documentare, analiză şi consultare cu comisiile de specialitate ale ministerului.

Principiile şi elementele componente ale pachetului de bază au fost prezentate începând cu 30 iulie 2013.

Forma care va fi supusă dezbaterii publice este perfectibilă. În perioada următoare vor avea loc discuţii pe tema pachetului de bază cu toţi partenerii din sistem.

Având în vedere resursele limitate, sistemul sanitar nu se mai poate susţine în maniera în care funcţionează la ora actuală, concentrat pe spitale, care fac internări nejustificate sau fictive şi sunt cele mai mari consumatoare de resurse.

Principiile pachetului de bază

Pachetul de bază este gratuit pentru toţi cetăţenii, asiguraţi şi neasiguraţi. Serviciile esenţiale sunt asigurate prin pachet.

Pachetul are o componentă semnificativă de prevenţie. Prin accentul pus pe prevenţie, pachetul de bază tratează cauzele şi nu doar simptomele.

Până acum pacientul avea drepturi doar pe hârtie. În realitate trebuia să scoată bani din buzunar pentru orice. De acum înainte serviciile din pachetul de bază sunt clare şi garantate.

Dacă cetăţeanul ştie la ce servicii are dreptul în mod gratuit, este mai puţin probabil să apeleze la plăţi informale. Vrem să descurajăm această practică din sistem.

Până acum pacientul mergea la spital pentru orice. De acum înainte pachetul de bază oferă pacienţilor acces mai uşor la tratamentprin medicul de familie şi de ambulatoriu.

Concomitent, va creşte finanţarea pentru medicina primară şi pentru ambulatoriul de specialitate, unde se pot furniza aceleaşi servicii ca în spital cu costuri mai mici.

Ce conţine pachetul de bază

 • Urgenţele – tot ce înseamnă medicină de urgenţă intră în pachet
 • Partea de prevenţie – numărul şi tipul consultaţiilor/ analizelor de evaluare a riscului, urmărirea periodică a persoanelor cu risc de îmbolnăvire
 • Medicina de familie – număr de consultaţii, creşterea numărului de servicii care pot fi acordate de medicii de familie
 • Medicina comunitară
 • Servicii în ambulatoriul de specialitate – consultaţii (numărul şi frecvenţa pe specialităţi), servicii paraclinice (laborator – tipuri de analize), imagistică (numărul şi frecvenţa
 • Servicii de spitalizare – translatare din internarea continuă spre ambulatoriul de specialitate şi internarea de zi.


Scrieti un comentariu