Prisma » Sănătate » Bilete de tratament balnear pentru anul 2016

Bilete de tratament balnear pentru anul 2016

Guvernul a stabilit, prin Hotărâre de Guvern, atât numărul biletelor de tratament balnear acordate prin unităţile de tratament balnear care aparţin Casei Naţionale de Pensii Publice, pentru anul 2016, cât şi faptul că, pe lângă acestea, se vor contracta locuri la tratament balnear şi cu alţi operatori economici interesaţi. De asemenea, actul normativ reglementează modul de acordare, distribuire şi decontare a acestora.

Astfel, în unităţile de tratament balnear ale Casei Naţionale de Pensii Publice se asigură, pentru anul în curs, un număr de 59.641 locuri.

Biletele de tratament pentru pensionari şi asiguraţii sistemului public de pensii sunt finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat. Locurile vor fi repartizate pe maximum 19 serii de trimitere. Durata unui sejur este de 16 zile. Preţul biletului de tratament balnear include tariful pentru 12 zile de tratament.

La numărul de bilete de tratament acordate prin unităţile de tratament balnear ale Casei Naţionale de Pensii Publice se adaugă numărul de locuri la tratament balnear ce urmează să fie contractate cu alţi operatori economici interesaţi, în limita sumelor prevăzute în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2016. Cu această destinaţie, în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 au fost alocate peste 318 milioane de lei.

Numărul total de locuri la tratament balnear se va stabili în urma finalizării procedurii de achiziţie, respectiv după atribuirea contractelor, în funcţie de preţurile ofertate pe bilet de operatorii economici interesaţi.

Numărul biletelor de tratament balnear care se acordă gratuit categoriilor de persoane beneficiare ale prevederilor unor legi speciale cu caracter reparatoriu se stabileşte prin aplicarea unei cote de maximum 15% din totalul numărului de bilete. Persoanele îndreptăţite pot beneficia de un singur bilet de tratament în perioada unui an calendaristic.

Casa Naţională de Pensii Publice distribuie biletele de tratament balnear prin casele teritoriale de pensii şi decontează costul acestora din fondurile aprobate prin Legea Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat pe anul 2016.

Informaţii suplimentare:

În anul 2015 a fost asigurat acelaşi număr de biletele de tratament balnear prin unităţile de tratament balnear ale Casei Naţionale de Pensii Publice (CNPP).

În anul 2015 s-au contractat, în total, 223.592 bilete de tratament balnear.Scrieti un comentariu