Arhiva pentru categoria ‘Sănătate’:

Susţinerea utilizării fertilizatorilor organici şi siguri în UE

Conform propunerii legislative adoptate marţi, 24 octombrie, de Parlament, fertilizatorii inovatori produşi din materiale organice şi reciclate ar putea fi comercializaţi mai uşor în UE. Regulile UE existente privind fertilizatorii se referă mai ales la cei convenţionali, extraşi din mine sau produşi chimic, adesea mari consumatori de energie şi generatori de CO2. Regulile naţionale diferite sunt obstacole pentru producătorii de fertilizatori organici să îşi comercializeze produsele pe piaţa unică UE.

Noua propunere legislativă:

Continuare…

Reducerea consumului de antibiotice pentru animale

Parlamentul European a spus în votul din 10 martie că pentru a lupta împotriva rezistenţei tot mai mari a antibioticelor actuale la bacterii, ar trebui restricţionată utilizarea medicamentelor antimicrobiale existente, altele noi urmând a fi dezvoltate. Textul votat privind propunerea de actualizare a legislaţiei UE privind medicamentele veterinare mai susţine şi interzicerea tratamentelor colective şi preventive ale animalelor, susţinând măsuri de stimulare a cercetării pentru noi medicamente.

Continuare…

Atitudinea europenilor faţă de tutun

O anchetă Eurobarometru arată că, în UE, consumul de tutun a scăzut cu 2% faţă de 2012, dar că 26% dintre europeni sunt încă fumători.

În preajma Zilei mondiale fără tutun, care a avut loc duminică, 31 mai, Comisia a publicat o anchetă Eurobarometru privind atitudinile europenilor faţă de tutun. Ancheta indică o tendinţă descendentă a consumului de tutun în întreaga Europă. Continuare…

Servicii de sănătate mai sigure

Rezoluţia votată în PE propune măsuri de îmbunătăţire a siguranţei pacienţilor, inclusiv prin combaterea rezistenţei tot mai mari la antibioticele umane şi veterinare, utilizând tratamentele disponibile în mod mai responsabil şi promovând inovaţia. Deputaţii au subliniat că 8-12% din pacienţii din spitalele UE suferă de efecte adverse, cum ar fi infecţiile asociate asistenţei medicale, care duc la 37000 de decese pe an şi reprezintă o povară grea pe bugetele limitate ale serviciilor de sănătate.

Continuare…

Autorizarea utilizării organismelor modificate genetic (OMG) ca produse alimentare şi ca furaje

Mai multă libertate de decizie pentru statele membre cu privire la utilizarea OMG-urilor ca produse alimentare sau ca furaje.

Comisia Europeană a prezentat rezultatele reexaminării procesului decizional în ceea ce priveşte autorizarea utilizării organismelor modificate genetic (OMG) ca produse alimentare şi ca furaje.

Continuare…

eCall: sistem de apeluri de urgenţă în caz de accidente rutiere

La 2 martie 2015, Consiliul a adoptat poziţia sa privind cerinţele de omologare de tip pentru echiparea cu dispozitive eCall a autovehiculelor noi. Sistemul eCall la nivelul UE este conceput pentru a accelera serviciile de urgenţă în caz de accidente rutiere.

Vehiculele noi vor trebui să fie echipate cu dispozitive fără fir care să declanşeze automat transmiterea unui semnal de urgenţă la numărul pentru apeluri de urgenţă 112. Sistemul eCall va contribui la reducerea numărului de răniri şi decese în accidentele rutiere din Uniune. Se preconizează că acesta va reduce la jumătate timpii de răspuns în caz de urgenţă, ducând la salvarea de vieţi şi la tratarea cu promptitudine a persoanelor rănite.

Continuare…

UE în domeniul cancerului de sân vizează tratamentul personalizat

În prezent, în majoritatea ţărilor dezvoltate, una din opt femei este supusă riscului de a fi diagnosticată cu cancer de sân pe durata vieţii. Creşterea sprijinului pentru depistarea timpurie, pentru tratamente mai eficiente şi pentru o mai bună îngrijire paliativă au fost subiectele principale ale Lunii sensibilizării cu privire la cancerul de sân, acţiune desfăşurată în luna octombrie a acestui an. Un domeniu de cercetare promiţător care a fost abordat într-o serie de proiecte de cercetare finanţate de UE este medicina personalizată – adaptarea tratamentului la circumstanţele şi la condiţiile specifice unui pacient.

Continuare…

Propuneri pentru îmbunătăţirea sănătăţii animale şi umane

Comisia Europeană a adoptat propuneri privind produsele medicinale de uz veterinar şi hrana pentru animale cu adaos de medicamente, pentru a îmbunătăţi sănătatea şi bunăstarea animalelor, pentru a aborda rezistenţa la antimicrobiene (RAM) în UE şi a încuraja inovarea.

Propunerea privind medicamentele de uz veterinar vizează, în special, să pună la dispoziţie mai multe medicamente în UE pentru tratarea şi prevenirea bolilor la animale.

Propunerea de modernizare a legislaţiei privind hrana pentru animale cu adaos de medicamente include în prezent, în domeniul său de aplicare, animalele de companie. Ideea este de a asigura standardul corespunzător de calitate şi de siguranţă a produselor în UE, deschizând, în acelaşi timp, calea pentru tratamente îmbunătăţite pentru animalele bolnave.

Continuare…

Călătoriţi? Nu uitaţi cardul european de asigurări de sănătate!

Când vă aflaţi în altă ţară din UE, cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS) vă facilitează accesul la serviciile medicale de care aţi putea avea nevoie. Astfel, puteţi economisi timp şi bani. Dacă vă aflaţi în altă ţară din UE, CEASS vă oferă acces la unităţile medicale de stat şi vă permite să beneficiaţi de tratamentul la care au dreptul şi cetăţenii asiguraţi în ţara respectivă. Costurile diferă de la o ţară la alta, în funcţie de sistemul de sănătate, dar cardul le-ar putea reduce şi, în unele ţări, v-ar putea garanta chiar şi acces la îngrijiri gratuite.

Continuare…

Cardul european de asigurări sociale de sănătate

Aproape 200 de milioane de europeni, adică mai mult de jumătate din populaţia asigurată din UE, deţin deja cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS), conform celor mai recente cifre disponibile pentru 2013. Numărul cetăţenilor deţinători ai unui card CEASS este în continuă creştere, acesta fiind în 2013 cu 8 milioane (şi anume cu 4%) mai mare decât în anul precedent.

CEASS, care este disponibil gratuit, confirmă dreptul unei persoane de a primi un tratament medical care devine necesar în timpul unei şederi temporare în străinătate din partea sistemului public de sănătate al ţării gazdă în aceleaşi condiţii şi la aceleaşi costuri ca şi cetăţenii ţării respective. CEASS nu poate fi utilizat pentru a acoperi tratamentele medicale planificate în altă ţară.

Continuare…